Základy charakternej práce kozákov plastúnov časť 2

14.05.2023Rozšírenie v priestore Od starých čias sa kozáci - charakterníci mohli rozširovať v priestore na veľké vzdialenosti, aj na mnoho kilometrov v priemere. Takí mohli cítiť čo sa nachádza pod zemou, aj nad zemou. Tým istým mohli kontrolovať, vidieť a cítiť priestor a dopredu plánovať tie alebo iné svoje pohyby a činnosti. Mohli si rozložiť čas dostatočne pohodlne na to, aby odišli od nebezpečia alebo mohli dať vedieť ostatným svojim bratom kozákom, že je nejaké nebezpečie. Cítili zvera, vtákov, ľudí a ich úmysly, či od nich prichádza nejaké nebezpečie alebo či sú dobroprajní. Pri rozšírení v priestore hoci len do rozmerov 5 metrov ty môžeš rýchlo preanalyzovať situáciu a odísť od výstrelu zo samopalu, z luku alebo od toho, keď dakto do Teba hodí sekeru alebo iné nebezpečné predmety a môžeš vyjsť do zóny, kde nie je nebezpečie. Umenie rozširovať sa dobre pomáha aj liečiteľom vchádzať do vnútra, do človeka a vidieť narušenia v práci organizmu. Ak držíme neustále rozšírenie, tak čím dlhšie a širšie sa Vám to bude dariť, tým je to lepšie. Môžete sa spokojne prechádzať v ľubovoľný čas dňa kde si zmyslíte a nič zlé sa Vám nemôže stať pretože držíte priestor okolo seba pod kontrolou. Tomu tiež pomáha druhá taktika - mnohoúrovňová modlitba, no o tom v druhej časti nášho rozprávania. Akým spôsobom je možné sa naučiť rozširovať sa v priestore? Všetko je veľmi jednoduché a na druhej strane aj veľmi zložité. Pre ľudí z obrazným myslením a videním to bude veľmi jednoduché sa to naučiť a pochopiť celý proces tejto praxe – minimálne prvé etapy. Odporúčam vyskúšať hneď teraz. 

 1. Etapa: Na začiatok si vyberte miesto a čas, aby Vám nikto neprekážal (byt, poľana v lese). Ľahnite si na vopred pripravený koberček (deku), aby sa vám ležalo pohodlne. Ruky a nohy neprekrižujte, lebo Vás to bude rozptyľovať a bude Vám to prekážať pri práci s vaším poľom. Uvoľnite sa a posnažte sa odobrať si z hlavy nepotrebné a Vám prekážajúce myšlienky. Plniť úlohy je potrebné tak, aby ste mali vypnutý televízor a telefóny a so zavretými a neskôr s otvorenými očami (podľa toho ako je komu pohodlné). Hlavné je cítiť sám seba pohodlne. Predstavte si, že ste balónik a snažte sa tento stav lepšie precítiť. Teraz začnite ten balónik nafukovať tam, kde je jeho hranica – to je Vaše pole a vo vnútri objem priestoru, v ktorom cítite a vnímate všetko okolo seba v hraniciach toho balóniku. Na začiatok stačí vzdialenosť do 2 až 5 metrov, ale je potrebné učiť sa rozširovať na všetky strany rovnomerne. Na toto netreba zabúdať, je to veľmi dôležité. Ak sa Vám nedarí v myšlienkach rozširovať sa, môžete si pomôcť rukami a nohami roztláčajúc pole do všetkých strán (nech to vyzerá akokoľvek smiešne, netreba sa s tým vôbec zaťažovať). Keď ste sa rozšírili na 2-5 metrov, snažte sa zafixovať hranice a držať balónik hoci minútu na začiatok. To pole, ktoré ste roztlačili by sa nemalo stáčať dokopy, to je veľmi dôležité. Ak ste ho udržali v čase povedzme 1 minútu alebo viac v tomto stave, na ktorom pracujete začínajte pomaličky vracať sa naspäť do svojho prirodzeného stavu a do svojich pôvodných hraníc. Teda do stavu, v ktorom ste boli pred začatím tohto cvičenia. To je potrebné urobiť niekoľkokrát za tréning, aby sa ten výsledok zafixoval. Ak sa Vám v niektorej časti prestane dariť, začnite všetko znova a nestrácajte vieru.

 2. Etapa: Toto je najlepšie robiť v miestnosti, kde je veľké množstvo prázdneho slobodného priestoru (miestnosť nezaplnená veľkým množstvom predmetov). Robíte všetko tak isto ako pri prvej etape, len Váš koncový výsledok je zaplniť celý objem izby, nevychádzajúc z jej hranice. Pri rozšírení sa budú stretávať rôzne predmety, ktoré je potrebné obísť k vonkajším hraniciam, ako keby ich pohltiť zo všetkých strán. Je potrebné, aby ste cítili vonkajší objem tohto predmetu, pri zaplnení izby, aby ste cítili každý kút tej izby, každý výbežok alebo vpadlinu a tak isto aj predmety, do ktorých ste sa rozšírili. 

3. Etapa: Robíte to isté ako pri prvej a druhej etape, len pri tomto musíte zaplniť najprv celý byt alebo dom. Ďalej sa začínajú ťažšie veci, je potrebná plná koncentrácia. Potom ako ste urobili tretiu etapu od začiatku do konca a viete čo kde leží poproste niekoho z rodinných príslušníkov alebo priateľov prekladať alebo odobrať stoličku na iné miesto alebo čokoľvek z nábytku a vecí, ktoré sú v tom priestore. Potom urobte tretiu etapu znova a preverte seba tak, aby ste vedeli určiť kde sú tie predmety a aké zmeny sú v tom priestore. Ak sa toto podarí tak to už bude dobrý výsledok. Ďalších etáp zo zložitejšími úlohami je veľmi veľa a zložitosť postupne narastá. V mnohých je už potrebný osobný kontakt aby sa vysvetlili konkrétne veci, pretože zložitejšie etapy sa robia na stretnutiach, ktoré robíme na seminároch a na túrach zo zmyslom, ktoré robíme. Toto je jedna z prvých vecí, ktoré je potrebné sa naučiť. Želám Vám veľa úspechov vo Vašich začiatkoch, pokračovanie nasleduje. 

Golubenkov Vladimír

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!