Práca s pozornosťou. Cvičenie " Vrchnák" Cvičenie "Vrchnák" Naša energia prúdi po našej pozornosti a to sa prejavuje vo všetkých aspektoch života človeka. Jedno z najjednoduchších cvičení na kontrolu vlastnej pozornosti dostalo podmienečný názov "Vrchnák". Na jeho cvičenie používame obyčajný uzáver fľaše. Je žiaduce, aby kryt nebol...

Myslím, že na tejto ceste je rozumné začať od najdostupnejšieho , od silovej stavby fyzického tela, z tela sily, ako ho volali mázikovia, ktorí ma učili. Táto časť silovej stavby sa brala ako aj vonkajšia a volali ju ruž.. Ruž sú všetky telesné sily človeka. Akokoľvek je to zvláštne, náš národ ich poznal pomerne veľa. Ruská myseľ presne rozdeľovala...

Človek je jednota tela, vedomia Ducha, duše a Ja. Pri kresení ho treba ho vnímať celistvého. Pri tomto Ja určite môže vyjsť z tela dušou a cestovať v inom tele. Tento stav je ťažko dosiahnuteľný ale nie nemožný. Preto ho treba osobitne študovať. Zatiaľ ho nebudeme potrebovať. Hoci, z tej príčiny, že aj pre človeka, ktorý vie vychádzať z tela,...

Začnem túto knihu myšlienkou, ktorá sa môže zdať príliš smelou. Súčasná filozofia opomenula jednu zo substancií stavby sveta. Žijeme v polárnom svete, kde prebieha boj medzi duchom a matériou a svet je väčší a širší. A čo je najočividnejšie, môžeme v ňom nezaujatým pohľadom objaviť okrem ducha a matérie to, že je utkaný silou. Zo sily je vytvorený...

Je to pomerne často spomínané slovo, pre tých, čo robia Rbu alebo sa zaoberajú v širšom zmysle slovanskou tematikou. Ponímanie Živy v rôznych miestach je rôzne, tak si najskôr spravíme poriadok v "pojmológii" :). Na území Ruska je Živa ponímaná ako spodné "energetické centrum", ktoré sa na území východnejšie, napr. Ukrajiny, volá nižnyj kotol,...

V bežnom živote klamstvo smeruje k väčšiemu klamstvu, k postupnému návyku ku klamaniu, a k pravidelnému klamaniu. To z toho dôvodu, že v bežnom živote sme nasmerovaní smerom von, na vonkajšie stimuly. Ale pohybujúc sa vo vnútri, stále viac odchádzame od toho, čo je pravdou a v tom zmysle aj od toho, čo je podstatou, pravdou môjho vlastného ja....

Rozum

10.12.2019

ROZUM V najvšeobecnejšej forme - rozum - je nástroj prežitia v tom svete, do ktorého sa duša prevtelila. Keďže duše nehynú vo svetoch, kam sa prevtelia, hynú len telá, rozum je nástrojom, ktorý zabezpečuje prežitie tela. Ale ak sa na to pozrieme zo širšieho hľadiska a spomenieme si, že duše sa z nejakého dôvodu prevtelujú, je teda rozum pre dušu...Sme utkaní zo sily, sme pozliepaní dokopy silou. Sila vo vnútri živých organizmov, bytostí, funguje tak isto ako vo vnútri vesmíru. Práve preto Gréci prirovnávali človeka k vesmíru, že je očividné, aspoň v Platónovom diele Timaios, a aj podľa súčasných fyzikálnych názorov, že sily v kozme nedovoľujú plánetam padať na slnká a nedovoľujú im odlietať...

- Ak deň za rohy nechytíš, za chvost ho neudržíš.
- Ak miluješ ženu, občas sa od nej vzdiaľ.
- Boháč má priateľov všade, a chudobný ich nemá ani medzi svojimi.
- Cesty do pekla sú dláždené samými dobrými úmyslami.
- Cudzie hriechy na nose, a svoje za chrbtom.
- Deň až večer chvália.