Temná

31.07.2017

Temná-výskumná dielňa v ktorej sa otvára videnie v temnú ( zo zakrytými očami)
Obývaná bublina (Žilo) -Životný priestor vedomia človeka. Jeho názvy -bublina života, žilo (od slova život) , keďže podstata obývanej bubliny je prázdnota, je možné aby v nej existoval človek. Žilo je možné pocítiť napríklad takýmto spôsobom, uvoľnite si ruky dajte ich od seba do strán a začnite ich pomaly približovať k sebe. V nejaký okamih pocítite dlaňami nejakú pevnejšiu časť. Možno pocítite jemné bodanie v dlaniach, alebo teplo, prípadne chlad. Do svojho žila vpúšťame tých ,ktorí sú nám príjemný. Dokonca sa možeme zjednocovať so svojimi žilami s druhými ľuďmi. Napríklad, keď spolu niečo robíme -spievame, tancujeme, pohybujeme sa, teda vytvárame spoločný priestor vedomia, ak však do nášho životného priestoru preniká človek nám nepríjemný-cítime sa nepohodlne, ako keby nás niečo stláčalo, obmedzovalo. Uľahčí sa nám, keď sa podarí dostať "nepriateľa " z nášho "domu". Obývaná bublina je vonkajšou vrstvou vedomia, alebo bublina po "ofensky"-gvor telo vnútri, ktorého podobne ako pri matrijoške sú "vložené" druhé telá, alebo bubliny-gvory. Obývaná prázdnota -je to isté ako obývaná bublina, tento názov poukazuje na prázdnu podstatu obývanej bubliny.
Videnie1: Prirodzena schopnost, ktorou vládneme všetci, aby sa otvorilo videnie, stačí zo seba očistiť sloje kalu, múťavy...
2:Dá sa povedať aj tak, že sú oči tela a sú ešte aj oči duše a ešte oko ducha s pomocou ktorého "JA"vidí. Pri tom "JA" používa rôzne pomôcky nato, aby videlo v určitých prostrediach. V svete duší ono pozerá cez oči duše v svete tiel cez telesné oči.
3:Mázykovia -videli človeka, ako zložitú stavbu, konkrétne zloženého z niekoľkých častí (Tiel), každé z tiel ma schopnost vidieť, aby sme otvorili toto videnie je potrebné odobraý chyby a to nie je nič iné, ako cesta očistenia.
4:Ovládanie "jazyka"- to znamená schopnosť presne nazývať javy, predmety, bytosti-menom. 5:Ked si v "sebe" vidiš, ked nie si v "sebe" vidieť nemôžeš.
Videnie v Temnú-schopnosť vidieť so zavretymi očami, otvára sa pomocou špeciálnych techník(Temná) a Kresenie.
Videnie v Svetlú-keď otvorime schopnosť vidieť so zakrytými očami, je možné preniesť túto schopnosť a zacať "vidieť" aj vtedy, keď sú oči otvorené. Obraz sveta prestane byť tým, čo zakrýva bezprostredné videnie.
Sprvoti je naše videnie absolútne, no pošas života si vo forme obrazov nakopíme odpečiatky o vonkajšom svete tieto obrazy vrstvami "zamútňujú " a visia medzi nami a svetom , prekrývajúc pôvodné videnie. Toto tvrdenie založené na vedomostiach naších predkov ,kladieme ako základ všetkých ďalších úsudkov a výskumu.
Temná to je taká výskumná dielna, v ktorej sa videnie otvára okamžite. Presnejšie povediac v tejto dielni sa otvára videnie a objavuje sa uvedomenie si toho ,čo konkrétne prekrýva našu schopnosť vidieť. Možeme to pomenovať "chybou". Také chyby nie je zložité odstrániť . Je tažké ich objaviť lebo s nimi žijeme celý život a natoľko si na ne zvykáme ,že ich prestávame brať ,ako chybu , ako prestávame obracať pozornosť k starému zraneniu- bolesť akoby sa pritupila časom.
Pre novačikov v tejto téme-Na tomto semináry , pre tých ,ktorý sa nestretli s prácou v Temnej , budeme dávat samú "podstatu" tejto praktiky. Prakticky prejdeme cez také pojmy ,ako zdržanost a povolenie- "rovná dreža" (Silné položenie ,schopnost k okamžitej činnosti) a luchta (telo slobodné od napätia , maximálna tekutosť)-Um ,ako schopnosť vedomia tiecť po pevných miestach "Vedenia", ktorý býva v troch formách (stavoch) Živel , rozum, a mylenie. Budeme sa učit pracovať v stave živlu (bezforemný ,živelný a tichý stav vedomia). Pre tých čo už cvičia, videnie býva rôzne , presnejšie povediac vidieť možno rôznymi jemnohmotnými telami. Pre tých čo už majú skúsenosť s prácou v "Temnú" sme pripravili výzkum toho, ako možno vidieť pomocou "Sobu" a "Žilom". Porovnáme rozdiel.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!