Spas 1

30.04.2017

SPAS
Charakternictvo, spas- málo známy súbor vedomostí, návykov a skúseností slovanského národa. O volvchoch , vlkodlakoch, psohlavcoch, charakterníkoch je popísané už všetko, tak to vyzerá. Také historky sa prijímajú, ako legendy dokonca rozprávky, no všetko toto ožíva a dáva nám silu, keď vchádzate do tejto rieky-rieky skúseností národa, spôsobu žiť tak ,aby sa prežilo, rieky, ktorá tečie od samotného zdroja z najstarších dôb, z tých časov keď sa národ vôbec začal formovať a pamätať. Naši predkovia boli obyčajní ľudia, prichádzali na svet obyčajným spôsobom, obyčajným spôsobom žili a kopili životné skúsenosti. Cez svoje rany a šrámy, cez svoje biedy a víťazstvá si zachoval slovanský národ vedomie o sebe.
Všetko rodné je nám zanechané samým národom a len národom bude predĺžené ďalej. Každý rok, každé storočie národná pamäť sa nikdy nepretrhla. Schopnosť a kvality sa nikde nepodeli pretože krv našich predkov tečie v nás a bude tiecť v našich deťoch. Rody charakterníkov zachovali toto pomocou charakternoj nauky (tajemnoj nauky) sám národ volal túto nauku spas .
Po dlhých tisícročiach chápanie sveta v ktorom žijeme(pravdy) urobilo slovanov najsilnejším a najpočetnejším národom. Charakternictvo , spas -je súhrn vedomostí , návykov a skúseností národa,, korene ktorého sú etnicky priviazané k územiu Ukrainy. Obdobie kozáctva odrazilo túto "nauku" v historických príkladoch hrdinstva kozáckych atamanov v národných povestiach a piesňach o charakterníkoch. Legendy čumáckych dynastií preniesli tieto vedomosti z pokolenia na pokolenie do súčastných dní. V minulosti ukrainy-rusi bolo nemálo legendárnych osobností, ovládajúcich tajnuju nauku. Boli to getmani-Petro Konaševič-Sagajdačnyj a Doršenko, Hrdinovia národného boja Severin Nalivajko, Ivan Dogun, Maksim Zaliznjak, Ustim Karmalok, koševoj ataman Ivan Sirko. Ovládanie tejto nauki hralo značnú úlohu v osudoch konkrétnych osobností a celých národov.
Charakternícke rody uchovali veľmi starobylé vedomosti o skutočných schopnostiach, vlastnostiach človeka, prirodzenom raste týchto schopností a ich použitia v živote. Tak tieto vedomosti hovoria o tom, že stupne rastu človeka sú prepojené s prebudením "zŕn rodu" ktoré sú ukryté do tých časov pokiaľ je človek slabý a hlúpy. Chápanie zŕn rodu, skrytých v človeku a možností zviazaných s nimi, vzniklo ešte vtedy, keď ľudia žili v skutku v "lade" zo všetkým okolo, s tým čo ich obklopovalo. Práve tento stav teraz volajú vchádzanie do vedenia, starý ľudia to volali "Stan".
Spas-to je osobitý stav, do ktorého vchádza človek, kvôli využitiu ukrytých schopností svojho organizmu s cieľom riešenia úloh s výsledkom, ktorý bude pozitívny v prípade, že úloha nie je riešiteľná bežnými prostriedkami. Naučenie tejto nauke, dáva možnosť človeku, vojsť do tak nazývaného stavu celostnosti s okolitým svetom. Získanie návykov bezprostredného videnia jemnohmotného sveta, dovoľuje spustiť proces rozvitia vnútorných rezerv organizmu a psychiky a tento stav pri ktorom dochádza k prestavbe vnímania a vyhodnotenia udalostí. Taký proces sa začne rozvíjať už z prvých hodín praktickej prípravy , ako výsledok tejto činnosti dochádza k ozdraveniu tela a psychiky človeka, rozvíja sa intuícia získavajú sa návyky riešenia krízových situácií a organizácie každodenného života.
Okrem toho: Rozšírenie hraníc vnímania, videnie energetických štruktúr človeka zvierat, rastlín
-zväčšenie odolnosti voči sugestívnym bioenergetickým a iným vplyvom
-zvýšenie stresovej stability, skrátenie času potrebného na východ zo stresovej situácie
-psychologická nezávislosť osobnosti aj od človeka ,ktorý vás učí.
-človek, ktorého raz vovedú do stavu "stanu" už pozdejšie može vchádzať samostatne, používať ho na riešenie svojich úloha samostatne z neho vyjsť
-človek prestavený do stavu celostnosti s okolitým svetom, je psychologicky nezávislý, je ťažké voči nemu použiť ľubovoľné druhy psychologického a bioenergetického pôsobenia. Úplne sa vylučuje možnosť jeho podriadenia, zatlačenia vôle bez jeho súhlasu. Ovládajúci túto náuku sa podriadi len dobrovoľne a s plným pochopením obsahu jemu ponúkaného riešenia ak sa stretne zo silnejšou psychicky a energeticky osobnosťou, ktorá na neho používa nejaký druh pôsobenia, presne to dokáže rozlíšiť a vždy môže prijať potrebné opatrenia na roztrhnutie (zrušenie) kontaktu, či jeho pokračovania v svojom záujme.
Pri severských národoch ľudí vchádzajúcich do podobných stavov, volali Berserkermi. Na rozdiel od berserkera, človek, ktorý prešiel výukou je schopný analyticky myslieť (v stane). Spolu so zúrivosťou, schopnosťou predvídania od desatín sekundy pri boji, do viac hodinových alebo dlhoročných predpovedí (predvídania) v stave spasu sa otvárajú možnosti, schopnosti riadenia psychickej aj biologickej energetiky. V stane človek presne vníma, analyzuje a prijíma logické riešenia, je schopný prepočítať množstvo variácií budúcnosti, vytvoriť program činnosti k dosiahnutiu cieľa, ktorý si vystaval. Do stanu "vovedú" človeka väčšinou v dobrej nálade, v stave stabilnej psychiky. Spoznanie toho, že okrem fyzického tela je ešte sú ešte aj jemnohmotné telá, ktoré môžeme vidieť pri všetkých ľuďoch zvieratách, stromoch na neživých predmetoch, privádza človeka k zlomu jeho stereotypov. Človek, ktorý vošiel v stan, získava stresovú stabilitu tj. rýchlo vchádzať a vychádzať zo stresových situácií.
"Ak ťa niekto udrie neľakaj sa , nech udiera, čím silnejšie udrie tým budeš silnejší, pretože si vezmeš celú jeho silu. Keď vstaneš buď milosrdným a poďakuj tomu, kto ťa udrel za učenie."- Toto je potrebné chápať asi takto, v čase úderu, ide o odobratie informácie o údere, vedomosti sú rozšírené o metodiku prípravy a spôsobu úderu a nasleduje východ zo šokového stavu. Zopakovať ten istý typ úderu už nebude možné. Človek ho síce pocíti, ale už ho nevyvedie z rovnováhy a je schopný aktívne sa postaviť na odpor.
Dúfame, že vám pomôžeme znovu si rozpamätať seba a znovu sa stať schopným ovládať dedičstvo svojich predkov, všetko čo zachránili do týchto čias, volvchovské a charakternícke rody nositelia týchto vedomostí. Všetko toto sa znovu stane "vaším rodným" a bude pokračovať ´ďalej vo vašich deťoch, vnukoch a pravnukoch, bude sa odovzdávať vo vašich rodoch.
V článku boil použité pasáže z knihy A.M.Skulského -Spas-Poznámky pozorovateľa.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!