Základy charakternej práce kozákov plastúnov časť 4-Natiahnutia

10.03.2024

Mnoho ľudí sa pýta, čo je to "natiahnutie" a na čo slúži, ako sa ho naučiť robiť? Kozák sa tieto cviky naučil už ako dieťa, učil ho krstný otec (ktorý sa zaviazal, že chlapca bude učiť a ochráni ho), ako aj starí kozáci. Cvičenia na "náťahoch" sú potrebné na to, aby sa naučil rýchle, bleskové, kontrolované, s rôznym stupňom sily, údery rukami a nohami. Človek si posilňoval šľachy a svaly, pracoval so svojím poľom a priestorom okolo seba a dokázal absorbovať všetky živly - zem, vodu, vzduch a oheň -, aby zvýšil účinnosť úderu proti súperovi. Ako mi rozprával môj starý otec, v minulosti mnohí kozáci túto praktiku ovládali naplno; boli známi tým, že dokázali rozseknúť nepriateľa od pleca po sedlo. Tu, samozrejme, spolu s takýmto úderom, s napätím, musí kozák vedieť robiť aj iné techniky. Pomocou ťahu sa dá meniť hustota, váha a aplikovať to všetko na rôznych miestach. Napríklad: V bežnom živote, aby ste si uľahčili výstup po schodoch vo výškovej budove alebo pri výstupe na horu, keď máte na sebe výstroj a v rukách ťažké veci, na nohy nebude pôsobiť takmer žiadna záťaž; aby ste zdvihli alebo ťahali ťažký predmet (predmety sa stanú ľahkými, pretože za vás začne pracovať gravitácia) atď. V tomto stave  môžete u druhých  uvoľniť svalové napätie alebo robiť masáže. Poviem vám o niekoľkých spôsoboch, ako trénovať "natiahnutia" vo svojom tele.

Praktický cvik. Postavte sa do polohy, ktorá vám vyhovuje, zdvihnite ruky nahor na úroveň hrudníka, otočte vnútornú stranu dlane smerom nadol a pomaly spúšťajte nadol tak, aby napätie na žilách a svaloch smerovalo nahor, do Jaru, a vyššie (napätie smerom nadol).  

Ďalšie cvičenie. Ruky sú spustené, otočte dlane vnútornou stranou nahor a pomaly ich začnite dvíhať nahor, napätie na žilách a svaloch ide nadol (napätie nahor). A tak je potrebné urobiť desať opakovaní alebo podľa vašich pocitov, podľa únavy rúk a nôh. Pri tomto cvičení je zapnutá gravitácia .Ďalšie cvičenia na praktických stretnutiach.


©Голубенков В. 

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!