Mágia stromov

11.11.2018

MÁGIA STROMOV

Stromy a rastliny existovali na zemi dlho pred tým ako sa tu objavil človek a pravdepodobne tu budú existovať aj dlho potom, ako ľudstvo vymrie. Pokiaľ sa ľuďom nepodarí zničiť všetku vegetáciu.

Každý kto je schopný vidieť energetiku vie, že stromy majú podobnú auru ako človek, dokonca rovnakú. Farba aury stromov tiež nie je stála ako aj u človeka a aj významy farby aury stromov je možné vystvetliť podobne ako aj u človeka. Z toho je je možné vyvodiť úsudok, že rastliny sú rovnaké ako zvieratá a minerály, je to druh civilizácie odlišný od ľudskej ale stále je to civilizácia.

Jeden z mojich učiteľov hovoril, že ľudia sú stromy otočené hore nohami. Podľa analógie -stromy prijímajú potravu spodnou časťou a človek vrchnou. Stromy sa rozmnožujú vrchnou časťou a človek spodnou časťou svojho tela atď. Rastliny toho istého druhu komunikujú medzi sebou pomocou koreňového systému na úrovni biochemických procesov. My sa však budeme zaujímať o energetickú zložku rastlinného života.

Aura stromu má tri energetické obaly. Prvý obal sa odlišuje od ľudského tým, že je prakticky priesvitný a zriedka máva bohatú plnosť. Je to tzv. éterická vrstva. Je to obal, ktorý má takmer všetko, čo sa prejavuje vo fyzickom svete.

Druhý obal má farby a odtiene podobné farbám a odtieňom druhého obalu človeka. To hovorí o tom, že stromy sú schopné pociťovať emócie. Druhý obal stromov je inertnejší ako u človeka. Jeho farba je schopná sa meniť, avšak nie tak rýchlo ako u človeka. Ale tak či tak sa mení. Veľmi často stromy rastúce v skupine a tvoriace jednu rodinu majú druhý obal v prevládajúcom odieni orgovánovoružovej farby. Je to podobné ako u človeka, ktorý komunikuje so svojimi príbuznými.

V období sucha sú stromy schopné vyvolať dážď. V tomto prípade začínajú svietiť žltou farbou. Úspech tejto mágie stromov závisí od počtu účastníkov. Ak sa stromy zjednotené do prírodného egregora, vo forme lesa alebo hája, potom nie je pre ne ťažké vyvolať dážď.

Stalo sa, že som niekoľkokrát pozoroval ako stromy oplakávali svojich blízkych. Na poľane s čerstvo vyrúbaným mladým stromom, stromy, ktoré obklopovali výrub začali žiariť červenými a čiernymi tónmi.

Tretí obal stromu je najväčší a najpriesvitnejší, je možné ho sledovať podľa jasne vymedzených hraníc. Na vrchole sa tretí obal mení na niečo podobajúce sa starodávnej čiapke s tenkým lúčom smerujúcim hore. Pozorovať tento lúč pri samostane stojacich stromoch sa veľmi nedarí, smeruje hore a akoby sa strácal. Pri stromoch, ktoré stoja v rodine, lúče idú vyššie a prepletajú sa. Pravdepodobne dodávajú energiu prírodnému egregoru.

V rôznej ezoterickej literatúre sa často nachádzajú informácie o interakcii človeka a stromov. Hovorí sa o stromoch darcoch a stromoch upíroch. Vzhľadom na podobnú štruktúru energetiky možno povedať, že skutočne existuje výmena energie medzi človekom a stromom. Samozrejme, existujú určité vlastnosti rôznych druhov stromov. Treba však chápať, že ten istý strom, v rôznych obdobiach roka a za rôznych podmienok, môže byť darcom aj upírom. Výber stromu na spoluprácu bude jednoduchšie pre človeka, ktorý vidí.

Napríklad na Ukrajine, v mnohých regiónoch existovala povera, že malé deti vo veku do trinástich rokov, je lepšie nepúšťať v lete von v priebehu hodiny po daždi, verilo sa, že stromy v tomto čase prijímajú potravu a je lepšie, keď im človek vtedy neprekáža.

Človek vchádzajúci do lesa sa stáva súčasťou prírodného ekosystému. Vracia sa do svojho rodného domu, z ktorého kedysi odišiel. Keď sa človek otvorí a príjme pravidlá lesa, do ktorého vstúpil s úctou a čistými myšlienkami, môže komunikovať s lesom a plne zregenerovať svoju energetickú štruktúru.

Peter Krigin


Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!