O rode

30.01.2018
O rode
V súčastnosti sú populárne rôzneho druhu rodové praktiky, meditácie na zosilnenie spojenia s rodom, obnovenia rodovej pamäti atď. Málokto, ale pozerá na štruktúru rodového egregora. Rodový egregor má svoju stavbu a žije podľa svojich pravidiel.Pamäť rodu sa zaznamenáva na fyzickej úrovni vo forme DNK, na energetickej úrovni vo forme zásob a energetického potenciálu s ktorým sa dieťa rodí a informačných "prúdov", ktoré sú vytvorené z kanálov vypracovaných konkrétnym rodom, napríklad peňažný kanál, kanál vedomostí, alebo kanál intuície atď. Poznajúc svoju genealógiu rodu a históriu predkov je možné pochopiť čo už máte a čo je potrebné vypracovať samostatne. V každom rode je ochrankyňa rodu(genius famillia), ktorá zodpovedá za prežitie rodu, jeho rozvoj a pridávanie nových rodových kanálov. Ochrankyňa je energoinformačná štruktúra nachádzajúca sa priamo v rodovom egregore a je priamo prepojená s najstaršou ženou v rode. Na čas si môže "požičať" fyzické telo najstaršej ženy v rode, to sa stáva pokiaľ je rod na hranici vymierania. Je zaujímavé že genetici objavili len začiatkom 21 storočia, to čo naši predkovia vedeli už dávno, že informácia sa odovzdáva po ženskej línii. Napríklad intelekt geniálneho otca na 50% zdedia jeho dcéry a na 100% jeho vnuci. Práve preto je pri niektorých národoch príslušnosť k národu určená podľa matky. V kozáckych rodoch to bolo tiež tak nejaké obdobie. Od mužskej línie závisí energetický potenciál a schopnosť prežiť. Sú rody, kde sa rodia len chlapci alebo len dievčatá. Pod akým priezviskom žijete k takému rodovému egregoru patríte. Od prvotného názvu priezviska "zakladateľa rodu" závisí aká prvotná informácia sa vloží do rodového egregoru, je to napríklad aj k akej kaste patrí rod po množstvo generácií dopredu, a úlohou rodu je v ďalšom zlepšovať kastové postavenie, no tejto téme sa tu nebudeme podrobnejšie venovať. Väčšina ľudí je presvedčená, že je minimálne potomkom Džingischána alebo nejakej kráľovnej, no skutočnosť je taká, že väčšina našich predkov boli dedinčania z najnižších kastových stupňov. Egregor sa v základe formuje okolo "prvej duše" zakladateľa rodu a už ďalej vchádzajú ďalší členovia cez priezvisko do rodového egregoru, je to taká drobná, ale podstatná nuansa. Preto žena, keď sa vydáva sa mení priezvisko a preto, keď sa anglická kráľovná vydávala a nezmenila si priezvisko, aby nechala svoje deti v svojom rode. Často sa to robilo väčšinou v cárskych rodinách, alebo šľachtických rodoch, preto ak sa žena rozvedie a nechá si meno muža tak z hľadiska informačného bude patriť pod mužov egregor , môže sa vrátiť k svojmu menu, alebo ak si nájde nového muža môže sa včleniť do jeho rodu.
Každý rodový egregor sa skladá z dvoch častí, jeden je informačný a tento závisí vždy od ženskej časti, lebo žena odovzdáva ďalej informáciu ďalším pokoleniam, svojim deťom, vnukom, pravnukom. Informácia ide po ženskej časti a úloha muža je informáciu zbierať a kopiť energiu, čo myslíme pod energiou, sú to určité kanály prúdy (toky) do ktorých je človek pripojený počas života. Môžu to byť kanály peňazí, blahobytu, moci nejakého určitého talentu, muž kopiac nejaké talenty, zručnosti, počas života ich odovzdáva, cez ženu ďalším generáciam. Kôli tomu sa tak cenili panny, lebo v ich prípade si môže byť muž istý, že informácia sa odovzdá len jeho a jeho rodu, preto sa panenstvo vyvažovalo zlatom. Ako opak existovala tzv. rituálna prostitúcia, pri starovekých chrámoch Egypťania, Sumeri, Gréci mali dievčatá, ktorých úloha bola zbierať informáciu a odovzdávať ďalším pokoleniam, ľudia žili kratšie a ak bol muž napríklad dobrý bojovník, mal nejaké kvality, ale sa nestihol oženiť taká žena bola, ako zberač informácie, len popri tej dobrej sa odovzdalo aj hočo iné. Pre rod je dôležité odovzdať informáciu celistvú o sebe, preto základná úloha ženy je uchovanie informácie, za čistotu a zachovanie informácií zodpovedá ochrankyňa rodu. V prípade že je rod na pokraji vyhynutia môže v kritických situáciach ochrankyňa ako energoinformačná štruktúra sa "vteliť" do najstaršej ženy v rode a keď je presvedčená o tom že napríklad dievča z rodu sa nevydáva do správnej rodiny, že informácia môže byť zneužitá a dievčaťu ublížené, môže rozhodne vystúpiť proti vydaju, (nie je podstatné či matka, či stará matka) to isté aj pri mužovi.

Ako som už spomínal, muž je skôr zberač informácie a energetických zdrojov, je dôležitý na to aby sa rod posúval ďalej na kastovom rebríčku celkového rozvoja rodu a jeho premeny. Rod v ktorom sa rodia len chlapci, alebo naopak len dievčatá je rod kde niečo prevažuje, napríklad energetická časť mnoho pripojení, kanálov ale málo informácií, ako všetko toto získané prerobiť a vystúpiť o úroveň vyššie, alebo rod, kde sa rodia len dievčatá, je dosť informácií, ale slabý energetický základ nato aby sa rod predĺžil jeden či druhý typ je najskôr odsúdený na vymretie.. Peter Krigin 1-vá časť prednášky

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!