Zmysel pre povinnosť.

14.04.2024

Zmysel pre povinnosť

 Keď sa pripravujeme byť mentorom (1) pre vlastné detí, dotkli sme sa pojmov ako rodina a povinnosť. Ako si možno spomínate, zrodili sa z rozhovoru o tom, ako doma pomáhajú steny. Ale čo sú to tie steny, uvažovali sme a dospeli sme k záveru, že sú to steny toho zvláštneho lona, v ktorom sa po narodení vychovávajú ľudské mláďatá. Dieťa sa na rozdiel od zvieraťa rodí bezmocné a aj na to, aby začalo chodiť, potrebuje ešte rok. Celý tento čas získava skúsenosti z interakcií práve s tými stenami, ktoré si neskôr bude pamätať. Toto obdobie vývoja je pomerne dlhé, minimálne do siedmich rokov, a vlastne až do veku, v ktorom dieťa dokáže prežiť samo. Najčastejšie sa tak deje okolo dvadsiateho roku života. Počas tohto obdobia rodičia dieťa buď odstrčia, alebo ho prinútia, aby si otcovský domov zamilovalo a vždy sa doň snažilo vrátiť. A podľa toho sa bude k rodičom aj správať. Ak chceme, aby aj dospelé deti zostali s nami, musíme v ich detstve urobiť niečo, čo z nich vychová milujúce a starostlivé deti. Musíme však urobiť aj niečo, čo dieťaťu umožní, aby bolo úspešné vo svojich bojoch vo vonkajšom svete. Celkovo je to úloha, a zďaleka nie ľahká. Preto sa na ňu pozeráme po častiach. Prvá vec, ktorú sme rozoznali, je, že rodičia dieťaťa by mali byť pre dieťa zdrojom radosti, a keď prídu domov z práce, dieťa by k nim malo bežať šťastné, akoby boli jeho najlepšími priateľmi. Ak sa toto stratí, mali by ste sa mať na pozore, pretože ste stratili to puto, ktoré robí vaše duše príbuznými. A to znamená, že sa musíte zamyslieť a začať robiť nápravu tým, že získate svoje dieťa späť skôr, ako bude neskoro. Prvá vec, ktorú si to vyžaduje, je pochopiť ho. Pre mnohých si to však vyžaduje ďalší krok späť: aby ste ho pochopili, musíte sa naučiť porozumieť mu. Tu sa začína celá práca mentora, ako sme videli na mentorských seminároch. Aby sa mentor mohol stať mentorom, musí v deťoch a v sebe objaviť dve počiatočné schopnosti: schopnosť porozumieť a schopnosť zmeniť sa. Obnovenie duševného spojenia sa začína porozumením, ale samotné nadviazanie tohto spojenia medzi dvoma cudzími ľuďmi, ktorí sú spočiatku mentorom a mentee, sa tiež začína schopnosťou porozumieť. Pochopiť seba, pochopiť druhého, pochopiť príčinu, pochopiť svet.... Pochopenie je vo všeobecnosti celá cesta, podobná Stromu sveta. Aby sa však malý človek mohol stať dospelým a zvíťaziť vo vonkajšom svete, musí sa naučiť meniť. V skutočnosti je ovládnutie majstrovstva, to aj je zmenou dieťaťa na majstra. Na úkor čoho sa to dosahuje? Vyžaduje si to veľa vecí. Vezmem si zatiaľ len jednu časť tohto umenia: dieťa, aby sa stalo majstrom, si musí získať rešpekt tých, ktorí ho učia a s ktorými v živote komunikuje. Úctu nie je ľahké dosiahnuť. Ale cesta k nemu vedie cez jasné a pevné pochopenie povinností. V každodennom živote môže znieť rôznymi spôsobmi, napríklad ako: dieťa povedalo, dieťa spravilo! Ak si požičal peniaze, zomri, ale vráť ich! Ak si to sľúbil, nech ti aj krv z nosa tečie, ale musiš to urobiť! Ak sa nad tým zamyslíte, všetky tieto vlastnosti sú podporované tou silou, ktorú nazývame Sila Ducha. A kým sa s ňou nedokážeme vysporiadať, nemôžeme ovládať majstrovstvo v umení zmeny.

A.A.Ševcov

1-Keď bájny Odyseus (od Homéra) odchádzal do vojny, mal obavy o svojho milovaného syna. Zveril ho preto pod ochranu svojho priateľa Mentora, aby ho viedol. Mentor bol starší a skúsenejší a Odyseus mu vo vedení syna dôveroval. Dnes preto pojmom mentor označujeme "učiteľa", experta na danú tému, ktorý zdieľa svoje názory, dáva odpovede, rady a návody. Ide o priamy prenos znalostí a skúseností z jednej osoby na druhú. Pomáha rozvíjať osobnosť, zručnosti a orientovať sa v problematike, v ktorej je expertom

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!