Spas 2

25.06.2017

Spas-osobitý stav psychiky.
Mnohé mená národných hrdinov sa dostali do našich čias cez byliny a dumi, ktoré sa odovzdávajú v národe.
Buj Tur-Dobrý molodec-tak ešte v časoch Kievskej rusi volali v ukrainskom folklóre bohatiera, chrabrého, neporaziteľného vojaka, ochrancu rodnej zeme a národa, medzi týmito ospevovanými hrdinami bol aj Ilja Muromec a jeho kamarát Nikita Kožemjaka a ďalší. Pozdejšie v časoch kozáctva-celá plejáda legendárnych bojovníkov, ktorí prekvapovali svojich pobratimov nebývalou odvahou a hrdinstvom. Čo to boli za ľudia? Akým spôsobom plukovník ukrainských kozákov Severin Nalivajko v bitke s poľskými rejtarami , na koni s dvomi šabľami v rukách sa dokázal vyslobodiť z obkľúčenia a len keď brodil s koňom cez rieku ho dohonili a obkľúčili zo všetkých strán a zaklali.
Ako mohol, hlava povstania Ivan Gonta počas mučenia, keď mu verejne na námestí rezali pásy kože z chrbta rozprávať bez stopy utrpenia, toto je to strašné mučenie? To je všetko? !! Legenda o Ustimovi Kamaljukovi hovorí, že tento ochranca biednych ľudí vedel zo stromu na strom prechádzať po tenkých vetvičkách. Tak, alebo onak, ale sa mu podarilo utiecť zo sibíre na ukrainu.
Hrdinovia minulosti ovládali umenie-"Spasu vellikovo"-umenie vedome vchádzať do takých stavov, v ktorých sa otvárajú nadprirodzené schopnosti, zdvoj možno zdesaťnásobuje fyzická sila., vytvára sa psychická energia, ktorá tiež vplýva na protivníka, pri severských národoch ľudí vchádzajúcich do podobných stavov volali Berserkermi. Berserker -je "barón boja", človek vo vlčej, alebo medvedej koži, vtrhnúci medzi línie protivníka, doslovne ako vlk do ovčieho stáda, no mali slabú kontrolu nad svojimi emóciami a činmi.
Na rozdiel od berserkera človek v stave spasu riadi svoje emócie a nestráca analytické myslenie, je schopný robiť prognózu budúcnosti v rôznych variantách od stotín sekundy do niekoľkohodinových až ročných predpovedí, necíti bolesť, je schopný riadiť psychickú energiu nielen svoju, ale aj protivníka. Je zaujímavé, že severské národy netrestali ľudí za činy spáchané v stave berserkera. Národy žijúce na území ukrainy a aj zaporožský kozáci, trestali smrťou za činy , ktoré prekračovali hranice, vtedy prijatých obyčajov a zákonov nezávisle od toho v akom stave ich človek vykonal.
V našich časoch stav spasu nielenže nemá právne zaradenie, no do súčasnosti neboli ešte urobené štátom riadené výskumy tohto javu, ale je pochopiteľné, že použiť tieto metodiky, ako aj filozofické základy tohto umenia je nutné výlučne v humánnych cieľoch, v cieľoch sebaobrany a sebazdokonaľovania a poznávania okolitého sveta.
Spas je osobitý stav psychiky do ktorého človek vstupuje vedome, kvôli "otvoreniu" svojich "nadprirodzených" schopností za cieľom riešenia nezvyklých úloh, ktoré obyčajnými metódami sú neriešiteľné. Spas je jedno z odvetví psychokultúry, existujúcej u európskych národov, ktorý bol charakteristický pre "psycho-duchovnú" kultúru východných slovanov a zachoval sa ukrainského kozáctva.
Ovládaniu spasu na seči prikladali osobitnú pozornosť, pretože človek vládnuci spasom sa stáva psychologicky nezávislím jeho vôľu nie je možné pokoriť, alebo zatlačiť. Spas- charakterník sa môže podriadiť len dobrovoľne, pri plnom chápaní toho čo sa deje. V prípade ak sa stretne malý spas zo silnejšou osobnosťou, či už psychicky, či energeticky, ktorá pôsobí na neho ľubovoľným spôsobom, presne vníma to pôsobenie a vždy vie prijať zodpovedajúce miery na roztrhnutie kontaktu, alebo jeho predĺženie no už vo svojom záujme.
V histórií ukrainy bolo nemálo významných osobností, ktorý ovládali umenie spasu, patrili sem ešte staro-kievské kniežatá bojovníci, kozácky getmani Petr Konaševič Sagajdačnyj a Petr Dorošenko, hrdinovia národných hnutí Ivan Bogun, Ivan Gonta, Maksim Zaliznjak, koševoj ataman Ivan Sirko. Ovládanie spasu zohralo úlohu v životoch ľudí a malo svoj vplyv aj na vývin historických udalostí.
Čo cíti človek v stave spasu? Kto sa hoc raz nachádzal v stresovom stave, to pocítil približne niečo takéto, zahmlieva sa v očiach, potom prichádza presvetlenie, všetko vidíme ,akokeby cez hrubé ideálne priesvitné sklo. Pred človekom vzniká, akoby kryštálová stena. A toto je vchod do stavu spasu, ktorý nezávisí od vôle človeka. Pripravený človek začína sám seba riadiť, ovládať v tomto stave, pri nepripravenom sa môže stať, že mu to rozhodí psychiku, do takej miery, že sa to nedá do poriadku, mesiace ba roky. Školy jógy učia človeka vojsť do stresového stavu a tam riadiť svoje procesy. Vedomý spôsob vchádzania do spasu- to je vchod do predstresového stavu, pri tom, ale už netmavne pred očami s nasledujúcim prehĺbením do stresu nie "širokým pásom" ale úzko namierenýmmi lúčmi, majúcimi konkrétny cieľ. Ako dochádza k vstupu do stavu spásu? Na túto otázku otec odpovedal: opýtaj sa ryby, ako pláva, opýtaj sa vtáka ako lieta či ti odpovedia? Mne sa zdá, že v prírode vznikol osobitný druh organizmu, ktorý je na to schopný. Z pokolenia na pokolenie sa odovzdáva táto schopnosť. Zrejme toto umenie sa k nám dostalo od žrecov z minulosti, alebo od svätých, ktorí vôľou osudu, alebo nutnosti museli obrať do svojich rúk zbraň. Veľa takýchto prípadov môžeme nájsť v histórií slovanov. Preto ,ako presne sa to deje, ti hovoriť nebudem a na otázku, kde sa tu spas objavil ti dám dve odpovede: Prvá-zdedili sme ho. Druhá-Boh dal.
V stave spasu sa človek môže nachádzať, približne 9 hodín, vykonávajúc prácu s extrémnym zaťažením, potom nastáva opustenie stavu s pocitom ľahkej ustatosti. Človek ,ktorého aspoň raz voviedli do stavu spasu, už môže samostatne na základe vôľového úsilia znova vojsť do tohto stavu, za účelom napr.liečenia, jasnovidenia atď. Väčšina ľudí, ktorí vchádzajú do spasu kôli zvedavosti, časom strácajú schopnosti získané z vonka.
Pri dostatočnej vytrvalosti, človek naučený vchádzať do spasu, môže natrénovať rozviť v sebe tzv. nadprirodzené schopnosti a vtedy sa mu nad hlavou objaví informačno riadiace centrum celého organizmu-"bril" Ak človek nepokračuje vo svojom rozvoji "bril" ako energetické pole sa rozpadne.
Do spasu vovedú obyčajného človeka vo vyrovnanom stave psychiky. Uvedomenie si toho, že okrem fyzického, existuje aj energetické, či jemnohmotné telo, ktoré je možné pozorovať pri všetkom, ľuďoch, zvieratách, stromoch, neživých predmetoch-privádza nováčika do eufórie. Potom prichádza k zmene stereotypov, čoho následkom je ,že niektorý ľudia mysliac si,že dosiahli božie milosrdenstvo odchádzajú k náboženstvu, zostávajú v živote aktívnymi a pozitívnymi osobnosťami. Jasné že dodržiavanie 10 tich prikázaní ešte nikomu nespravilo zle. Zvlášť cenným pre človeka, ktorý sa naučil umeniu spasu, že získava pevnú "stresovú imunitu" to znamená umenie vchádzať rýchlo a vychádzať zo stresových stavov. Kozák -charakternik učiac svojich žiakov umeniu sebaobrany hovoril: " Keď ťa niekto udrie, neľakaj sa , nech bije! Čím silnejšie ťa udrú tým sa staneš silnejším, zoberúc do seba všetku silu toho, kto udiera, keď vstaneš buď milosrdným a poďakuj človeku za lekciu!
Čo je to za "Nauku"? Treba to chápať takto, v čase úderu protivníka charakternik odčítava informáciu a takým spôsobom sa obohacuje vedomosťami o metodike prípravy a spôsobe vykonania úderu, a tiež o spôsobe ako opustiť šokový stav .Zopakovať podobný úder na nositeľa spasu, už nie je možné, už je chránený a úder ho už nevyvedie z rovnováhy.
Odpoveď spasu berie do úvahy etický moment, pre spas to znamená:Prever!Či to nebol náhodný úder.Prever!Či nebol úder omylom, či nemal smerovať na niekoho iného? Prever! Možno človek, ktorý ťa udrel už ľutuje. Prever! Možno si si zaslúžil ten úder?(ospravedlň sa a popros odpustenia).
Ak ani jeden z týchto princípov neprišiel do úvahy, v tom prípade spas dáva protiúder.
Čo cíti spas pri takom "boji"?Keď sa objaví kryštálová stena, pohyby okolitých ľudí sú vnímané, ako spomalené, v tom momente sa "zapína" bioenergetická činnosť organizmu spasu. Pri prehĺbení tohto stavu sa objavuje umenie riadiť psychoenergetiku, výsledkom čoho obyčajne sa získava prevaha nad protivníkom, ktorá sa potvrdzuje aj fyzickou úrovňou.
Anatolij Skulskij, Spas-Tajná nauka ukrainského kozáctva.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!