O snoch č.1

25.02.2022


Základné pojmy o Vedogoni. Duša, drjoma, kemi, ukem, kemar. (Vysvetlenie lekcie zo živého seminára, Úvodné kurzy praktického sebapoznania 2003) Čo sa s tebou deje keď spíš? Oni mali ( Mázikovia ) celú veľmi hlboko rozpracovanú mytológiu sna. Spomínajme - ľahol si si, nejaký čas nezaspávaš, lebo si sa príliš unavil v priebehu dňa. Ľahneš si vtedy, keď si unavený. Potom nejaký čas čerpáš silu oddychujúc v ľahu kvôli tomu, aby si prešiel do prvého zmeneného stavu vedomia, do Drjomy . Takže prvý stav sa volal drjoma. Drjoma je veľmi čistý stav, nie sú tam žiadne obrazy, je to stav najviac vhodný , na rozmýšľanie. Ráno keď sa zobudíte nevyskakujte hneď. Neverte fyziológom vedecko technického pokroku, ktorì hovorili, že treba spať čo najmenej a zobudiac sa hneď vyskočiť. Nie. Nevyskakujte . Zadržte sa zo zavretými očami v tom stave, v akom ste boli . A zrazu pochopíte, že v tomto stave môžete premyslieť celý budúci deň, pochopiť čo budete robiť za krátku chvíľu. Bude to tak čisté, že deň naozaj pôjde tak ako ste ho premysleli. Toto je najčistejší čas na rozmýšľanie. Udržte toto jasné vedomie. Ranná drjoma sa volala " Ustañ". Nachádzate sa v tele Drjomy . Znamená že ste odstrihli všetko zbytočne myslenie. A v podstate ste zachovali aj z rozumu len schopnosť rozvíjať sa po vidličkám. To znamená akúsi jeho veľmi úzku spodnú vrstvu. Plus prirodzene " Istoty". To znamená základné, najjednoduchšie pojmy rozumu. Keď spustíte myšlienku v drjome, drjoma bude spracovávať len jednu myšlienku, tú ktorú premýšľa. Takže v Drjome je to tak : mám myšlienku , rozmýšľam o nej a je iba jedna. Takže Drjoma je veľmi čistý stav . A keď zaspávate tiež je to taký čistý stav. Nevšimli ste si že zaspávanie je ešte bez obrazov, pretože rýchlo preskakujete v nasledujúci stav prechodu do sna . Volá sa ten stav " Ukem" a obrazy ktoré sa v ňom vyskytujú sa volajú "Kemi". Akonáhle sa začnú hýbať Kemi obrazy sna, začínaš prechádzať za drjomu do samotného spánku. Spánok sa volá "Kemar". Ako vidíte, už pri samotnom prechode do spánku sú minimálne tri stavy. Drjoma, Ukem a Kemar. Ak si zachováš vnímanie toho ako prechádzaš z tela do sna, ty vidíš, že tvoj stav sa mení. Najprv je to nejaký "zmenený stav", začne mäknút a otepľovať sa. Pritom je to aj zmenený stav vedomia. Pretože ty začínaš nejako ináč myslieť. Potom idú obrazy. Tie obrazy sú zvláštne. Nie sú obyčajné, sú iné ako keď myslíš. Sú v podstate podobné, ale idú ináč iným spôsobom. Spomeňte si keď vchádzate v Kemar objavuje sa iná logika. Logika sna . A to je úplne zvláštne. O čom to hovorí ? Že duši je jedno cez aké obrazy prechádza. To znamená že sa môžme cítiť kýmkoľvek. Ale "JA" sa bude stotožňovať len s JA, nezávisle od toho cez aké vrstvy obrazov prejde.

A.A.Ševcov

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!