Oheň č.1

31.03.2022


Čo je to oheň? Podľa mňa toto ľudia doteraz ešte nezistili a nevedia to ani v súčasnosti. Veda o ohni hovorí, že je to proces okysličenia, chemická reakcia. Niektorí fyzici hovoria, že je to osobitný - štvrtý stav matérie, tzv. plazma. Keď sa atómy zbavujú svojich elektrónov. Plazma sa vytvára pod účinkom elektrického poľa, alebo vysokej teploty nad 1000 °C. Niektoré predmety horia pri nízkych teplotách, trochu vyšších ako 100 °C. Tým pádom táto hypotéza, že oheň je plazma asi nie je úplne správna. Podľa mňa nie je podstata ohňa preskúmaná do súčasnosti. Pokiaľ je v súčasnom vedecko-technickom ponímaní oheň chemická reakcia horenia, získava to v iných svetonázoroch úplne iný zmysel. V prírode oheň v živej forme neexistuje, na zemi nežije žiaden oheň ako nejaká živá bytosť, ale rodí sa, prichádza z iného sveta, žije, kŕmi sa, rozmnožuje sa a potom odchádza do druhého sveta. Pomáha nám prežívať, ale môže život aj zobrať. Oheň je jednoduchý a zložitý súčasne. Môžeme ho používať, ale nevieme pochopiť jeho podstatu. Pokiaľ naň pozeráš z pohľadu "zemského rozumu" vidíš len povrch - jeho plameň a horúčosť. Samotný oheň patrí k inému svetu, ktorý je skrytý pred očami človeka a od jeho chápania ľudským rozumom. Na pochopenie ohňa je potrebné vojsť do jeho sveta, pochopiť zákony tohto sveta, v ktorom oheň žije. Pritom oheň je v tej, alebo inej forme stále prítomný v živej bytosti. Vtedy môžeme hovoriť o nejakom zjednotení svetov, ktoré sú obývané živými bytosťami. Oheň - to je to čo spaľuje mrtvolnosť a tuhosť, aby mohol vzniknúť život kvôli "životu". Oheň ako keby sám rodí pohyb a bez neho nie je možné sa pohybovať po svetoch alebo ich prerábať a rozvíjať. Myšlienka je tá, že samotná podstata ohňa je rozvíjanie sa vesmíru - teda pomocou ohňa sa vesmír rozvíja, to bude najpresnejšie. Národné videnie - Mázikovia - vrchná vrstva Ofenov verili, že v človeku sú prítomné štyri živly: oheň, voda, zem a vzduch. Pričom oheň je tá nebeská časť v človeku, zem je pozemská časť. Živly vody a vzduchu zjednocujú predchádzajúce dva živly. V človeku sa nachádzajú minimálne tri základné ohne - kres, dreža a dulič. Duša má tiež ohnivú podstatu. Vzťahy k ohňu môžeme rozpovedať cez obrad - sobudka, ktorý je obradom zjednotenia ľudí a prírody, robí sa nasledujucim spôsobom: vytvára sa ohnisko vo forme kónusu, okolo vertikálneho dlhého sťažňa, ktorý sa volá Kostroma. Človek zodpovedný za oheň ho zapaľuje, všetci prichádzajú k ohňu, klaňajú sa kŕmia, podávajú kúsky chleba zo slovami: "Báťuška oheň prijmy, Báťuška oheň nauč ma, Báťuška oheň ochráni ma", potom sa začína spoločný spev. Živý oheň - národ rozlišoval oheň získaný kresadlom alebo oheň zo zápaliek a živý oheň, ktorý bol získaný trením dreva o drevo. Vlastnosti živého ohňa porovnávali s nebeským ohňom, ktorý je získaný z blesku poslaného bohmi. Živý oheň nosili v časoch epidémie alebo moru okolo obydlí, aby sa očistil priestor, aby sa nepustilo zlo do svojho sveta. Živý oheň sa "vytieral" v čase sviatkov a roznášal po domoch, kde ho udržiavali v peciach v priebehu roka. Občas môžeme vidieť v ohni taký tancujúci plameň, ktorý sa podobá na tancujúce dievča alebo ženu. Volá sa "Ohnevuška". Je to obyvateľka ohnivého sveta. V slovanskej mytológii sa za Boha ohňa bral Svarog a samotný oheň sa úctivo volal "Svarožič". Oheň sa vnímal ako strašný živel, ktorý pri požiari všetko ničí a zabíja všetko živé. Oheň si na Starej Rusi vážili a vytvárali vatry, ktoré nikdy nezhasli a horeli v svätyniach mnohých bohov, väčšinou aj v svätyni venovanej Perúnovi.

Z prednášky-A.Gudkova

Náš kanál s praktickými cvičeniami:https://www.youtube.com/channel/UCp1D_vZ0p90AsGqvIEm0iUA

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!