Môj pohľad na Ruské bojové umenia časť 4.

26.08.2018

Môj pohľad na RBU časť č.4.

Ćlovek či zviera, uvedomelosť v živote, očistenie.
Bežný človek aby vyžil a uživil rodinu potrebuje pracovať, hlavne vv našich zemepisných podmienkach, kde sa striedajú ročné obdobia musí vytvárať určité zásoby, postarať sa o bývanie,uspokojiť svoju "túžbu" po materiálnych predmetoch príp. cestovaní, alebo iných potrieb. Práca, alebo teda ľubovoľná opakujúca sa činnosť hodiny, dni, roky otupuje človeka a prehadzuje ho do stavu "biorobota", alebo ako sa hovorilo v tradícii "hoväda, zvieraťa". Keď budeme brať za možné že človek je okrem biologickej zložky aj tá duchovná, tak boli ponímaní ľudia našimi predkami. Veľmi často pri bežnej činnosti sme "neprítomní", tam čo robíme, naše vedomie je v minulosti, v spomienkach alebo plánujeme buddúcnosť. Telo a duša (použime toto slovo, materialisti si ho môžu nahradiť nejakým iným slovom) sa nenachádzajú na rovnakom mieste, čase a toto robíme celý život. Prežívame v tele, ktoré si tu "fachčí" ako biorobot a vedomie si lieta hore, dole. Sú zriedkavé momenty keď sa náhodou stretnú, ale fakt zriedkavé a preto všetky duchovné cesty sa snažia učiť svojich žiakov niečomu, čo volajú najčastejšie tu a teraz. Výnimkou niesú ani slovanské alebo ruské bojové umenia. Je to vec, ktorá má rôzne úrovnia zložitosti, ako aj všetko pri "energetických, psychofyzických tréningoch".Skusme sa napríklad pravou rukou natiahnuť za pomysleným jablkom, pričom všetku pozornosť posuňme do päty ľavej nohy, pomaly odtiaľ vráťme tú pozornosť(vedomie) späť do ruky k tomu "jablku" a pozorujme tento proces presunu vedomia, podržme to vedomie v natiahnutej dlani a pomaly vráťme ruku nazad k telu, bez toho aby sme stratili maximálne sústredenie na dlaň hoc, len na sekundu. Je to ľahké? Myslím že vôbec nie a toto má od tu a teraz ešte dosť ďaleko.
Ako som už písal predtým, máme v sebe nejaké uložené napätia a povedzme tak staré chybné programy v našom vedomí, každý ich má množstvo, vznikajú v priebehu života, teda hlavne v priebehu života kde nenachádzame pravý dôvod našej existencie. Väčšinou je to dôvod materiálny, zarobiť veľa peňazí, získať moc, postavenie, byť úspešný v niečom (športe, vede, umení...). Keď porozmýšľame nad tým že, toto všetko je prejavom jedného pudu, a to sexuálneho ťažko potom získať nejakú rovnováhu a ešte tu máme jeden orgán, žalúdok a jeho prejav v našom živote. Teda žalúdok a pohlavné orgány nám dajú možno v niektorých prípadoch až 90% zmyslu života.Takýto nevyrovnaný život nám pomáha kopiť naše napätia, stresy, pracujeme zarábame peniaze, potom sa odmeňujeme a časom prichádzame nato že nám niečo uniklo, ale čo? Málokto vyrieši odpoveď na túto otázku. Skuma -tak sa volá táto otázka teda prečo som tu, ak sme ochotní hľadať pravý dôvod. Kopec našich blokov fyzických aj duševných obmedzujú našu slobodu vnímania okolitého sveta, sme zúžený, ovplyvnený svojou patologiou. Keď nosím okuliare a raz za čas mi frkne na ne kvapka špiny a nebudem mať možnosť si ich očistiť, alebo ani nebudem vnímať tú postupne sa usadzujúcu špinu, prach, časom budem žiť vo svete ktorý bude temný, na ľuďoch budem vidieť špinu, možno ich špinu možno iba špinu z mojich okuliarov. Bizardný prípad? Myslím si že ani nie, často sa tak správame a žijeme tak. Možno je vonku pekný slnečný deň, len je treba utrieť moje okuliare. Očista vedomia bola bežnou súčasťou života naších predkov, formy takejto "psychohygieny" boli bežne zaradené do života nebolo to nič zvláštne. Dakto nás v nejakej etape vývoja presvečil, že jednoduchšie si je vypiť si trochu a zabudnúť, no v súčastnosti sa k alkoholu pridalo množstvo chemikálií, ktoré sľubujú "skratky"- ale každá skratka, všetko čo nebolo zaslúžené "krvou a potom " je poväčšinou cesta do "pekla". Očistenie, a to nielen tela, ale aj vedomia boli súčasťou našej tradície, venovalo sa mu veľa miesta.
Ako som už spomenul, v našich klimatických podmienkach kde máme aj zimu je potrebné myslieť na zásoby a pracovať, nie ako v trópoch, tam stačí uloviť a pozbierať..Ľubovoľná činnosť, ktorá sa opakuje dlhodobejšie pomaly prechádza do rutiny a mechaniky, telo si ide svoje a vedomie svoje, človek po dlhodobejšom takom fungovaní prechádza do stavu depresie, do stavu materialneho kolobehu, prípadne ak pomôže marketing, do konzumného kolotoča, kde o nejakej duši, o nejakom zmysle života okrem dobrej dovolenky a pekného auta nie je reči. Človek funguje fakt iba na prvoplánových potrebách tela preonačených do pekných "obalov" (nežerem z válova, ale zo stola a príborom atď.). Telo si pýta a my dávame, pracujeme, aby sme mohli ukojiť jeho potreby, ak si to nevšimneme začneme podliehať stále hrubším potrebám. Keďže je tak nastavená spoločnosť je dosť ťažké si to uvedomiť. Dakedy dávno boli ľudia, ktorých úlohou bolo chodiť medzi ľudí a rôznymi cestami ich preberať zo "sna", zo stavu zvierat a zapáliť v nich iskru, ktorá pomáhala sa vrátiť do stavu, keď cítia aj potreby duše. Boli to na rôznych územiach rôzny ľudia a aj ich metódy sa líšili. Niekde to boli "Lýrnici

potulný muzikanti, niekde skomorochovia, mázici..atď. Dôležité je že na jednej strane ľudí prebúdzali na druhej im pomáhali v očiste od rôznej formy špiny prípadne prebytku informácií, ktoré zaplnili kapacity "úložiska" ako sa hovorilo "pece". Človek už naplnený starými obrazmi nevie prijať nič nové, nevie sa meniť. Platí tu aj heslo cudzie nepotrebujeme a svoje si vezmeme. keď sa očisťuje od cudzích vplyvov rôznej úrovne, napríklad energetické negatíva atď. a vracajú sa späť veci, vlastnosti, schopnosti, ktoré sme mali a boli nám odobraté...
Teda môžeme mať prebytok informácií vo forme obrazov, tieto obrazy sú pred nami ako vrstvy kapustných listov okolo stredu, pokiaľ ich je veľa a sú temnejšie strácame schopnosť vidieť realitu takou aká je. Máme pred sebou tie "špinavé okuliare" o ktorých nevieme a spôsobujú značné skreslenie vnímania sveta. Často môžme mať na sebe ako negatívnu energetickú záťaž svoje vlastné emócie, napríklad zoberieme si hypotéku, ktorá vytvorý tlak a na chrbte v oblasti lopatiek pliec je energetika ťažká negatívna a tlačí nás k zemi(nesieme si svoj kríž), ohýba nám plecia, pre vidiaceho, cítiaceho človeka je ľahko najditeľná, na hrudníku môžeme mať taký tlak od dlhodobého smútku napríklad, leží nám to na tele sprvoti ako záťaž emočná, časom energetická a potom prejde na fyzickú úroveň.
Očisťovalo sa aj od cudzích vplyvov, napríklad negatívnych u nás sa volali -z očú, prekliatie, urieknutie môže byť rôzna forma účinku od druhého človeka, veľmi často sú to nevedomky prenášané vplyvy, pokiaľ je človek zdravý je dosť silný sa vysporiadať s bežnými energetickými "útokmi", pokiaľ je oslabený, alebo alebo energetický útok bol veľmi silný, prešiel cez tretiu vrstvu aury, alebo jemnohmotného tela(má na starosti ochranu) a dostane sa na druhú a pozdejšie až na prvú vrstvu v ktorej sa nachádzajú energetický "dvojníci" vnútorných orgánov, môže začať vplývať na fyzické telo formou nejakého ochorenia, často nevysvetliteľného. Cudzie vplyvy môžu byť vo forme

napríklad chvostov a prícuciek, každý človek ich má množstvo(nielen človek), vznikajú rôznou formou medzi ľuďmi, ale tak isto aj naše závyslosti sú na energetickej úrovni viditeľné ako chvosty, prícucky..., naše prepojenia na druhých ľudí, sexuálne (aj staršie) závislosť na alkohole, sladkom, cigaretách, jedle, teda čomkoľvek. Keby sme sa videli tak by sme z hľadiska energetiky pôsobili ako vedro prestrelené brokovnicou 🙂 a potom zvaľujeme vinu na energetických upírov( čo sú v podstate všetci ). Teda priebežne sa očisťovalo aj od takýchto typov prepojenia, ktoré sa vynulovať nedajú, ale obmedziť áno.
Očisťovalo sa od "triesok" a od "pascí". Ako malé dieťa sa naľakáš niečoho, napríklad dospelý urobí nejaký pohyb rukou, na situáciu zabudneš aj na ten strach, ale keď pri nejakej činnosti urobí niekto podobný pohyb, teba prehodí do toho obdobia, činosť ktorú robíš sa ti prestane dariť aj keď je to obvyklá činnosť. Takýchto blokov menších či väčších máme desiatky. Očisťovalo sa aj od cudzích parazitických "bytostí", niečo ako energetický príživníci.
Dávnejšie keď sa toto ešte používalo bolo medzi ľuďmi množstvo techník, ktoré pomáhali pri slabších vplyvoch a mali tieto techniky zaradené do bežného života (kúpanie v studenej vode, rôzne očisty ohňom), veľa sa riešilo vo forme obradov pri rôznych slávnostiach, či už pravidelných, alebo vytvorených za konkrétnym účelom.Ďalej boli ľudia, ktorí videli o niečo viac, poznali a cítili viac, tí pomáhali so zložitejšími vecami. Mnoho z týchto tradičných techník sa stratilo, niečo sa zachovalo a dostane sa možno znova medzi ľudí. V podstate v kresťankom období sa začala používať hlavne spoveď, mimo kresťanstvo sa to volalo aj splav, duševný rozhovor, ako jedna z foriem tradičnej "očisty cez vyhovorenie" spoveď ale určite bola pre mocenské štruktúry veľmi zaujímavá aj z iného hľadiska. Tých techník očistenia je veľa rôznych, toto je len informačne napísané, ale v podstate platí ako všade inde že sa očisťuje na úrovni psychologickej, fyzickej a energetickej. Naša doba má výhody aj nevýhody, v podstate je to aj tá istá vec -prístup k informáciam... Máme ich koľko chceme, ale kto odfiltruje, ktoré sú použiteľné, ktoré klamné úplne, či klamné iba na tridsať percent, či sú dobré a fungujú, cestou pokus omyl by to bola veľmi dlhá doba vzhľadom k tomu množstvu:-).
Preto pomaly sa dostávame k starým informáciám, k zabudnutým postupom, ktoré boli vytvorené stovkami generácií. Žiaľ žijeme v dobe kde všetko riadi "obchodník".
O vojnách rozhoduje obchodník, obchodník riadi firmu s názvom štát, obchodník rozhoduje o normách vo vzťahu k životnému prostrediu, obchodník ovládol veľké firmy s duchovnosťou, často aj tie menšie... Obchodník rozhoduje o zdraví, o živote a smrti..Preto sa správajte ako slušný tovar, lebo vás škrtnú zo skladových zásob 🙂Ivan Ivanov

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!