Telo

11.07.2021

Žijem v tomto čarovnom mieste menom telo Človek nemá organizmus, organizmus môže mať iba sociálny šróbik, alebo atóm impéria , ale človek nemá. Človek má telo, vedomie a dušu. Telo je veľmi tajomná vec, natoľko tajomná, že ho veda nemohla pochopiť, preto ho zjednodušila do pojmu "organizmus". Ak sa zamyslíte, organizmus vám nebude vychádzať ako živá bytosť, ale je to spôsob opísať tú časť telesnej stavby, ktorú sa podarilo preskúmať vedecko-technickým rozumom. Aby sme pochopili, že telo je ďaleko viac, a niečo hlbšie než je tento urážlivý opis, spomeňte si na to, že je to miesto vašej existencie. Inak povedané, to čo sa javí živou bytosťou, existuje v tele, prevtelilo sa do neho, t.z. urobilo samo seba dostatočne pevným na to, aby mohlo žiť v tomto svete. Bez prevtelenia je telo mŕtve,ale je to niečo zázračné a plné možností, keďže má nejakým spôsobom do neho presídlili, podobne, ako sa dostal zárodok do maternice. Prečo ľudia, ktorí sa zaoberajú očistami sa zaužíva pojem "očistenie organizmu"? Pretože tento cudzí a nejasný výraz "organizmus" kolosálne zjednodušuje chápanie. Ako slovo novovytvorené, nemá hĺbku a znamená, že môže obsahovať len to, na čom sa dohodneme, že bude obsahovať, t.j. čo do neho vložíme. Inými slovami v tomto prípade sami zadávame sebe hĺbku opisu skúmaného javu. Takýmto spôsobom sa vedcovi žije ľahšie. Jednak keď sa pozrieme na človeka, nezjednodušujúc vlastné úlohy, povedzme ako na živú bytosť, všimneme si množstvo zvláštností, ktoré sú súčasne očividné a aj neočakávané. Tak napríklad, všetci vieme, že nemáme radi bolesť, ale v narkóze alebo v bezvedomí ju necítime, presnejšie, naše bezduché telo necíti bolesť. To znamená, že bolesť necíti to telo ale ja. Ale je to bolesť telesná, jej zdrojom sa ukazuje nejaké miesto v tele. Mne je tá bolesť daná, aby som odstránil jej príčinu a týmto spôsobom sa oslobodil od prekážky, ktorou sa v tomto prípade stalo moje vlastné telo. To znamená, že môžeme vnímať očistenie ako odstránenie telesných prekážok, ktoré nám prekážajú v tom, aby sme boli v kľude. Alebo ako oslobodenie od tela. Ale je to úplne iný prístup k očisteniu toho istého tela. Keď to porovnáme s očistením tela ako organizmu. Tu sa vynára otázka "načo nám je potrebné také očistenie?" Prvá rovina odpovede je, aby som sa nachádzal v pokoji. Čo také to je? To je keď necítim bolesť alebo iné nepríjemné pocity. A čo? Dobre spím? Alebo pokoj potrebujem na to, aby som mohol robiť čo chcem? A čo chcem? Jesť, piť, mať príjemné pocity, spať, vyprázdňovať sa, víťaziť nad druhými, byť najmúdrejším... Pozrite sa lepšie. Väčšia časť mojich želaní nie sú vôbec mojimi želaniami. Sú to moje povinnosti vo vzťahu k telu. Ak chcem pokojne žiť vo svojom tele, musím odstraňovať prekážky k jeho pokoju. Potrebujem ho kŕmiť, napájať a starať sa oň. Inak ma aj tak prinúti aby som sa ním zaoberal, to znamená, že ten pokoj pre potrebný pre neho. Prítomnosť telesného pokoja môžeme posudzovať podľa toho, či sa o telo dobre starám. A potrebujem pokoj aj ja? Neviem. Vyzerá to tak, že občas potrebujem oddych, inak som činný ako samotný zdroj pohybu. To sa volá - "hlava rukám a nohám nedá pokoj". Celý čas smerujem k tomu, aby som niečo dosiahol, aby som zmenil svoj život. Celý čas sa bijem so svojím slabým a lenivým telom. To znamená len jedno, mám nejaký cieľ, kvôli ktorému sa mením a mením aj okolitý svet. Pričom pravdepodobne každý človek veľmi dobre vie, na čo je tu. To vidno podľa toho, aký je činorodý. Pritom nikto si nepamätá veľké ciele, ktoré nás nútia byť činnými. Ako keby boli vložené do nás ešte pred tým, ako sme sa narodili. Ale aj tak vyjasnenie týchto veľkých cieľov je osobná otázka každého jedného z nás. Nebudem ich tu rozoberať. Hlavne, že "Ja", ktorý nie som telo, som činný a cieľavedomý a telo mi prekáža vytvárajúc množstvo prekážok, ktorých sa musím zbavovať. Keďže sú to oslobodenia od prekážok, ktoré sa musia udiať, je potrebné nájsť zmysel v očisťovaní. Toto očistenie je iný typ očistenia tela, keď sa nad tým zamyslíme. Na telo môžeme pozerať ako na súbor mŕtvych ale pracujúcich prístrojov , ktoré vytvárajú výrobný pás na prepracovanie potravy. A keď ho budeš očisťovať, budeš očisťovať túto zložitú chemicko-mechanickú potrubnú štruktúru od prekážok pri výrobe. Môžeme pozerať na telo ako na prostriedok na dosiahnutie akých si svojich cieľov na zemi, utajujúce v sebe možnosti bolestí a nedokonalostí. Vtedy je potrebné pochopiť svoj cieľ, z jednej strany odobrať prekážky k jeho dosiahnutiu a z druhej strany meniť telo učiac ho a zdokonaľujúc. Vtedy sa očistenie stane oslobodením od bolesti a procesom učenia. Veď tvoje nedokonalosti sú prekážky, aby si dosiahol svoj cieľ a tieto prekážky obsahuje tvoje telo. Je možné pozrieť na telo aj z iného uhla. Mnohí filozofi písali, že pozerajúc do seba nachádzaš svoje Ja v akomsi obklopení. Toto obklopenie pre rôznych filozofov sa ukazovalo rôzne. V každom prípade, či už pristupujúc k sebapoznaniu, či už bez neho sa obrátime k sebe, stále nachádzame sami seba v tele. Telo sa javí niečím veľmi dôležitým, keďže si do neho presídlený a v tomto svete sa môžeš prejaviť len prostredníctvom tela. Keď sa zahĺbime do tejto myšlienky, telo sa ukazuje byť niečím nezvyčajne mystickým a až čarovným. Veď keď pozeráš cez neho na tento svet, ktorý je zbavený zázračnosti, pozeráš odniekiaľ zďaleka, kde je všetko možné, znamená to, že ty si nositeľom zázraku. Ty, tam osamotený, keď ti neprekáža telo, vo vnútri presne vieš, že zázraky sú jednoduché a prirodzené. Sú proste tvojím životom. Ale len z nejakého dôvodu sa ich nedarí preniesť do tohto sveta skrz naše telo. No v tom svete, kde si bez tela, je celý život postavený na zázrakoch. Nech akokoľvek veľmi ti bude prekážať telo pri vytváraní zázrakov v tomto svete, samo je zázrakom, keďže ťa mohlo prijať tu a v sebe. Nie jednoducho len tak "niekoho" ale "bytosť" zo sveta bez tiel, bytosť či už duchovnú či mysliacu , ..Ako tento kúsok mäsa mohol prijať do seba myšlienku ,logos, a ešte sa dokonca stať plne riadeným touto myšlienkou. A je riaditeľným aj učiteľným, so schopnosťou učiť sa. Berieme to tak, že v myšlienkach nemáme žiadny problém vykonať nejaký zázrak, ale telom to nevieme urobiť. Dám vám otázku "je to nemožné, alebo sa nedarí?". Ak sa nedarí, tak prečo? Či sme ozaj až do konca preskúmali možnosti nášho tela ?Naučili sme ho všetkému, čoho je schopné. Keď už je reč o očistení, je potrebné začať od oslobodenia sa od starého chápania tela

z knihy: A.A. Ševcov :Очищение -1 сознание.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!