Je to pomerne často spomínané slovo, pre tých, čo robia Rbu alebo sa zaoberajú v širšom zmysle slovanskou tematikou. Ponímanie Živy v rôznych miestach je rôzne, tak si najskôr spravíme poriadok v "pojmológii" :). Na území Ruska je Živa ponímaná ako spodné "energetické centrum", ktoré sa na území východnejšie, napr. Ukrajiny, volá nižnyj kotol,...

V bežnom živote klamstvo smeruje k väčšiemu klamstvu, k postupnému návyku ku klamaniu, a k pravidelnému klamaniu. To z toho dôvodu, že v bežnom živote sme nasmerovaní smerom von, na vonkajšie stimuly. Ale pohybujúc sa vo vnútri, stále viac odchádzame od toho, čo je pravdou a v tom zmysle aj od toho, čo je podstatou, pravdou môjho vlastného ja....

Rozum

10.12.2019

ROZUM V najvšeobecnejšej forme - rozum - je nástroj prežitia v tom svete, do ktorého sa duša prevtelila. Keďže duše nehynú vo svetoch, kam sa prevtelia, hynú len telá, rozum je nástrojom, ktorý zabezpečuje prežitie tela. Ale ak sa na to pozrieme zo širšieho hľadiska a spomenieme si, že duše sa z nejakého dôvodu prevtelujú, je teda rozum pre dušu...Sme utkaní zo sily, sme pozliepaní dokopy silou. Sila vo vnútri živých organizmov, bytostí, funguje tak isto ako vo vnútri vesmíru. Práve preto Gréci prirovnávali človeka k vesmíru, že je očividné, aspoň v Platónovom diele Timaios, a aj podľa súčasných fyzikálnych názorov, že sily v kozme nedovoľujú plánetam padať na slnká a nedovoľujú im odlietať...

- Ak deň za rohy nechytíš, za chvost ho neudržíš.
- Ak miluješ ženu, občas sa od nej vzdiaľ.
- Boháč má priateľov všade, a chudobný ich nemá ani medzi svojimi.
- Cesty do pekla sú dláždené samými dobrými úmyslami.
- Cudzie hriechy na nose, a svoje za chrbtom.
- Deň až večer chvália.

5 krokov cesty k Spasu. -Vojsť do"pravdy"-znamená, hlavne neklamať sebe. -Svedomie a mravnosť-Mravnosť sú všeobecné pravidlá spoločnosti v ktorej žijem(každá spoločnost, má iné pravidlá) Svedomie -môj postoj a prijatie týchto pravidieľ.

Raz sa spýtali múdreho volchva: "Učiteľ, čo bude s nami po smrti?"
Volchv sa len pousmial a nič neodvetil. Jedného dňa sa ho študenti spýtali, prečo nikdy neodpovedá na túto otázku.
"Všimili ste si, že záhrobným životom sa zaoberajú hlavne tí, ktorí nevedia, čo si počať s týmto životom?" - odpovedal starec. "Jednoducho potrebujú ešte jeden život,...

V čom je základ, resp. podstata Ljubiek? Vo vonkajšom zmysle je to tá príslovečná mäkkosť, ktorá odlišuje skoro všetky teraz existujúce tzv.ruské štýly, od športových bojových umení. Ale keď sa pozrieme hlbšie do samotných princípov vedenia boja v Ljubkách, budeme vidieť, že ich podstata je v umení vidieť pohyb a povoliť ho. Vidieť konkrétne pohyb...

Písanka

02.08.2019

Pisanka poznáme ju u nás hlavne, ako veľkonočné vajíčka, vyfuknute a vymalovane .Pôvodne to boli ochranné predmety, ktoré slúžili na ochranu napr domu, muža, ktorý išiel bojovať atď. Vajíčka boli celé nevyfuknute a mohli byť aj rok položené tam kde mali byť. (Napríklad v kuchyni, v teple) Ak ich maľoval, človek ktorý vedel ako sa nepokazili, kým...

Sila vôle.

05.06.2019

Možnosti sily vôle a sebakontroly mimoriadne priťahovalo moju živú predstavivosť a začal som sa disciplinovať.
Ak som mal koláčik, alebo veľmi chutné jablko, ktoré som chcel veľmi zjesť -daroval som ho inému chlapcovi a preciťoval som Tantalove muky s bolesťou, ale aj s uspokojením .
Ak bola predo mnou nejaká vyčerpávajúca úloha, znova a znova som sa...