O Očistení č.1

27.06.2021

O očistení - prvá časť Skúsme sa zahrať takú hru, pokúste sa opísať, akí ste, môžete to napísať na nejaký papier, pár slovami. Bol tu jeden opis - som vtipná, veselá, náladová, energická. Rozoberieme si to: Si vždy veselá? Nie. Teda, bývaš aj veselá aj neveselá, áno? A tak je to aj s ostatnými povahovými vlastnosťami, ktoré si opísala. Môžeš byť aj taká a môžeš byť aj presne opačná. Takže tento tvoj opis seba je opisom aká si alebo opis obrazu, ktorý ukazuješ ľuďom. Pozrite si svoj opis alebo svoje opisy, v ktorých ste sa charakterizovali a zistíte, že môžete byť aj iní, opační. Teda ste opísali nejaké svoje prejavy, ale to nie ste vy, sú to "javy, niečo čo sa navonok prejavuje". Seba súdite podľa toho, ako sa prejavujete k okoliu, k svetu. Na čo chcem poukázať? Že máte na výber. Pocíťte toto, vy sa prejavujete nejako takto, ale môžete sa prejaviť aj inak. Pod tým prejavom je ešte niečo v hĺbke, ale kvôli niečomu sa ukazujeme veselými, dobrými, múdrymi, hlúpymi. Naša prvá úloha bude naučiť sa pozerať hlbšie ako na prejavy. Vo vnútri je nejaký zdroj, môžete si vybrať akými sa ukážete iným ľuďom. Takým alebo onakým. Výber, to je len obraz, ktorý si na seba obliekate. Berieme ich na seba a ukazujeme kvôli nejakým úlohám a cieľom v živote. Ak sa začnete meniť, nie na úrovni prejavov ale na úrovni obrazov, teda hlbšie, všetky vaše zmeny budú oveľa rýchlejšie a účinnejšie. Čím hlbšie pracuješ, čím jemnejšia je úroveň tvojej práce, tým ti je ľahšie. Prvý pojem, ktorý by som chcela aby ste si osvojili, je, že môžete byť takými akými chcete byť. Sme takí akí sme preto, lebo sme sa takto "vystavali". To čo teraz považujete za seba, je len prejavom nejakej jednej časti. A keďže ste to budovali nie úplne uvedomele, pravdepodobne ste do svojich prejavov vložili nejaké bolesti, chyby, prekážky. Výsledkom je, že sa ľudia ocitajú v pasci. Považujú sa "nejakých" a nemôžu sa zmeniť. Človeku je umožnené dosť veľa, zmeniť farbu očí, kvalitu vlasov, kože. Boli také prípady. Tieto prvé kroky vám majú ukázať, že svet nie je taký ako ho vidíte. Vnímame ho ako pevný, materiálny. Pevný svet je pevný pre telo. Odkiaľ máme takú pascu, že svet je pevný? My to vidíme tak, že táto pasca je detská. Je potrebné aby si sa naučil prežiť v tele. Pre fyzické telo je oheň, výška, pevné miesta, deštruktívne. Ak budeme o tom rozmýšľať, že sa rodíme na túto planétu vo fyzických telách (prevteľujeme sa), pochopíme, že je to kvôli niečomu potrebné. Naša telesnosť je časťou úlohy nášho prevtelenia. Myslím, že je to pasca, v ktorej je zachytená duša, z ktorej nemôže utiecť od nejakých bolestivých vecí. Musíme ich v tom tele prežiť. Z jednej strany ich v tele musíme prežiť ale telo sa môže porušiť, môžeme si niečo zlomiť, porezať, môžeme zmrznúť, spáliť sa. Telo je veľmi citlivá vec. Prvá vec po narodení, ktorú sa učíme, je ako prežiť. Učíme sa veľmi jednoducho. Narážaš do rôznych predmetov, čo ťa bolí. Nechceš prirodzene ešte raz tú bolesť prežívať ale ak si si zvykol vidieť vo svete len pevné miesta, začínaš chápať, že svet je pevný a začínaš sa po svete premiestňovať podľa tých pevných častí. Nie si schopný ich nebrať do úvahy. Možno si niekto spomenie, možno ste o tom počuli, že deti vidia aj iné veci okrem tých pevných miest. Skúste si spomenúť. Možno si spomeniete, ako k vám prichádzali nejaké bytosti, niečo ste videli, cítili inak ako dospelí. Utekali ste to rozpovedať dospelým a povedali vám, že to sa ti iba zdá, v skutočnosti to neexistuje. Niekto si to čiastočne pamätá, niekomu to úplne už zmizlo z pamäte. Ale v skutočnosti si môžeme vybrať svetonázor. Svet je obrovský, vidieť všetko vo svete nie je možné. Nemáš na to dosť síl. Príklad - ľudia, ktorí sa zaoberajú obchodom na dobrej úrovni, vidia svet inak ako tí, ktorí obchod nerobia. Všetko dokážu vidieť cez to, či im to prinesie, alebo neprinesie zisk. To je u nich na "prvom mieste". Všetko prehodnocujú cez toto. Alebo ľudia, ktorí budujú kariéru, sa budú na všetko pozerať cez pohľad rozvoja kariéry. Ľudia sú rôzni a možností vo svete je veľa ale máme na výber, akú časť sveta chceme vidieť.

Z webináru o očisteni: Ljubov Gudkova

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!