Válanie

29.08.2021

Učebnica Ljubiek
Hlava 1-Prevaľovanie
Nech robíme čokoľvek, stále cítime na sebe silu zemskej príťažlivosti-stále sa s ňou stretávame, neustále vďaka nej padáme. Mnohí majú toto padanie spojené so strachom.Tieto strachy pochádzajú z detstva. Spadol si, udrel sa a bolelo to-zatuhol si na udretom mieste, alebo aj na celom tele, ak si túto bolesť nevypustil, tak toto napätie (stuhnutie) s tebou ostane navždy. Sprvoti ťa to napäté miesto znepokojuje( vadí ti)-privlieka na seba pozornosť, no postupom času si naň navykáš a stane sa akoby pozadím, ktoré prestaneš registrovať.
Postupne počas života sa u nás nakopí množstvo takých napätí, ktoré už nevnímame. Tieto napätia sú akoby rozliate po tele-pričom veľmi veľa a v mnohých vrstvách, vytvára sa niečo ako sieťka.
Čím sú zlé tieto svalové napätia? Za prvé, vykrivujú telo, oberajú telo o prirodzenú priamosť. Vykrivené telo sa skôr opotrebuje, všetko v ňom pracuje ináč ako by malo, vyniká doplnková záťaž organizmu. Opotrebovanie organizmu je rýchlejšie, ľubovoľné vykrivenie vedie k strate zdravia.
Po druhé, neustále napätie vedie k horšej práci krvného obehu a celkovému zakysleniu celého tela. Výsledkom je zníženie celkovej imunity , keďže obranné sily "živy" sa míňajú na stály boj s kyslým prostredím v tele. Kyslé prostredie vedie k rôznym chorobám.
Po tretie, napätia sa stávajú tým, čo nás zväzujú a odoberajú nám možnosti čokoľvek slobodne vyjadrovať cez telo. Napätiami skované telo jednoducho neprepúšťa ten pohyb, ktorý sa rodí v duši a ľubovolný obraz, nech by bol akokoľvek pekný sa prechádzajúc cez tieto napätia, bude viaznuť a deformovať. Hovoriac o napätiach( Napriaženiach) starí ľudia kládli dôraz na druhú časť-naPRJAŽENIA-to je tá priaža (priadza). A ľubovolnú priažu je možné rozmotať, rozpustiť. Preto musíme začať skúmať svoju schopnosť mäkko a nebolestivo spoluexistovať so zemou nielen chodidlami, ale celkovo ľubovoľnou časťou tela. V prirodzenom nezatuhnutom stave je naše telo podobné vode a ako voda aj tečie. V tomto stave možno tiecť a presúvať sa po zemi.
V tom je osobitosť a rôznorodosť kozáckeho spôsobu boja. Osobité umenie v takom tekutom stave sa premiesťnovať, sa dosahuje kozákmi -plastúnmi. Pre plastúna je každá nerovnosť, hrboľ, pevnosť, či protiidúci človek-pevná prekážka cez ktorú je možné obtiecť, prevaliť sa a konkrétne tento stav sa prenáša do blízkeho boja -otvárajúc sa tam, ďalej až do kozáckeho spasu. Keď sú však základy jednoduchého spoluexistovania (spolupráce) so zemou nesprávne, alebo sú spojené so strachom, vtedy je nemožné v sebe otvoriť spas. V rôznych rodoch a na rôznych miestach sa tieto základné prvky rôzne volajú, no celkovo sa dajú jednoducho zoradiť, voláme ich :
Klbko
Vtáčie prevalenie
Medvedie prevalenie
Loďka
Klbko: v tomto type "vaľania"sa ukladá základ toho, ako sa dá okrúhliť, aby ľubovoľný pohyb k zemi nebol padnutím s nasledujúcim udretím, ale pevalením sa po zaokrúhlenom povrchu. Sú dve základné varianty tohoto typu prevalenia-veľký a malý.Veľký sa robí s rukami a nohami vytiahnutými do strán, malý so spojenými chodidlami a rukami.
Medvedie prevalenie-V tomto cviku je už potrebný základ z cviku "klbko". Ruka napodobuje medvediu labu a človek medveďa, ruka vytvára okrúhlosť cez ktorú sa po zemi prevaľuje celé telo.
Vtáčie prevalenie-ruka napodobňuje krídlo vtáka a každý pád ide cez to krídlo, na rozdiel od medvedieho prevalenia sa ešte ruka navyše zavrtáva, zakrúca okolo vlastnej osi a toto zakrúcanie ťahá do rotácie celé telo. Ruka pri tom vychádza na stranu. Toto prekotúľanie sa využíva pri skokoch do diaľky(pádoch), alebo cez nejakú prekážku, prípadne pri stekaní z výšok. Takže pri neočakávanej strate rovnováhy, cez toto prevalenie je možné vojsť do bezpečnej polohy v ľubovoľnom smere.
Loďka-kôli tomu, aby preniesli loďku z jednej vody na druhú sa v minulosti používali "valčeky", väčšinou to boli drevené valčeky. Po týchto valčekoch sa loďka presúvala po súši. Ľubovoľná okrúhla časť tela sa môže stať tým valčekom, učenie tohto princípu sa začína od predlaktí. Tento princíp sa totiž vkladá do zápasenia, ako jeden z najdôležitejších a to aj v stoji aj na zemi. Nachádzajúc sa v princípe loďka nezápasíš s protivníkom, on sa mení na loďku a ty na "valček".
O výuke-Prvý krok -začínať treba z najnižšej úrovne, váľať sa po povrchu zeme a pozorovať sledovať svoje telo, či preteká slobodne. Ľubovoľné miesto napätia je potrebné si uvedomiť a v prípade potreby urobiť kresenie ( ak je s týmto napätím zviazané zamútenie vedomia z ľubovolného veku). Pri tomto kroku je potreba dosiahnuť to, aby telo váľajúc sa po zemi pociťovalo radosť. Precítiť treba celý povrch tela. Prevaľovanie tela po zemi je aj "rozmoloka"(v skratke vytvorenie rovnakého prostredia v tele, keď máme odstáte mlieko na povrchu sa vytvára smotana a spodok je riedky, keď ho roztrasieme vznikne všade rovnaká hustota) uzlov svalových napätí a blokov a zosilnenie tečenia života krvi a sily v tele. "Rozváľajúc" telo si treba uvedomiť, že to isté sa deje aj s vedomím, nezabúdajte že telo je len zahustené vedomie, oslobodzujúc telo od uzlov a napätí oslobodzujeme aj vedomie od blokov a uzlov.
Krok druhý-postupne k uvoľneniu a rozhýbanosti treba doplniť pružnosť. Je to pružnosť lopty naplnenej vzduchom. Pri tomto kroku je potrebné si uvedomiť rolu dýchania, uvedomiť a naučiť sa s ním pracovať. Tent krok je ukončený keď telo a dýchanie tečú spolu. Tu sa vytvárajú základy prvotného princípu "pozornosti" (ktorá je jedným z kľúčových princípov v tradicií.)
Krok tretí-postupne výška z ktorej sa spúšťame na zem narastá. Tu je dôležité pochopiť a pozorovať pojem "hľadajúce ruky" ako vo vtáčom tak i v medveďom prevaľovaní sa ruky učia byť hľadajúcimi... Oni hľadajú, hmatajú, snoria po zemi. Ruky sa menia na plávajúce opory. Keď sú ruky uvoľnené nemôžu byť oporami-nie sú schopné neutralizovať príťažlivosť zeme a telo sa udrie o zem, na druhej strane ani napätá ruka nemôže stlmiť pád, zvyčajne sa láme, pokiaľ je pád silný a neočakávaný. Len pružná a živá ruka a aj telo môže zabezpečiť možnosť zosúladenia sa s rovinou zeme.Pozdejšie tento návyk prechádza aj do boja (zápasu), hľadajúce ruky sú veľmi vážnym princípom v plastúnskom boji, tiež je veľmi dôležité naučiť sa odchádzať z roviny a vchádzať do ľubovoľného napadnutia.
Krok štvrtý-Je potrebné sa naučiť obtáčať, alebo prevaľovať okolo ľubovoľnej časti tela.V prvom rade je potrebné sa naučiť pritláčať k zemi niektorý kĺb a držiac ho pritlačený o zem sa okolo neho pretáčať celým telom. Pozdejšie zložitosť plastúnskych prevaľovaní môže narastať nekonečne, kosti akoby zmizli a plastún naberá vlastnosti ako guľa ortuti. V rozvinutých spodných plastaniach sa pridáva rad úloh spojených s rozvojom tekutosti a zvýšenej pružnosti-čo je priamo prepojené s rozvojom uvedomenia, otvorenia podstaty pozornosti, tu nie sú hranice, rozvitia možností a schopností a sebapoznania.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!