Môj pohľad na ruské bojové umenia 8- Lubki

07.03.2021

Môj pohľad na Rbu časť 8 Lubki - už tu bolo niekoľko článkov o lubkach, dobrých článkov, ale myslím, že nezaškodí sa na ne pozrieť ešte z ďalšieho uhla. Možno to pomôže k plnšiemu pochopeniu. Lubki vnímam ako vnútorné, mäkké bojové umenie, trochu možno typovo porovnateľné s Tai chi chuan. Lubki v podstate neboli konkrétne bojové umenie, bol to skôr spôsob boja "medzi svojimi", bez zbytočného ubližovania. V tých dobách rozoznávali boj na "zverki" to čo dnes voláme súťaž, kde naše vnútorné zviera sa chce hrať a vyhrať v rámci nejakých pravidiel. Potom boj s cudzími kde sa bojovalo na život a na smrť, samozrejme tu už neplatili pravidlá. A ďalej to bol boj na lubki, kde bolo iba jedno pravidlo a to nezabiť pohyb, alebo teda nezabiť život. A samozrejme keď to bol boj so svojimi prebiehal v mäkkej forme. V mäkkej a často hravej, lebo hra je spôsob ako pocítiť, alebo prebrať dušu k životu. A tu je asi najdôležitejšì význam tohto bojového umenia, priblížiť sa k svojej duši po malých krokoch spoznávať zákonitosti jej fungovania v materiálnom prostredí vo fyzickom tele. Už sme písali o tom, že mazikovia verili že v tele sa nachádza aj duša. Duša je veľmi jemná a telo zasa veľmi hrubé a aby sa dokázalo odovzdať riadenie z tak jemného prostredia na tak hrubé máme medzistupne od tela ďalej sa zjemňujú až kým posledné blízke k duši je takmer tak jemné ako ona. Teda prenos pôsobenia z jedného prostredia na ďalšie je niečo ako newtonova hojdačka. Pri ľubkách sa učíme najprv pocítiť, potom "vidieť" a pracovať v stave oporno - silovej stavby človeka, ona je prvým krokom smerom k jemnejšiemu vnimaniu aj fungovaniu človeka. Ak sa nám podarí túto našu jemnohmotnú súčasť precítiť, uvidieť a udržať na nej vedomie začneme sa nachádzať v zmenenom stave aj vedomia aj tela. Je pomerne ťažké to vysvetliť, ale všetko sa zmení, aj emócie, telo sa stáva tekutejším, živším, viac sa podriaďuje pokynom vedomia. Človek má pocit nadľahčenia a čo je podstatné pri bojovom umení keď pôsobíme na druhom človeku na oporný systém sa s ním ľahšie narába ako pri pôsobení na telo. Hovorilo sa že telo je " stvarožené" vedomie. Teda ako pri mlieku, keď sa zahustí dokopy. Teda pôsobením síl na "stiahnutie - zbiehanie". Schopnosť vchádzať a pracovať, udržiavať sa dlhšie v stave oporno silovom je schopnosť sa rozpínať pracovať, existovať v prostredí " redšom " menej stiahnutom a o krôčik bližšom k duši. V tomto prostredí sa snažíme naučiť pociťovať, vidieť, učíme sa spoznávať zákonitosti takèho bytia. Samozrejme, pokiaľ by bolo pre niekoho možné je ideálne tak žiť na stálo, teda do obdobia pokiaľ človek nepreskúma, " neprežije" dôkladne tento svet a nemôže sa posunúť o ďalší krok ďalej, povedzme k oporám duše, perovému systému, kde je všetko ešte radostnejšie, ľahšie. A tak ďalej kam až na to nesiahajú moje vedomosti ani pochopenie zatiaľ, ale dúfajme, že ešte krôčik, dva na tejto ceste urobíme. Tých ďalších medzistupňov, teda aj stavov je asi 8, keď rátame na osvojenie každého treba nejaký ten čas možno 3-4 roky. (To je len odhad) Keďže je to oporno silový systém v tomto stave je možné sa viac naučiť vidieť, cítiť a pracovať so silou. Silou nie v klasickom ponímaní, ale skôr silou jemnejšou, silou ktorá nás obklopuje vďaka ktorej vobec stojíme, pohybujeme sa, rastieme. Tieto stavy sa učia, teda skôr odovzdávajú tzv. priamym odovzdaním od učiteľa k žiakovi počas cvičenia, tréningu. Je to taký zvláštny jav pri mnohých slovanských školách, takto sa odovzdávajú aj rodové školy mágie z generácie na generáciu, samozrejme k odovzdaniu je potom potrebná aj práca intenzívna a aj vedomosť ako to celé funguje, teda nejaký návod na použitie. Mnoho ľudí si myslí, že po priamom odovzdaní už nie je treba nič robiť, priame odovzdanie je silný stimul nahradí mnoho práce, pochopenie prichádza priamo ale potom je potrebné normálne pracovať ďalej. Takže Lubki sú skôr "cestou", cestou od tela k duši, od materiálneho k jemnohmotnému, ako bojovým umením určeným na likvidáciu súpera, ale ľudia vládnuci lubkami dobre prežívali v ľubovoľných náročných podmienkach, či už vojne či iných, kvôli vnútornej pohyblivosti a tekutosti, teda schopnosti sa prispôsobiť novým podmienkam a schopnosti vidieť veci v širších súvislostiach. Boj na Lubki sa často ukazoval na slávnostiach ako obradné bojové umenie. Lubki pochádzajú z horného povolžia, z Vladimirskej a Ivanovskej oblastí, kde žila komunita Offenov, sú rôzne názory o ich pôvode, za najpravdepodobnejšiu sa berie, že to boli Gréci, ktorì sa prisťahovali do tejto oblasti a splynuli časom s miestnými ľuďmi, medzi sebou sa volali Mázikmi a žili pomerne uzavretým spôsobom a aj svoje vedomosti sa snažili chrániť a zakrývať pred cudzími ľuďmi. Spolu s lubkami mali veľmi rozvinuté ďalšie vedomosti o človeku, jeho jemnohmotnej stavbe a chápanie človeka, jeho života, smerovania vo veľmi hlbokých súvislostiach, ktoré nám je teraz aj ťažko si predstaviť, keby že to všetko zhrnieme a zjednodušíme tak to môžeme nazvať nejakou národnou mágiou. Pozdejšie sa v tejto uzavretej komunite schovali slovanský žreci plodnosti ,ktorí boli prenasledovaní cirkvou. Toto spojenie prinieslo ten charakter vedomostí , umenia ,ktorý je v "ľubkách" schovaný.  Mázikovia žili život zameraný na "dušu" a jej svet už na našej zemi, aj keď sa venovali prevažne drobnému obchodu, ich hlavným cieľom bola cesta duše, tak boli aj nastavené ich spoločenské nastavenia. Ako obchodníci mali za cieľ vytvoriť si "firmu" oni ju volali "matka" do svojej 40 tky aby pozdejšie už sa nemuseli venovať obchodu, ale len duchovnému zdokonaleniu.  V podstate ale išlo o cestu hlbokého sebapoznania, poznania sveta v iných ako bežných súvislostiach a preto aj mnohých praktických vedomostí javiacich sa človeku " dnešného typu " zázrakom. Pri zdokonaľovaní sa v ľubkách príde hranica ,kde sa už ťažšie hýbeme ďalej, nepúšťa nás stav nášho vedomia. Tak ako sa vraciame domov po pracovnom dni a snažíme sa zo seba zmyť nečistoty, ktoré sme nabrali počas dňa, tak v národe existovali metodiky na očistenie vedomia, ktoré tak isto ako fyzické telo sa nevyhnutne zanesie, zašpiní a tento typ "hygieny" nepestujeme vôbec. potom vzniká to že svet vidíme , cez vrstvy špiny ,sajrajtu :-) a nevidíme realitu aká je. Ťažko sa nám učia jemnejšie veci, preto je potreba najprv ich odstrániť (nečistoty) až potom nás bude púšťať ďalej.     Ivan Ivanov .

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!