Základy ljubiek-povolenie.

12.08.2019

V čom je základ, resp. podstata Ljubiek? Vo vonkajšom zmysle je to tá príslovečná mäkkosť, ktorá odlišuje skoro všetky teraz existujúce tzv.ruské štýly, od športových bojových umení. Ale keď sa pozrieme hlbšie do samotných princípov vedenia boja v Ljubkách, budeme vidieť, že ich podstata je v umení vidieť pohyb a povoliť ho. Vidieť konkrétne pohyb a nie presun tela, ktorý ten pohyb vyvoláva. Dobrí tréneri podľa rôznych zápasov bojových umení často radia svojim žiakom "nezaprierajte sa pri obrane, skúste obísť v pohybe" - to nie je nejaké konkrétne pravidlo, veď pri zápase, kde treba víťaziť je potrebné používať všetko, čo ti prinesie výhru. Ale v Ljubkách je obrana vedená takým spôsobom, že ak sa zápasiaci zapiera vlastne ako keby bol diskvalifikovaný. V Ljubkách nemáš právo zaprieť sa, pohyb je tu svätý. Keď sa dvaja schádzajú na zápas na Ljubky, je to kvôli pohybu. Zaprieť sa a prerušiť pohyb znamená, že ten pohyb zabiješ, tým pádom aj rozrušuješ svet okolo seba. Preto pri výuke Ljubiek sa odovzdáva a natrénováva osobitný stav, ktorý sa volá povolenie. Človek v tomto stave vedomia môže dosiahnúť absolútno bojových umení, tzn. takú schopnosť pohybu a boja, pri ktorom už nepotrebuje vedieť nijakú techniku a nepotrebuje mať dobré reakcie. Protivník svojou činnosťou zadáva rýchlosť aj náčrt ako bude prebiehať zápas. Stále sa nachádzaš v zrkadlovom položení voči nemu a vôbec nerozmýšľaš nad tým, ako sa máš pohybovať. Ako hovoril Pochaňa" v boji postačuje keď má protivník mozog aj silu a to stačí pre nás oboch, nech si rozmýšľa on". Preto v Ljubkách povoľujeme protivníkovi nachádzať sa v pohybe, ty sám vidíš a riadiš tento pohyb, ktorý sa stáva spoločným pre teba aj pre tvojho protivníka. Čo je to schopnosť byť v povolení? T.z. povoľovať pohyb bez toho, aby sa prerušil. Čo to znamená z filozofického uhlu pohľadu? Aby sme odpovedali na túto otázku je potrebné pochopiť, že pohyb je základ a hlavný príznak života. Boj v povolení bola čisto obradová prax kultov plodnosti, ktoré existovali možno ešte v časoch, keď ešte boli žreci. Takýmto spôsbom sa ruský národ bije, zápasí na kresenie, na maslenicu, V stenkách na päste alebo na palice. Úloha týchto bojov ako aj v živote iných národov, napr. v starobilom Grécku, je vyhrať nad silami navného sveta zabezpečiť znovuzrodenie slnka a prírody a povoliť silám života zaliať znova celý svet. Nezabiť pohyb, t.z. neprerušiť život ani raz aspoň počas jedného tanca alebo jedného boja, to je, dá sa povedať, spôsob života. Takýmto spôsobom nám etnografia jednoznačne ukazuje, že tu nejde o šport. Tak v Ljubkách človek, ktorý stojí oproti nám sa nepovažuje za protivíka alebo za partnera, ale pozerá sa na neho ako na svet, ktorý s nami komunikuje. Vtedy je to povolenie, prírodný prístup k životu, keď vchádzaš do podstaty alebo keď vchádzaš do prírody kvôli tomu, aby si prežil a ty ju musíš pochopiť a prijať. Pokiaľ neprijímeš svet okolo seba, neprežiješ.

Z knihy А.Гудков

Русский бой на любки: Воспоминания об Андрееве.


Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!