Slepý tréning.

22.07.2017

Slepý tréning.
V našom živote zrak zohráva veľkú úlohu. Ťažko je nám si predstaviť, ako by sme sa zaobišli bez možnosti dobre rozlíšiť predmety a ľudí. Niekedy ale neprítomnosť zraku môže byť veľmi užitočná.
Človek máva tri základné typy myslenia na základe senzorných systémov človeka.Vizuálny, sluchový, senzorný, cítiaci(kinestetický). Podľa prevažného spôsobu rozmýšľania delíme na "Vizuálov" ľudí preferujúcich rozmýšľať pomocou zrakových obrazov, audiálov-to sú tí, ktorí zakladajú svoju skúsenosť na základe sluchových obrazov a kinestetikov(ľudí rozmýšľajúcich pomocou pocitov, intuitívne). Pri tom každý človek majúci 5 orgánov vnímania má vo svojej skúsenosti, ako aj zrakové obrazy, tak aj sluchové, kinestetické, čuchové a aj hmatové. Napriek tomu prevažuje jedna, alebo dve zložky.
Deti sú prevažne kinestetici, spoznávajú okolitý svet cez hmat, chuť a až v škole sa u nich začínajú rozvíjať iné formy myslenia. Je známe že školský systém je vytvorený na sluchovom a zrakovom vnímaní učebného materiálu a nijak neberie do úvahy taktilný kontakt s dieťaťom kinestetikom. Tí školáci, ktorí si nedokážu zvyknúť na taký spôsob podávania informácíí sa učia zle.
Slepý tréning dáva možnosť sa vrátiť do detstva.
V procese tréningu vy získávate skúsenosť života bez zraku a ako každá prax v Spase rieši to naraz niekoľko úloh a cieľov.
Prvá úloha je rozšírenie svetonázoru a spôsobu myslenia.
Pre slepého neexistujú pojmy, tam, tadiaľ, pozri, pekné, vyskoký strom, červené kvety atď.
Pojmy veľké, malé, ďaleko, blízko, atď.t sú rôzne u slepého a vidiaceho.
87% informácií získavame pomocou zrakového analyzátora.
Zo zaviazanými očami mozog hystericky hľadá možnosti, ako získať späť kontrolu nad situáciou a preto začína zostrovať ostatné systémy.
Slepý je maximálne pozorný aj k sebe aj k svetu.
Neznáma miestnosť a neštandartnosť situácie núti človeka stále sa nachádzať tu a teraz.
Zvyšuje sa taktilné vnímanie. Jemnejší vetrík, alebo ľahučký takmer nebadateľný dotyk dajú plný obraz nás obklopujúceho sveta.
Dlhšie pobývanie v nových podmienkach privádza k postupnej adaptácií a zvyšuje sa pevnosť voči stresu.
A zrazu potácajúci sa podobný na zombi slepec sa už začína orientovať v novom pre ňom svete, otvára sa šiesty zmysel, alebo kanál poznania( čujka v s Spase).
Potom, ako ti dajú dole šatku sa pred tebou otvára druhý svet.
Teraz sa už učíš vidieť novým spôsobom, vidieť svet takým ako je v skutočnosti.Konkrétne v túto krátku chvíľu je možné zapnúť u človeka videnie aury. To je taký malý bonus k ostatným veciam naučeným pri tréningu.
Výsledky krátkeho a jednoduchého tréningu zostanú na dlho s človekom a odštartovaný proces v organizme sa rozvíja ďalej.
Petr Krigin
Aleksandr Černikov

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!