Zloženie ľudského organizmu podľa veľkého Spasu

23.05.2017

Zloženie ľudského organizmu podľa Veľkého Spasu.
Človek je božia rastlina , na nej rastie a dozrieva 9 božských zŕn. Prvé voľajô Daž, druhé Málka, tretie Sak, štvrté Vol, piate Kalen, šieste Chor, siedme Švak. V tele človeka žijú-"železný človek"-on je potrebný v čase boja a "strieborný človek"-ktorý na pol nechta malíčka vychádza z tela priesvitným striebristým pásikom. Volajú tohto "Striebornéhočloveka " tak isto ako aj telo. Ako rodičia pomenovali tak aj volajú. Preto aby sme si nemýlili strieborného človeka s telom voláme ho "Žiarenie".
Strieborný človek je božím steblom. Steblo obklopujú dve vrstvy kôry, priezračné ako vyparovanie nad zemou, alebo ako ranná hmla nad riekou. Prvá vrstva má hrúbku 2-4 palca a volá sa Daž. Druhá má hrúbku jeden aj pol, až dve dlane. Volajú ju Málka(Málka je ženského rodu preto, lebo v slovanskej mytológií žena je Ochrankiňa. Málka ochraňuje základný systém. Všetky ostatné aj pred, aj po nej sú mužského rodu. Telo je stredného rodu. Aby Málka dobre ochraňovala Daža, Žiarenie aj Telo, dieťa je treba krstiť( vykonať náboženský obrad podľa konkrétnej viery, v tomto prípade sa myslí Pravoslávie) potom rôznym "tvaram" bude ťažko do nej vchádzať a rozrušiť Daž, Žiarenie a Telo. S týmto sa rodí dieťa, s týmto aj žije do 12-15 rokov života. Od 12-15 roku Žiarenie, Strieborný človek vypúšťa výčnelky, ktoré vychádzajú v zime na tri kroky do predu a štyri kroky dozadu od Tela. Na tieto výbežky, alebo vetvičky si sadnú najprv Sak, potom Vol a za ním Kalen, Chor, Tar a Švak. Odkiaľ sa oni berú nikto nevie, možno ich posiela Boh a možno preletia z umierajúcich príbuzných. Možné je že opúšťajú hlúpich ľudí. Človek ako samoorganizujúca a samoučiaca štruktúra sa skladá:
Základný systém človeka-Hlina (fyzické telo), železný človek-kremeň, Žiarenie, Daž, Malka.
Sputnici(sprievodcovia)-Sak, Vol, Kalen (človek Zeme), Chor ,Tar, Švak.
Hlinený človek-v chápaní spasu telo fyzické, telo prvorodenia (Adam bol vytvorený z hliny), ktoré tak isto ako aj surová hlina sa dokáže transformovať, je možné ho modelovať. Charakterníci poznajú túto vlastnosť Hlineného človeka takže účinkujúc na určité body na tele si "zlepili " svoju postavu (telo).
Železný človek(Kremeň)-prvá energetická vrstva ľudského organizmu. Nachádza sa vo vrchnej vrstve kože. Pri vchádzaní do určitého stavu spasu-kremeň vystupuje nad povrch kože na 1-1,5 mm a vidieť ho len na tele. Toto je takzvaná železná košeľa. Ded hovoril, teba bijú a od teba iskriac odskakujú údery priamo do nepriateľských očí.
Žiarenie -energetická substancia, ktorá je pre fyzické telo a Človeka chápajúceho (Mozok) svojím spôsobom vodičom odovzdávajúcim a prijímajúcim informácie medzi nimi a energetickými poľami. Je možné ju nazvať retikulárnou formáciou. Je základom pre formovanie energetického systému po odchode fyzického tela.
Málka-Ochrankyňa-vonkajšia vrstva (obal) základného bloku samoorganizujúcej sa systémi Človek, ochraňujúcej ho od preniknutia zvonka energetických napadnutí (z očú, urieknutie atď), od parazitov (larvy, cudzopasníci). Aby sa zosilnila ochrana dieťa je nutné pripojiť k náboženskému egregoru v našom prípade pokrstiť.
Sak-energetické telo, nachádza sa zľava pri pánvovom klbe a samostatne sa vie presúvať od 1,5-30 metrov. Ochraňuje a riadi orgány malej panvy, po smrti fyzického tela sa stane tým čo mi teraz voláme "Božím steblom". Chráni informáciu o fyzických zvykoch, chodiť, dýchať,atď.
Vol-Nachádza sa z pravej strany od fyzického tela. Má priame spojenie s pečeňou a spĺňa funkcie silového systému jemnohmotného organizmu je svojím spôsobom svalový systém "Saka", zosilňuje jeho pohyby a zásobuje jemnohmotnou energiou fyzické telo ,Žiarenie, Daž a Málku.
Vol je pohyblivý v hraniciach trasformácie jemnohmotného organizmu tj. 1000-1500 metrov. Presne načítava rozkazy-signály Umu (pozemského rozumu) a pri neprítomnosti odvolávajúceho signálu "Strieborného človeka" cez Daž, Málku, a Sak spĺňa prijaté od Umu rozkazy. Keď signál ide priamo od Srdca (obídúc vedomie), spravodlivý hnev, Vol sa stáva samostatnou emocionálnou formou, jeho účinok na ľubovoľné energetické systémy je prakticky neubrániteľný. Ubrániť sa jeho účinku je možné len pri zapojení srdcovej energetiky napadnutého organizmu. Toto je možné len teoreticky, pretože vedome riadiť srdečnú energetiku budeme len na vyššej úrovni života tj. v Anjelskom prevtelení. Pri danej úrovni rozvoja človeka sme schopný len pociťovať srdcovú energetiku vo forme emočných a spontánnych prejavov v takých stavoch, ako láska, nenávisť, smútok, radosť, strach, hrôza atď.
Kalen-veľký plaz-v rodových legendách sa predstavuje ako duch zeme. Zosobňuje veľký kolobeh zrodenia a smrti, večnú existenciu živej matérie, ktorá sa znovuzrodí sama cez smrť. Zosobňuje zemnú múdrosť a tvorivý počiatok. Je siedmym elementom ľudského kozmického organizmu. Nachádza sa naľavo od fyzického tela. Kalen komunikuje s jemu podobnými systémami. Je schopný vychádzať za hranice transformácie ľudského kozmického organizmu, vyše 1500 metrov, čo je priemerná hodnota pri silnom rozvití energetiky aj do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.
Je schopný sa presúvať v čase. Používajúc tieto vlastnosti s pomocou Kalena v starovekom Grécku predpovedali budúcnosť v Delfskej veštiarni. A tak isto aj v súčastnosti predpovedajú budúcnosť rôzneho druhu veštci.
Chor-Sokol-Boh nočného zimného slnka, ktorý prešiel obrovskú cestu slávy bojovníka a dosiahol veľkosť zákona bytia. Prizvaný obetovať sebou kôli možnosti prísť do tohto sveta v novej kvalite. S jeho obrazom je spojená myšlienka prerodenia od Tara -bojovníka k Chorovy Žrecovi. Osmi prvok ľudského kozmického organizmu. Nachádza sa na pravej strane od fyzického tela. Spojený s mozočkom a čelovými lalokmi mozgu.Pohyblivý, premiestňuje sa s obrovskou rýchlosťou v hraniciach zemskej atmosféry, schopný na dlhú dobu vychádzať za jej hranice. Vnímame ho aj je opisovaný, ako "Astrálne telo človeka". Môže sa dostať do rozmedzia vnímania ľudských orgánov pociťovania, ako fantóm, jemnohmotný dvojník. Je schopný vykonávať samostatne činnosť ako na jemnohmotnej, tak aj na fyzickej úrovni vnímania ľudského rozumu. Používa sa na "ďalekovidenie". Má "širokopásmové" telepatické spojenie so všetkými mysliacimi bytosťami. Pri pomoci Chora sa spája so zvieratami, vtákmi, plazmi a hmyzom.
Tar-Vlk-Symbolizuje genetickú pamäť bielej rasy o prameňoch jej vzniku. Symbol slovanských bojových umení. Bojová zúrivosť bez straty kontroly nad ňou. Deviaty prvok ľudského kozmického organizmu. Nachádza sa z ľavej strany fyzického tela a je úplne autonómny. Pripája sa k ľudskému kozmickému organizmu prostredníctvom vyšších bytostí. Pri dosiahnutí plného rozvoja základného organizmu a pripojeniu k nemu štyroch jemnohmotných energetických systémov ( Sak, Vol.Kalen a Chor) Tar zosiľnuje ich činnosť pri veľkých záťažiach ich zásobuje doplnkovou energiou.Pripojenie Tara je pocítené ľudským vedomím a pociťuje sa ako zostúpenie "Ducha svätého". Vo východných štýloch je to otvorenie tretieho oka.
Švak-Medveď-Vytvára asociácie z dávnej minulosti národa s jeho duchovnými cennosťami. Desiaty prvok ľudského kozmického organizmu. Vyberá si človeka samostatne, kontroluje činnosť všetkých energetických zložiek organizmu a podriaďuje sa len objektívne fungujúcemu vedomiu. Jeho "príchod" (pripojenie) do stavby organizmu sa vníma ako osvietenie (uvedomenie si v sebe Ducha svätého atď., v poslednom čase často vnímaná, ako prepojenie s mimozemšťanmi). Vo východnej filozofii sa ešte určuje ako Kundalini, otvorenie čakry Sachasrara . Švak prichádza vtedy keď sa vyrieši otázka zachovania človeka ako samoorganizujúcej sa jednoty a nie tela bez duše.
Švak spolupracuje s celou energosytémou cez "Bril" (korunu)-vyšší rozum. Jeho prítomnosť sa určuje termínom "Duchovnosť".
Človek, ku ktorému sa pripojila desiata energetická zložka Švak, sa oslobodzuje od svojho Osudu (Karmi). Získava právo si vyberať smer svojho ďalšieho rozvoja "pravej alebo ľavej cesty" (biela, čierna mágia) vyberajúc si tak svojho osobného "mentora" z vyšších sfér, spomedzi Anjelov atď., zodpovedajúceho jeho ďalšiemu smerovaniu rozvoja aj keď podľa rozprávania môjho deda a jeho sestier, Spas je stredné, najskôr prepájajúce ohnivko medzi bielymi a čiernymi silami.
Deti schopné získať desiaty prvok Švak, sa rodia s osemlúčovou hviezdou (korytnačkou). Toto neznačí že dieťa bude počas života spolupracovať so všetkými 12-timi energosytémami. Toto značí len to, že potencionálne je schopný vnímať deviaty energosystém (Tara) a môže byť vybraný desiatym (Švakom) a naučiť sa dvom mesačným systémom. Oni nie sú preskúmané, len sú zaregistrované, ako subjektívny fakt majúci miesto pri súčastnom bytí Slnka a Mesiaca na nebi. Tar a Švak sú prepájajúce ohnivká medzi zemným a nebesným plánom života ľudských bytostí.
Každá energetická bytosť opísaná vyššie je samostatným organizmom majúcim svoju informačno-riadiacu zložku analogickú energosystému "človek". No v súvisllosti s tým, že tieto jemnohmotné organizmy žijú a spolupracujú v tesnej súčinnosti s materiálnym (fyzickým) životom, potrebujú malé množstvo biologickej energie. Ju získavajú, alebo sú zásobovávané cez fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Každý osobitný typ týchto energo-bytostí má svojho materiálneho nositeľa-človeka.Existujú aj konkrétne pripojenia vzhľadom k rasovým a národnostným špecifikám medzi ľuďmi, druhovým a poddruhovým pri zvieratách atď.
Na základe analýzy a pochopenia rodových vedomostí sme sa pokúsili zostaviť číselný systém v ktorom by sa presne určilo miesto človeka v celkovej prírodnej harmónii. Ako výsledok je paradoxálny úsudok o tom, že číslo 13 vôbec nie je "nešťastným" alebo "čertovým tuctom" ale naopak symbolizuje boha.
Je to jednoduchý systém pochopiteľný každému.
(1+1+1+1+1)
Telo,Kremeň,Žiarenie,Daž,Málka (aurické vajce)+
(1+1+1+1+1+1)
Sak,Vol,,Kalen,Chor,Tar,Švak(Jazdci)
+Dva mesačné=13
Takto vzniká 13 súčastí človeka mysliaceho-Človeka kozmického. Človek je stvorený na obraz Boží.
Slnečný kvietok
Základný systém ľudského energetického organizmu, známy aj ako Aura, získal spodobenie aj na starých ikonách. Mnohí maliari ikon vládli videním a nie celkom chápajúc čo vidia, kreslili na ikonách trony, krídla, svätožiaru atď. Najviac realistická (v chápaní podľa Spasu) je ikona "Spas Nerukotvornyj". Toto je akoby zobrazenie základného sytému človeka zvrchu. Tento systém sa riadi fyzickým a jemnohmotným mozgom, ktorý môžme nazvať pozemským rozumom. V ňom sa koncetruje pozemská pamäť, pozemské vedomie, pozemský um a predstavivosť, zabezpečujúce životaschopnosť našej, osobnosti nášho "Ja". Pozemský rozum pracuje v záujme základného systému a ochraňuje človeka od vytvárania" nadsystému", riadenia zápájajúcej do seba mocné energetické podsystémy. V Spase sa hovorí že Duša človeka spí.
Podľa predstáv našich predkov "nasystém" pozostáva zo 6-tich podsystémov-sfér, ktoré obklopujú základný organizmus. Tri sféry riadia pravú hemisféru mozgu, tri ľavú. To sú podsytémy Sak, Vol, Chor, Kalen,Tar a Švak.
Sak a Vol-je možné priradiť k "stredným" energiám. Chor a dve ďalšie sú veľmi silné a posledná, desiata energetická bytosť je Švak. Od neho je silnejší len zemný rozum a rodový anjel, ktorý sa tak aj volá-Rod. V pamätiach predkov zosobňuje slnko.
Človek-to je slnečný kvietok, harmanček alebo slnečnica, ktorý sa rozvíja pod slnečnými lúčmi. Tak určovali naši predkovia prepojenie a závislosť energetiky človeka od Slnka, jej zväčšenie alebo zmenšenie v závislosti od ročnej doby.
V zime je ľudská energetika vo forme púčika slnečného kvietku a má tvar cibule, tento tvar vidíte na vrcholci každého kostola (pravoslávneho). Plocha cibule je 30-35 metrov štvorcových, výška 2,5-3 metre. V lete sa kvietok roztvorý na privítanie slnka a vtedy plocha jeho kozmického organizmu zaberá 200-250 štvorcových metrov pri výške 5,5-6 metrov.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!