Zvieracie hry

20.08.2023

Zvieracie hry

Chlapci plánujú v skanzene zorganizovať liečebný seminár, kde chcú okrem liečebných praktík, ako je aj očista vedomia a Hry zvierat. Keďže hry budem musieť predvádzať ja, chcel by som sa zamyslieť nad tým, čo má toto starobylé umenie spoločné s liečením alebo zdravím.

Ak mám byť úprimný, sám som sa na Hry zvierat z tohto hľadiska nikdy nepozeral. Fascinovali ma samy osebe, ako príležitosť stretnúť sa so zázrakom, s neznámou časťou nášho sveta. Počas Zvieracích hier sa hranice svetov stávajú priepustnými a prichádzajú k nám bytosti jemnejšej povahy. A my môžeme nazrieť do ich svetov.

Zvyčajne všetky takéto práce súvisia s ZSV teda so zmenenými stavmi vedomia. Zdá sa, že pod určitými vplyvmi sa človek dostáva do takého stavu, v ktorom je schopný vidieť to, čo zvyčajne nevidí, a pripojiť sa k takým zdrojom poznania, ktoré sú nám v bežnom stave nedostupné.

Samotná teória ZSV je veľmi slabá a nebola rozpracovaná. Zatiaľ je to len krásne slovo, ktoré má na hľadačov Východných praktík a zvláštnych dojmov magický účinok. Zároveň je tento pojem určite potrebný, pretože k zmenám vo vedomí naozaj dochádza. Tieto zmeny však možno považovať za zvláštne len vtedy, keď je definovaná norma. Zmeny možno sledovať len vo vzťahu k niečomu.

Žiaľ, nevieme, čo je pre človeka norma, a preto nemôžeme vytvoriť plnohodnotnú teóriu odchýlok od nej. Môže sa teda stať, že to, čo sa deje počas zvieracích hier, keď sa človek začne naplno prežívať ako šelma alebo vták, je norma a ZSV je náš normálny stav.

Nech je to akokoľvek, poznám dva spôsoby, ako sa do takýchto stavov dostať, samozrejme, okrem psychedelík. Sú to vstup pomocou bubna a prenos pomocou priameho vplyvu na jadrá vedomia. Prácu s jadrami vedomia som opísal na inom mieste a teraz o nej nebudem hovoriť.

Vstup prostredníctvom bubna používajú mnohí šamani a čarodejníci tradičných spoločností. Účastníci takýchto obradov, ktoré šamani a ich kmene hodnotia ako veľké sviatky, dosvedčujú, že bubon vás nielen uvedie do zvláštneho stavu, ale aj priláka duchov, z ktorých väčšina sú duchovia zvierat.

Práve duchovia zvierat, ktorí neustále prichádzali na volanie nejakého kmeňa alebo jednotlivých ľudí, sa stávali ich totemami, teda niečím ako bohmi alebo mentormi z iných svetov. Zároveň chránili, pomáhali a učili tých, s ktorými cítili príbuzenské vzťahy.

Ukazuje sa, že bubon nejakým spôsobom ovplyvňuje hlbokú podstatu človeka, rovnako ako ovplyvňuje podstatu duchovných bytostí. Je veľmi pravdepodobné, že bubon dokáže ovplyvniť aj povahu sveta, pretože vďaka nej sa nám otvárajú cesty do iných svetov.

Čo sa deje s človekom?

Človeku sa určite otvárajú zvláštne možnosti. Keď sa pomocou bubna hrajú zvieracie hry, pohybujeme sa, najprv sa uvoľňujeme pod údermi, potom tancujeme volanie ducha-pomocníka, ktorý sa chce s vami hrať, a keď sa odváži a využije možnosť stať materiálnym tým, že vstúpi do vášho tela, ideme sa s ním zabávať a chodiť po našom svete.

Ťažko povedať, prečo je náš svet pre duchov žiadúci. Možno tu kedysi žili a je im príjemné spomínať na tento stav v hustých telách. Faktom však je, že sa prechádzajú a hrajú s potešením. A toto potešenie pociťujete aj vy, akoby sa podobne ako telo stávalo jedným na dvoch.

Práve v tomto stave si zrazu uvedomíte, že ste ani zďaleka nezvládli možnosti aké nám dáva telo. Keď sa spojí zo zvieraťom je oveľa silnejšie, rýchlejšie, pružnejšie, než ste boli zvyknutí. A vidí, počuje a cíti lepšie ako vy. Je zdravšie.

A je oveľa zdravšie, že až keď pocítite toto zdravie, pochopíte, ako by ste mali skutočne žiť. Po týchto hrách si uvedomíte, že ste žili polomŕtvi, ako dieťa odrastené v skleníku. Svet sa vám otvára navonok, pretože nie je taký, na aký ste zvyknutí, aj dovnútra, pretože vaše vlastné telo je neznámy priestor s morom nepoznaných schopností a možností.

A celý tento zázrak vám bol k dispozícii po celý čas!...

A.A.ŠEVCOV

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!