O Ljubkách

02.07.2017


Ljubki-to je názor na svět, životní styl. Je to přístup nejen k boji, ale i k životu. V ljubkkach se učíš žít a pohybovat se v souladu s vrozenými možnostmi. Je to také umění poznat, že tělo je vtělené vědomí a práce s tělem je práce s vědomím. Že při práci s tělem (při jeho rozhýbání v boji ljubki) pracuješ i s vědomím. V ljubkách je hlavní vědět, že právě duše je zdrojem pohybu těla.
Co jsou základy školy "ljubki" ?
1. Umění vidět a pracovat se soustavou opor a per (snad to znamená opor a přužin-šlach, i když se mluví o létání duše v těle))
Propracovaná soustava "opor a per" - to je objevení toho, že duše může v těle létat. Také se otevírá pochopení co je to odolnost, pevnost a rozložení sil. Později je pochopení rozložení sil nezbytné k pochopení práce se skutečnou "Silou". Vidění soustavy opor a per u jiného člověka odhaluje možnost ho povalit-sundat (shodit) ho z opor. Proto je tak důležitý boj v ljubki- na opasky..........,boj ve stoje a na zemi.
Na této úrovni se učíme se rozcvičovat, získávat silnou strukturu, učíme se otevírat a vyrovnávat tělo.Díky tomu se navrací zdraví.
2.Dovolení (souhlas)-to je schopnost propouštět skrz sebe pohyb tak, aby se nikde nezadrhl a neuvázl. To se dá využít i v boji (propouštíš pohyb, přijímáš ho za svůj a směruješ tam kam potřebuješ), "dovolení" umožňuje nacházet se v boji celý čas v zrcadlové pozici vzhledem k protivníkovi. Na této úrovni se uvnitř učíme vidět a rozpouštět libovolné zatuhlosti a křeče, učíme se zbavit se napětí tak, aby pohyb vždy probíhal volně, učíme se boji s "dovolením" a umění hmatů a protihmatů.
3.pevnost (hustota) a prázdnota. V podstatě je to prostředí. Popis okolního světa vyjádřený pomocí hustoty a prázdnoty. Na této úrovni se učíme "tekutosti".
Na této úrovni očišťujeme "pevninu, podkladovou horninu svého vědomí" (nejhlubší vrstvu vědomí-první obraz sebe samého a současně obraz světa) a začínáme zkoumat "tělo bolesti, podstatu bolesti"
Toto jsou v podstatě základy. Na konci má člověk k dispozici:sílu, odolnost, tekutost (uvolnení), základy boje....., ve stoje a na zemi, základy hmatů (lomki) , pohyb a souhlas (dovolení), základy práce s plností a prázdnotou.
Temná (z kontextu vyplývá, že se tím myslí práce s jemnými-neviditelnými těly)
"Temná" obsahuje způsob práce v "ljubkach"-uvolnění těla a vědomí. V ljubkach se tělo a vědomí stává pohyblivým, uvolněným a reagujícím. Dále určujeme to Vnímání, které nám umožňuje pět orgánů vnímání. Pak odkrýváme Vnímání jinými orgány- smysly, přesněji řečeno otvíráme Vnímání dalšími těly- jemnějšími než fyzické tělo. Vnímání se otevírá opravdu v okamžiku.Podle toho, jak často je používáte, se Vnímání (Vidění) začíná zesilovat a později je převést do běžného života a začít vidět Světlou. Např. Vnímat/Vidět, že svět kolem nás se projasňuje.
Temná-to je velmi užitečná a jednoduchá technika pro poznání sebe sama. V Temné se Vnímání neodkrývá kvůli Vnímání samotnému.Vnímání/Vidění je cíl, ale k jeho dostižení je třeba projít zvláštní cestou.Tato cesta je podobná cestě drátu protahovačkou, kde se z něj sedře všechno co přebývá.Stejně tak se v Temné zbavujeme všeho, co nám překáží..
Proto je Temná způsob, jak vidět překážky v práci "ljubki" a jak se jich zbavovat-jak dělat jejich objevování a zneškodňování souběžně-v průběhu života v sobě nacházet a hned odstraňovat překážky.
Temná je jednouše způsob, jak vidět hrozící úder se zavřenýma očima (mimosmyslovým viděním) a vyhnout se mu. Tuto intuici/Vidění máme vrozenou, ale nevěříme si nebo se neodhodláme k akci apod.-když tě něco /oheň ohrožuje popálením a vnímáš to tělem (hmat)-neuhnul jsi. Pociťuješ bolest. Bolest je reakce, která nás nutí se pohnout a zmizet z ohrožení, reagovat rychle a rychle se hnout-uskočit-týká se to jak těla, tak vědomí.Ne každá bolest pomáhá na cestě sebepoznání.. Když je příliš velká zatemňuje vnímání a člověk ztrácí schopnost vnímat a dělat cokoli jiného.Pokud je bolest taková, že ji můžeme lehce snést (potlačit), můžeme si dovolit neměnit se. Pro účely sebepoznání musí být bolest taková, že ji nelze ignorovat, ale současně ti prospívá-oživuje a probouzí dosud spící nebo zamrzlou energii a vrací zdraví.
Jednoduše řečeno je Temná pro ty, kteří chtějí získat jednoduché návyky práce s překážkami přímo během žití, a pro ty , kteří se chtějí stát živějšími a zdravějšími.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!