Nadmerné úsilie,alebo prúd usilia?

11.02.2024

Nadmerná úsilie,alebo tok úsilia? Už niekoľko rokov vyučujem vedu o sile. Sily, ktoré má človek k dispozícii priamo, t. j. naše Životné sily, sa podľa národných predstáv delia na vonkajšie - "Ruž", a vnútorné. Vôbec to nie sú sily, ktoré skúma fyzika, ale určite s nimi súvisia, pretože poskytujú človeku možnosť žiť vo svete síl. A my nežijeme vo svete hmoty a energie, my žijeme práve vo svete síl... Preto ruský jazyk nepotreboval tieto prevzaté, umelé názvy - hmota a energia - sú potrebné len preto, aby veda tento svet vysvetlila inak, ako si ho vysvetľovali ľudia. Človek patrí do tej časti vesmíru, ktorá sa považuje za živú. Živé je to, čo je nielen vystavené pôsobeniu síl, t. j. pôsobí na sily trpným spôsobom, ale aj to, čo je schopné samo ovládať sily tým, že ich vyžaruje. Živé, na rozdiel od neživého, má svoj vlastný zdroj pohybu; to je akýsi všeobecný pojem života. Čo je však týmto zdrojom pohybu, sa zvyčajne nehovorí, a je to náš orgán sily, pretože pohyb vzniká silou. Vzhľadom na to, že človek disponuje takýmto zdrojom vlastného pohybu, existuje pokušenie prirovnať ho k bohom, ale naša pýcha sa trochu uhladí, keď si uvedomíme, že aj zvieratá majú svoje vlastné zdroje pohybu. A zostáva len predpokladať, že zvieratá disponujú len zdrojmi vonkajších síl, zatiaľ čo človek vlastní špecificky ľudské zdroje sily, ktoré sa nazývajú vnútorné alebo duchovné sily. Byť ako bohovia je také lákavé, že hľadači moci sa okamžite pustia do ovládania vnútornej sily a pripodobňujú sa Budhovi, ktorý jediným vnútorným úsilím odstránil vo svojom vedomí všetko nadbytočné a splynul s vlastnou prirodzenosťou, ktorá sa ukázala byť prirodzenosťou božstva ,nazývaného osvietenie. Preto sa mnohí hľadači metodami východných krajín snažia zvládnuť umenie vnútorného úsilia, odrezania všetkého, čo nepatrí k prirodzenosti boha v nás. Žiaľ, málokto to dosiahne, ale mnohí hovoria, že to dosiahli. Zdravý rozum nám však hovorí, že človek môže urobiť veľkú vec jedným skokom, samozrejme, ak sa nezlomí, ale môže ju urobiť aj postupným a nepretržitým malým úsilím, ak pochopí ich podstatu. A čo je podstatou Buddhovho úsilia? Je to odstrániť z vedomia všetko nadbytočné, čo sa počas dlhého ľudského života pridalo k božskej podstate vedomia. Samozrejme, lenivý človek nechce pracovať dlho a neustále a snaží sa ovládnuť "Nadúsilie". Ak sa nad tým zamyslíte, Nadúsilie je len jednou z techník očisťovania vedomia. A vyhovuje len tým, ktorým vyhovuje. Keďže však ide o úsilie, znamená to, že sa zaoberáme umením sily, a preto nie je zbytočné jej porozumieť a jednoducho ju zvládnuť. A môže sa ukázať, že nám viac vyhovuje nie technika Nadúsilia, ale technika Prúdu úsilia, v ktorej každé úsilie nie je nadmerné, ale neustále, tak ako by malo byť neustále aj uvedomovanie si seba samého. Sám som si zvolil túto cestu a učím ju už mnoho rokov. Na tejto ceste sa jedného dňa musíte zmieriť s tým, že jednoducho nie ste schopní Supersily, pretože si to vyžaduje všetky vaše sily naraz. A tie sú rozptýlené v rôznych činnostiach, ktoré vás oslabujú. Preto by ste mali začať nie s násilím voči sebe, ale s odstraňovaním vecí, ktoré vás zbavujú sily, s požieračmi sily. Keď si zvolíte túto cestu, zrazu sa ocitnete uprostred dravého prostredia, akoby sa vrátili mytologické časy, keď človek žil vo svete príšer pripravených ho zožrať. A ty, ako hrdina dávneho mýtu, začínate svoj boj za lepší život a ako rozprávkový Cárovič sa krok za krokom predierate z tohto pekelného sveta do svojho Horného sveta, kde sa musíte stať kráľom. Na tejto ceste uvoľníš všetky svoje sily. Najprv tie vonkajšie, zodpovedné za pohyb, rast, pokračovanie rodu. A potom sa začína hlavný boj o vnútornú silu. A vtedy sa ukáže, že po prvé, nie je sama, a po druhé, je veľa labužníkov, ktorí sa ňou radi kŕmia, a vy ich všetkých kŕmite! O akej supermoci môžeme hovoriť, keď už takmer pre vás neostane? Zmierte sa a žite tak, ako je to v tomto svete zvykom: množte sa, klamte, zarábajte peniaze... vôbec, robte to, čo si nemôžete vziať so sebou cez tú Čiaru, ktorá je každým dňom bližšie.

A.A.Ševcov

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!