O rode -časť druhá

28.02.2018

 O rode .časť druhá -ak je rod čisto mužský, zničí sám seba, je to prebytok energie, ktorý je treba niekde smerovať a väčšinou to končí tým, že títo muži si nenachádzajú ženu, prípadne zomierajú v boji, alebo pomôže alkohol. Sú poslední v rode a kôli prebytku energie si nevedia nájsť miesto a rod vymiera, skôr či neskôr. To isté býva v menšej miere v rodoch, v ktorých sa rodia samé ženy. Tiež vymierajú lebo ženy prechádzajú vydajom do rodu manžela a ich pôvodný vymiera. V rôznych rodoch, rôznych kást majú svoje pravidlá, hovoril som napríklad o cisárskom reze. Tento sa používal pri narodení ľudí v najvyšších kastách. Mínusom je to, že narodený cisárskym rezom je odrezaný od rodu a je potrebné ho znovu pripájať už dodatočne. Keďže dieťa neprechádzalo rodovými cestami, malo slabé spojenie s vlastným rodom a mohlo sa na jednej strane zbaviť rodovej karmy a úloh prenesených od rodiny a v čase korunovácie dostalo požehnanie, že sa stalo Cárom-otcom rodinou pre celý svoj národ, ale pre nikoho konkrétne. Ďalším mínusom bolo, že nebrali svoju rodinu ako svojich blízkych a nemali problém ich zlikvidovať v prípade potreby. Aby sa vyhlo odovzdaním informácií o rode, bolo dieťa dojčené viacerími cudzími dojkami.
Je veľa praktík v súčastnosti na očistenie rodu, očistené má byť všetko zlé z rodu, ale toto "ZLO" tam nie je náhodou. Ľubovoľná informácia, aj tá negatívna je informáciou, ktorá v tom rode môže byť uvedomená a pochopená. Teda rod v tých chybách pokračovať nebude, ak v rode bol nejaký vrah, zlodej a bol rodom vyhnaný a chyby neboli uvedomené tak je dosť pravdepodobné, že sa v rode znova objaví taký človek. Takého človeka je potrebné prijať a pohopiť, že nesie určitú úlohu v rode. Môže byť aj to, že ak rod už veľmi "nahrešil" tak sa začnú rodiť choré deti. Také dieťa bude svojím životom vykupovať hriechy rodu. Buď choré deti alebo deti bez "osudu"- bude žiť, ale nič mu nebude v živote ladiť, vychádzať tak ako má. Všetko padá z rúk, peniaze zarobiť nevie, postarať sa o seba nevie. Aj táto varianta býva častá ako výkúpenie rodu. Sú ešte také rody ako magický rod, kde bol vypracovaný alebo dostupný magický kanál a nejaké magické schopnosti. Väčšinou sa v plnom objeme tieto schopnosti odovzdávajú jednému členovi rodu, najčastejšie sa odovzdáva obgeneráciu. Aby si jedna generácia oddýchla. Ako keď sadíte na záhrade, aj pole musí oddychovať. Ak teda v novinách píšu o rodine čarodejníkov, kde sa tomu takmer všetci venujú, najpravdepodobnejšie je to klam. Teoreticky by to mohlo byť, no stáva sa to zriedkakedy. Obyčajne je zapnutý- zapojený jeden človek a predchádzajúci nositeľ odovzdáva vedomosti pred smrťou. Myslím, že všetci poznáte rozprávky, kde čarodejník odovzdáva pred smrťou, buď predmetom alebo dychom, prípadne dotykom prepojenie na magický kanál. Väčšinou takého následovníka pripravujú a aj vyberajú skôr. Pretože človek, ktorý bude nositeľom musí byť na to pripravený. Aj keď často sa odovzdáva len kanál, bez nejakých objasnení. Toto sa v súčastnosti stretáva pomerne často, lebo za existencie sovietského zväzu boli pod prísnym zákazom. Odovzdávať sa to v rodoch ale muselo, len už sa k tomu nehovorilo takmer nič. Takto to začalo byť od tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia, teda kanál bol odovzdaný, no návod čo s ním nie.
Čistota informácií v rodoch sa dovádzala do tej mery, aby sa nadobudnutým kanálom nedostali cudzí, že prakticky napríklad celá šľachta bola v rodinnom vzťahu po celej Európe. Jedna veľká rodina, ženili sa a vydávali sa treťo, štvrto-stupňoví bratranci a sesternice medzi sebou. Nechceli vypustiť už napracované informácie, alebo kanály. Hlavne kanál "moci" nepustiť z rúk, ale aj toto tak alebo inak priviedlo ku krachu, lebo všetko sa musí meniť. Keď si pozrieme začiatok storočia a súčastnosť, množstvo z tých rodov vymrelo, prípadne prišlo o moc.
Sú také národy, rasy ktoré to privádzajú až do extrému. Čistota rasy, národa sa dáva do popredia až do vzniku absurdných situácii, keď sa medzi sebou navzájom krížia členovia rodiny.
Ľudia v jednom rode sú prepojení, preto často môžeme odrábať "úlohy" našich predkov, možno aj vzdialených príbuzných, preto mnohí ľudia, ktorí sa zaoberali mágiou sa odrezali o svojho rodu, práve preto aby neniesli zodpovednosť za svojich predkov. Taký človek sa stal samostatným,zmenil si meno, priezvisko a aj dátum narodenia. Po nejakom čase sa stal "čistým". A tak isto ak mal deti, tie neniesli zodpovednosť za jeho činy. Robí sa mnoho meditácií na nadviazanie spojenia s rodom. S rodom sme tak či tak prepojení, preto zvlášť meditovať na tento smer mámalý význam. Čo sme stratili je skôr to, že nepoznáme svojich predkov ani tri generácie dozadu. Je taká teória, že informácie o rode sa najlepšie udržia v posledných siedmich pokoleniach. Chcete naladiť prepojenie s rodom, nájdite kto vlastne vaši predkovia boli. V terajšej dobe je to oveľa jednoduchšie vyhľadať. Mnohé informácie a archívy sú na internete. Vediac mená, priezviská a kto boli podľa vierovyznania môžete sa s týmito ľuďmi kontaktovať a vytvárať väzby už konkrétnejšie.Oni sú aj súčasťou nejakého náboženského egregoru a už podľa zvykov konkrétneho náboženstva je potrebné sa k ni obracať. Ak vaši predkovia boli napríklad pravoslávny a vy sa modlíte k iným bohom, to samodlíte nie správnym smerom. Je to len ďalšia zrada svojej viery a znova sa len odrezávate od svojich koreňov.
Či je možné určiť aké kanály sú v rode?
Áno je to možné, určuje sa to veľmi jednoducho. Tým čo v rode máte,k čomu máte talent. Sú rodiny, ktoré vedia zarobiť peniaze, nechajte ich na poli bez peňazi a o rok sa vrátia bohatí. Ďalší môžu mať kanál moci, taký človek nech príde kdekoľvek, bude prvý a najdôležitejší. Je jedno v akom prostredí ho necháte, či ho zabudnete v lese s vlkmi, po nejakom čase bude aj tam vodcom. Tieto talenty sa odovzdávajú ako dedičstvo.
Petr Krigin .

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!