Rozšírenie v priestore Od starých čias sa kozáci - charakterníci mohli rozširovať v priestore na veľké vzdialenosti, aj na mnoho kilometrov v priemere. Takí mohli cítiť čo sa nachádza pod zemou, aj nad zemou. Tým istým mohli kontrolovať, vidieť a cítiť priestor a dopredu plánovať tie alebo iné svoje pohyby a činnosti. Mohli si rozložiť čas...

Ešte troška na tému rozvíjania videnia ducha nebezpečia. Keď sme už začali hovoriť o videní úmyslu, je podstatné porozprávať o niektorých jemných ňuansách, aby sme si mohli osvojiť túto prácu. V momente keď si pocítil úmysel protivníka urobiť úder, je potrebné odísť z línie úderu. Ešte pred tým ako telo protivníka začalo napĺňať ním vyrobený obraz...

Fakty o tele

23.04.2023

Zaujímavé fakty o ľudskom organizme, ktoré môžu pomôcť zvýšiť sebapoznanie a troška nájsť nový spôsob pohľadu sám na seba. Človek pozostáva približne zo 7 oktiliónov atómov, každý z nich má milardy rokov. Atómy, z ktorých sú zostavené naše telá sú z veľkej časti prázdnotou. Jadro, ktoré vytvára väčšiu časť matérie atómu je natoľko menšie z celej...

Oheň č.2

16.04.2023

Slovania verili, že oheň je živá bytosť, ktorú je potrebné načas nakŕmiť, aby sa podriadila človeku. Postaviac do pece na noc hrnček s vodou dávali napiť ohňu. K ohňu sa správali s úctou volajúc ho Báťuška ohník, na noc oheň zahasili takým spôsobom, že mu hovorili: Spi, Báťuška ohník. Bralo sa za hriech pľuť do ohňa. Oheň, keď sa nahneval...

Zoskok

02.04.2023

Prepáčte, že publikujem materiál nie z témy rozprávkového klubu. Berte to tak, že je to na lepšie pochopenie môjho románu. Moji priatelia, ktorí sú teraz v rámci klubu na prežitie v ťažkých podmienkach, ma poprosili porozprávať ako je možné naučiť sa vidieť nebezpečenstvo. Trošku som rozprával, o tom čo ma učil jeden starý rozviedčik, ktorý prežil...

Raz k Dedovi pricestovali zvláštny kozáci. Veľa diskutovali a potom sa rozhodlo, že pôjdeme na pár dní na rybačku. Aj keď som bol malý pochopil som, že sú to skutoční plastúni - majstri z druhých charakterných rodov. "Aljoška po´ď sem - toto je Tvoj strýko Stepan" predstavil prvého ded, druhých pomenoval len prezývkami zrejme preto, aby zakryl ich...

Pozbieranosť

11.03.2023

Pozbieranosť Rozvíjanie cítenia, videnia ducha nebezpečia je veľmi dôležité. Nie menej dôležité je vedieť toto cítenie aj používať. Veľmi veľa ľudí si pri sebapozorovaní všímlo, že keď sa niečo stane hovoria: "Hmm… ja som toto videl a chcel som aj skôr povedať.. Chcel si povedať ale prečo si nepovedal? Preto lebo my vnímame všetko a používať vieme...


Predstavte si že žil človek, ktorý mal túžbu poznať lepšie sám seba, dôvod prečo žije na tejto zemi, cítil že nie je len telom, ale že je to niečo viac, niečo čo na prvý pohľad nie je vidieť a je to pred nami ukryté. Vydal sa teda touto cestou sebapoznania, keďže všetko musel odskúšať sám išiel pomaly a učil...

Chara 3 časť

06.02.2023

Chara 3: Lykantropia Ďalšou udiviteľnou osobitosťou charakterníkov bola aj schopnosť k lykantropii - lykantropia je premena človeka na zviera, najčastejšie na vlka. V slovanských zemiach má hlboké korene. Najdávnejšie spomienky o nej sa zachovali u Herodota, 5. storočie pred našim letopočtom. V jeho preslávenej histórii, kde sa v knihe 4. opisujú...

Od očividného k neuveriteľnému všetko môže byť , podstata spasu! Histórka, ktorú Vám chcem rozpovedať sa stala asi pred 10 rokmi možno aj viacerými. Bol som sám svedkom tých udalostí a budem viesť svoju rozpravu naraz od niekoľkých osôb. Keďže budem odovzdávať to čo som sám videl a čo som počul od tých ľudí, ktorí boli prítomní na tomto obrade...

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!