Raz k Dedovi pricestovali zvláštny kozáci. Veľa diskutovali a potom sa rozhodlo, že pôjdeme na pár dní na rybačku. Aj keď som bol malý pochopil som, že sú to skutoční plastúni - majstri z druhých charakterných rodov. "Aljoška po´ď sem - toto je Tvoj strýko Stepan" predstavil prvého ded, druhých pomenoval len prezývkami zrejme preto, aby zakryl ich...

Pozbieranosť

11.03.2023

Pozbieranosť Rozvíjanie cítenia, videnia ducha nebezpečia je veľmi dôležité. Nie menej dôležité je vedieť toto cítenie aj používať. Veľmi veľa ľudí si pri sebapozorovaní všímlo, že keď sa niečo stane hovoria: "Hmm… ja som toto videl a chcel som aj skôr povedať.. Chcel si povedať ale prečo si nepovedal? Preto lebo my vnímame všetko a používať vieme...


Predstavte si že žil človek, ktorý mal túžbu poznať lepšie sám seba, dôvod prečo žije na tejto zemi, cítil že nie je len telom, ale že je to niečo viac, niečo čo na prvý pohľad nie je vidieť a je to pred nami ukryté. Vydal sa teda touto cestou sebapoznania, keďže všetko musel odskúšať sám išiel pomaly a učil...

Chara 3 časť

06.02.2023

Chara 3: Lykantropia Ďalšou udiviteľnou osobitosťou charakterníkov bola aj schopnosť k lykantropii - lykantropia je premena človeka na zviera, najčastejšie na vlka. V slovanských zemiach má hlboké korene. Najdávnejšie spomienky o nej sa zachovali u Herodota, 5. storočie pred našim letopočtom. V jeho preslávenej histórii, kde sa v knihe 4. opisujú...

Od očividného k neuveriteľnému všetko môže byť , podstata spasu! Histórka, ktorú Vám chcem rozpovedať sa stala asi pred 10 rokmi možno aj viacerými. Bol som sám svedkom tých udalostí a budem viesť svoju rozpravu naraz od niekoľkých osôb. Keďže budem odovzdávať to čo som sám videl a čo som počul od tých ľudí, ktorí boli prítomní na tomto obrade...

Ľubki

19.11.2022

ĽUBKI - RUSKÉ BOJOVÉ UMENIE Rozpovedať o ľubkoch krátko je veľmi ťažko. Oni sú tak "bezbrehé" , "bezmierne" a nemajú určité konkrétne oporné uzly, ktoré by bolo možné vybrať ako prvotné. Aspoň mne sa tak zdá. Samozrejme môže to byť moje zlé ovládanie ľubiek. Nemohol som obsiahnuť jediným pohľadom toto more pohybu vtedy, keď som chodil k Pochaňovi...

Konfucius

18.11.2022

.,, Múdry človek hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom... Láskavosť neprejavovaná v medziach je unavujúca... Dôstojnosť neprejavovaná v medziach je stiesňujúca... Odvaha neprejavovaná v medziach je drzosť... A priamosť neprejavovaná v medziach je hrubosť... °°° Ach, ešte som nestretol človeka, ktorý by mal naozaj takú mravnú silu,...

Vibrácie? Mazikovia mnoho krát prirovnávali človeka k mlieku. Radi dávali obrazy, cez ktoré sa dali pochopiť zložité javy na príkladoch z bežného života. V súčasnej dobe sa pomerne často používajú slová ako vibrácie na vysvetlenie podobných stavov a javov. Je to prirodzené, keďže žijeme v časoch vedecko-technologického rozvoja, v časoch keď...

Rozum - to si ty. Keď človek hovorí "ja" udiera sa po tele, chápe niečo čo je vo vnútri - dušu a rozum. Telo môžeš strácať kúsok po kúsku, ale ty ostávaš. Dieťa je plne rozumné od počiatku, jednoducho preto lebo sa učí chodiť, hovoriť, kooperovať z okolím. On ešte nie je veľmi múdry, ale nemá nič okrem rozumu. No...

Dedo bodrým hlasom zavelil. Vstávaj kozák! Čakajú nás vážne veci. Potom ma vytiahol z postele a za desať minút sme už išli po poliach. Bolo chladno a rosa hrubou vrstvou zakrývala trávu. Nakoniec usúdil, že sme na mieste tak mi prikázal: "Ľahni si na trávu."

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!