Učebnica školy ljubiek, hlava 2

21.04.2019


Hlava 2-Pozornosť a pozorovanie.
V ruských rozprávkach hrdina získava schopnosť meniť sa na sokola. Je to veľmi dôležitá vlastnosť. Sokol lieta pri slnku (so-kolo) majúc ostrý zrak má možnosť vidieť všetko čo sa na zemi deje. Stať sa sokolom vo vnútri seba -to znamená získať schopnosť vzlietať nad sebou a sám seba pozorovať.
Pre toho kto si uvedomele vybral samopoznanie a sebazdokonaľovanie je táto vlastnosť veľmi dôležitá. Bez nej to nijak ďalej nejde. Prečo? Pretože sebazdokonaľovaním sa nemyslí nakopenie niečoho "viac" alebo naviac, čo už máme, ale prácu nad tým čo je nedokonalé. Kôli tomu tieto nedokonalosti je potrebné rozoznať a opísať. No "systém" sa nemôže opísať sám. Na toto je potrebný vonkajší pozorovateľ. Tvoj vnútorný sokol si vlastne ty sám .
V národe sa hovorí aj -jasný sokol. A hovorí sa aj vniesť jasnosť. Sokol lieta pri slnku(kolo) a pozerá od slnka. Od slnka smerom dole sa lejú slnečné lúče-od slnka sa leje svetlo. Vniesť jasnosť znamená vniesť Svetlotam, kde predtým bol "temný les".
Ako sa zmeniť na sokola?
V rozprávke, na to aby sme sa zmenili na sokola, je treba najprv sa udrieť o zem. Čo vlastne je tento úder o zem? To je možnosť použiť príťažlivosť zeme a svoju silu ako jeden celok.
Kôli tomu sa taký veľký význam v tradícií kládol na váľanie a kotúľanie na zemi-v nich je založená pravda (návod) na "spolu-prácu" so zemou.
Základná pravda sebapozorovania.
Je treba zavrieť oči a pohľad preniesť do svojho vnútra. Ako hovoria starci -"oči premiestniť na zátylok". Potom sa pozrieť do "seba" ako do hĺbky studne a ako keby ste spadli do tejto studne svojím vedomím. V rozprávkach hrdinovi často ponúkajú, aby postavil magickú vežu, ako cestu do Nebies, ale sa ukazuje, že je potrebné postaviť studňu a potom ju akoby vyvrátiť navonok.
Spustite svoju pozornosť na spodok tejto studne. Prečo tak? Lebo sme si zvykli sami seba vnímať ako niečo nachádzajúce sa v hlave -medzi ušami a na línií pretínajúcej zrak. Pre sebapozorovanie sa musíme naučiť vnímať sami seba-ako nejaký objem, priestor.
Oči zatvorte-akoby ste ich presunuli na zátylok, spustite svoju pozornosť do seba, ako do studne, nasledujúc za pozornosťou naplňte svojím uvedomením túto studňu až po dno. Uvedomovanie, podobne ako voda začne zaplňať túto studňu, pokiaľ ju nezaplní celú. Nie je treba byť v napätí a tiež si všímajte výpadky uvedomenia, odchod pozornosti a tak po domácky ich vracajte naspäť do seba.
Nejaký čas ostávajte v sebe. Precíťte príjemné pocity z toho, že jednoducho vnímate sám seba.
O ľubovoľnej schopnosti hovorili starci tak:
1,Akonáhle si schopnosť uvedomíme, veľmi zosilnie.
2,Začínaš ju používať a ona sa ti začne otvárať.
Sebapozorovanie-to je schopnosť, čím častejšie ju využívaš tým viac sa ti otvorí. V ďalšom stupni túto schopnosť môžeme nasmerovať na vnímanie rôznych svojích častí.
Časti-to je to z čoho ty pozostávaš. Keď sa vidíš len telom-to znamená že môžeš pozorovať svoje telo a oddelene nejakú jej časť (napríklad, ruky, nohy, brucho). No fyzické telo je len jedným zo súčastí, sú aj iné zložky (človeka)-duchovné, ohnivé, ktoré odovzdávajú riadenie z jemnohmotnej Duše na fyzické telo.
V tradícií sa tieto súčasti skúmali a "videli",nič zložité v tom nie je. Je potrebné ovládnuť svoju "Pozornosť" a nasmerovať ju tam, kde predtým nebola.
Egor Gamajun

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!