Sila rozhorčenia.

17.07.2021

SILA ROZHORČENIA Začneme tým, že rozhorčenie(Возмущение ), ako aj rozpaky(Смущение ), majú čosi spoločné so slovom mútny(Муть ), zakalený ako vlnky na veľkej vode. Ak si spomenieme, rozhorčenie vzniká z toho istého zdroja ako aj znepokojenie, čo je po rusky Волнение - vlnenie. Prepojenie s tekutým prostredím je ešte presnejšie. Hlavne keď to berieme ako spôsob národného videnia, ktorý sa uložil v ruskom jazyku. Akonáhle sa objavuje rozhorčenie, začínaš robiť nejakú činnosť, ale robíš ju v zakalení, to znamená so zlým videním. A čím silnejšie je to rozhorčenie, tým horšie vidíš a tým viac je tvoja činnosť nepremyslená. Aký typ prostredia máme na mysli, keď to porovnávame s vodou? Po zdravom premýšľaní môžeme povedať, že rozhorčenie ako by zamútilo naše vedomie. Pritom jednoznačne oslabuje náš um ale o to silnejšie sa rozhorí náš vnútorný oheň a my rozbíjame všetko okolo seba pretože ten oheň nás smeruje k tomu, aby sme niečo robili. Ale aj pri tom zdravom rozmýšľaní prichádzame k mienke, že um pri tomto zamútený nie je. Je jednoducho oddelený od možnosti prístupu k úlohe, ktorú treba plniť. Vrstva kalu oddeľuje um od priestoru, v ktorom sa činnosti vykonávajú. Na jednej strane pri tom zostávaš rozumný a cítiš sám seba "normálne" ale tvoje činy sú škodlivé a rozrušujúce. Je to z toho dôvodu, že rozum, ktorý je pozbavený umu, pokračuje ďalej v boji za naše prežitie. Čo sa deje pri rozhorčení - samotná príčina rozhorčenia sa rozumom hodnotí ako napadnutie a um vyberá pre neho najdostupnejšiu stratégiu prežitia v podmienkach, keď je neurčité, čo treba robiť. Lepšie je niečo robiť ako nič nerobiť. Ničnerobenie je istá smrť a pri činnosti môžeme prežiť. Rozum začína robiť činnosť tak ako môže. Priamo reaguje na zdroj podráždenia, teda bojuje. Ak rozum prijal rozhodnutie vykonávať nejakú činnosť ale zdroj sily je pre neho prekrytý, nemá k nemu prístup, začína čerpať silu z toho zdroja, ktorý je pre neho dostupný, to znamená zo srdca. Výsledok je, že všetky naše činnosti v tom stave sa prejavujú ako ohnivé. Ohnivosť alebo horenie sú veľmi užitočné z toho dôvodu, aby sme vykonali veľké veci alebo aby sme zapaľovali ľudí k ich zlepšeniu, ale pri bežných, každodenných zrážkach je to príliš silné, preto to vedie len k stratám. Je to očividné pre všetkých. Ale ako sa s tým vyrovnať? Je možné prijať filozofické naladenie - vidieť vo všetkom čo sa deje znamenia, ktoré nám dáva osud - toto nás vnáša do zamysleného stavu, upokojuje silu rozhorčenia a zapája zdroje umu. No pri takomto prístupe nie si celkom pánom toho, čo sa deje. Ľudstvo nakopilo nie málo pozorovaní ohľadom ľudskej povahy, ktoré dovoľujú dávať múdre, užitočné a funkčné rady. Napríklad, keď ťa niečo rozdráždi alebo rozhorčí, počítaj do 100 a nazad alebo zadrž dych a potom dýchaj zhlboka. Toto všetko skutočne funguje, ale prečo? Pretože sme tak nastavení, že takéto "triky" fungujú. Prinútia nás k tomu, aby sme presmerovali pozornosť a aby sme zapli schopnosť rozmýšľať. Čo je to za stavbu? Jemnohmotná stavba človeka pozostáva z tiel, telesných orgánov a silovej stavby. Telo, ktoré nás teraz zaujíma sa volalo tajným alebo skeň. Konkrétne v ňom sa nachádzajú jemnohmotné orgány, ako rozum, oko rozumu alebo Estezis - srdce a v ňom sa nachádzajú žily vnútornej sily. Tieto žily sa delia na hlavnú, idúcu od vrchu od rodnika (najvrchnejšia telová čakra) dole do promežka (najspodnejšia telová čakra), ktorá sa volá stanová žila. Na nej sa nachádzajú 3 zdroje sily, ktoré voláme vrutcami. To sú vrutci chcenia, ohňa a rozumu. Nachádzajú sa v bruchu, v hrudi a v hlave. Ich sily sú ľahko dostupné človeku. Okrem toho sú ešte dva zdroje, ktoré sú uložené za hranicami tela. O nich sa myslí, že sú miestami múdrosti a bývajú nám veľmi zriedka dostupné. Sila sa vlieva do človeka po stanovej žile, rozteká sa zvrchu dole a nakopí sa v bruchu. Vlastnosť sily je tekutá, preto steká dole, samozrejme ak chceme, aby sme mali aj iné sily okrem nižších, je potrebné ich zdvíhať smerom hore do tých vrutcov, ktoré chceme aby pracovali, s ktorými chceme žiť. Toto už vôbec nie je tak ľahké. Pokiaľ sila tečie cez pevné telo, tiež sa spevňuje a preto chcenie je najhrubšia z nám dostupných síl. Sila srdca je oveľa ľahšia a pohyblivejšia, no keď ju porovnáme so silou chcenia, ktorá je podobná vode, vyzerá skôr ako oheň. Sila umu je ešte ľahšia, keď ju porovnáme s ohňom pripomína skôr svetlo. Tieto sily predstavujú prítomnosť živlov v človeku. Keď sa učíme používať silu srdca, učíme sa riadeniu živlami. Pritom je potrebné samozrejme brať do úvahy, že živel ohňa nie je to isté, ako sám oheň. Vlastnosti majú spoločné a my dobre rozpoznávame tých, ktorí horia, ich činnosť je spojená s ohňom. Svoj život začíname tým, že sa učíme pracovať so silami chcenia. Táto sila sa prejavuje ako sila prichádzajúca cez potraviny, sila rastu, hravosť, sila, ktorá predlžuje rod. Ak si osvojíme všetky druhy sily chcenia, prechádzame k sile srdca a učíme sa pracovať s rôznymi druhmi sily, citov, vášní a iných prejavov ohnivosti.Z každého vrutca vychádza niekoľko žíl a od toho závisí, ako pociťujeme silu. Napríklad chcenie môže tiecť ako vášeň a môže to byť aj ako chcenie žiť alebo ako hravosť. Tak isto aj srdce rozdeľuje silu, vychádzajúcu zo srdcového vrutca cez mnohé žily. Vo výsledku máme množstvo rôznych "pocitov", tzn. duševných pohybov. Duša môže ľúbiť, nenávidieť, báť sa alebo byť odvážnou ale silnými sa tieto stavy stanú vtedy, keď sa do nich vlieva oheň cez zodpovedajúcu žilu. Nie všetky životné úlohy je možné riešiť len silou chcenia. Niektoré sa vyriešia len vtedy, keď začínaš horieť prácou, tzn. prikladáš silu do ohňa. Je to tak, že aj so silou ohňa sa nie všetko darí. Oheň môže všetko pokaziť, pokiaľ do neho nepriložíme silu umu. Aby naše konania sa stali úspešnými, je potrebné mať chcenie, oheň a um v dostatku, kvôli čomu je potrebné aby boli vrutce otvorené a žily neboli upchaté. Samozrejme je potrebné ich správne a načas spájať, zmiešať jedno s druhým. Mnohí majú chcenie ale nevedia začať vykonávať činnosť, pretože majú prekryté schopnosti činnosti, tzn. silu ohňa. V Rusku sa táto choroba volá trpitelia. Iní sú zase takí, že všetko na svojej ceste rozbíjajú, likvidujú, vrátane svojho života. Títo ľudia majú otvorený len srdcový vrutec a oheň ich prepĺňa ale nemajú dostatok sily uma, ktorá by im pomohla podriadiť oheň rozumu. Ani jeden vrutec nemôže byť otvorený ustavične. Najčastejšie sú rôzne osobitné stavy, ktoré prekrývajú ich prácu. Rozhorčenie je jedno z nich. Ono sa dvíha medzi srdcom a hlavou a zakrýva silu rozumu. V skutočnosti to vôbec nie je mystický stav, je to jednoduchá fyziológia skrytého tela. Preto máme plný prístup k tomu, aby sme podobné veci mohli napraviť na ceste k svojmu zdraviu a úspešnosti.

A.A.Ševcov

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!