Základy charakternej práce kozákov plastúnov časť 1

17.07.2022

ZÁKLADY CHARAKTERNEJ PRÁCE KOZÁKOV PLASTÚNOV

Časť prvá

Základom ich práce s intuíciou a šiestym zmyslom je toto:

1. rozšírenie v priestore

2. obrazové myslenie a videnie

3. cítenie vnútorného a vonkajšieho sveta a rozpustenie sa v ňom

4. mnohoúrovňová modlitba

5. spojenie so svojím rodom a stvoriteľom

Toto je základ, na ktorom je vypracovaná základná práca kozákov charakternikov. Aby sme naplno mohli pochopiť, prijať a osvojiť si charakternú prácu, je potrebné v každom prípade sa naučiť týchto 5 "pilierov". Jedno nadväzuje na druhé a je to zákonitý a postupný cyklus, jeden kruh. Keď sa nenaučíte, alebo nepochopíte niečo z týchto piatich základov vypadnete z tohto kruhu a v ďalšom učení vedy kozákov plastúnov nebudete prijímať celistvo ale v útržkoch. Vo všetkých praktikách sú prítomné tieto základy - ako pri prechádzaní po lane so zakrytými očami, tak aj pri vyhýbaní sa hodu sekerou do chrbta, či výstrelom zo samopalu a pri iných technikách (tieto a ďalšie videá sú v mojej skupine https://vk.com /club181867190).

Tieto časti sa musia spojiť do jedného obrazu, je to ako so stromom: korene - to sú základy, ktoré prechádzajú do kmeňa, odtiaľ idú konáre a vetvičky (tzn. množstvo cvičení, praktík, založených na týchto princípoch).

Mnohým ľuďom sa nedaria tie alebo iné cvičenia a ani nerozmýšľajú nad tým, aby sa snažili vidieť koreň tohto problému, ale všetko ide od celostného osvojenia počiatočného základu vedomostí. Potom mi píšu a volajú mi na telefón a žiadajú o pomoc v tomto. V ďalšej časti začnem hovoriť o týchto základoch. Samozrejme, bolo by lepšie povedať a dať vám tieto vedomosti na svojom seminári alebo na nejakom inom tipe osobného tréningu , ale nie každý môže pricestovať kvôli takým alebo onakým príčinám. Dávnejšie sa tieto vedomosti odovzdávali iba osobne, preto majú svoje špecifiká a špecifičnosť pri ich vnímaní a to si musíte pamätať.

Pokračovanie nasleduje

Golubenkov Vladimír

Náš kanál s praktickými cvičeniami :https://www.youtube.com/channel/UCp1D_vZ0p90AsGqvIEm0iUA

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!