Ľubki

19.11.2022


ĽUBKI - RUSKÉ BOJOVÉ UMENIE  Rozpovedať o ľubkoch krátko je veľmi ťažko. Oni sú tak "bezbrehé" , "bezmierne" a nemajú určité konkrétne oporné uzly, ktoré by bolo možné vybrať ako prvotné. Aspoň mne sa tak zdá. Samozrejme môže to byť moje zlé ovládanie ľubiek. Nemohol som obsiahnuť jediným pohľadom toto more pohybu vtedy, keď som chodil k Pochaňovi Nemôžem ani teraz. Tým viac je možné urobiť taký prvý pokus, dať nejaký opis ľubiek. Začnem z toho čo sa mne zdá v súčasnosti najhlavnejšie. Aj keď to nevyjadruje podstatu ľubiek a je to len nejaká časť, ktorá je dostupná. Ĺubki sú predovšetkým pohyb. Ako pohyb sú o spojené so životom a s myslením. Pohyb je základ života a myslenie sa prevteľuje do pohybov tela ako do svojej matérie. Už tieto vysvetlenia dávajú možnosť mať určitú cestu alebo určité pochopenie ľubiek. Je možné povedať, že v prvej etape učenia je potrebné pochopiť, čo je to pohyb. Po tomto sa nám otvorí možnosť pochopiť, čo je ďalej - čo je za pohybom alebo v pohybe hlbšie. No toto nie som v stave posudzovať môžem len povedať, že za pohybom sa nachádza sila a to spája ľubki so základnými magickými disciplínami minulosti. Necháme to zatiaľ na strane a zadáme otázku: "Ak máme za úlohu pochopiť pohyb, tak ako k tomu máme prikročiť?". Nápoveda je už daná. Pohyb je základ života a materiál na vtelenie myslenia. Skúsime to pochopiť. Keď ide reč o živote, je možné to pozorovať ako keby z diaľky alebo filozoficky alebo predmetne vzťahujúc k sebe samému. alebo teda konkrétne. To znamená pohyb je základom života konkrétne pre mňa? Prvé čo počujem je to, že pohyb navracia zdravie do môjho tela a tým zosiluje a predlžuje v ňom život. To znamená, že jedna cesta poznania pohybu to sú liečebné ľubki. Ich úloha je odobrať prekážky pohybu v mojom tele a tým navrátim schopnosť prijímať pohyb prirodzene. Z toho vyplýva, že liečebné ľubki najprv musia nájsť prekážku pre pohyb v tele. Podstata toho je, že je potrebné diagnostikovať chorobu alebo bolesť. Potom ak je to v silách samotného človeka je potrebné odobrať túto bolesť so seba pomocou ľubiek. Ak sa to nepodarí tak v tom prípade je potrebné sa liečiť. A čo sa týka prekážok pohybu také liečenie sa najčastejšie robí pomocou "právky" alebo "ladenia". Hoci postupne človek sa s pomocou ľubiek naučí diagnostikovať u seba aj u iných choroby, ktoré je potrebné liečiť aj u lekárov. Budeme sa ohraničovať len úlohou všetkých ľubkárov vidieť prekážku pohybu vo svojom tele a v tele našich kamarátov a odobrať ich s pomocou nie zložitého naprávania. Ako to robiť? Je potrebné rozpísať podrobnejšie na viac časti venovanej liečebným ľubkám.

ĽUBKI A MYSLENIE Nech je to akokoľvek zvláštne no táto téma je priamo spojená s bojovými umeniami. Oni sú nádherným spôsobom na to, aby sa mohlo vypracovať množstvo zjemnených obrazov všelijakých chytrých premiestnení, ktoré voláme technikami boja. Ako aj na rozvynutie schopnosti rozmýšľať v boji na základe vzorcov správania, to znamená v myslení môže viesť len s protivníkom, ktorý sa sám naučil podobné obrazce ako napríklad dvaja karatisti alebo dvaja sambisti. Otázka víťazstva je v tom kto má viac tých obrazcov a kto ich má chytrejšie a jemnejšie opracované. Ale keď bojovník naletí na niečo neočakávané až vtedy je schopný zahodiť tie obrazce a začať rozmýšľať. To znamená začať sa učiť o protivníkovi a hľadať spôsoby víťazstva. Nič tak nedonúti človeka rozmýšľať ako päsť trčiaca pred jeho nosom. Preto keď hovoríme o tom, že je potrebné rozmýšľať a učiť sa rozmýšľať, toto nedochádza do ľudí. Pokiaľ ich nepostavíš do bojového postoja a neukážeš im, že teraz ich to bude bolieť. Človek môže nekonečne dlho rozprávať, trepať o tom ako dobre vie bojové umenia alebo ako vie rozmýšľať alebo ako je múdrejší od Teba - len dovtedy kým to nebolí. Bolesť sa jednoznačne chápe ako potreba rozmýšľať a učiť sa. Bez bolesti je len veľmi málo ľudí schopných chápať druhého a zaoberať sa sebapoznaním a sebazdokonaľovaním. Preto vedu o rozmýšľaní je najlepšie spoznávať na príkladoch bojových umení. Veda o rozmýšľaní a liečebné ľubki sú obrovské témy. Každú z nich je potrebné rozpísať samostatne vo forme veľkých "schodísk pohybov", ktoré idú k nejakým záverečným cieľom. Niečo je možné povedať vo všeobecnosti LIEČEBNÉ ĽUBKI pracujú s telom a navracajú pohyb do tohto stvarohovatelého vedomia. Bojové ľubki pracujú s myslením a rozumom vracajúc pohyblivosť umu. Jednako um je len schopnosť vedomia stekať z pevných časti vedomosti o okolitom svete. Takže všetky druhy ľubiek pracujú na očistení a rozmäkčení vedomia. Očistenie vedie k zväčšeniu jeho jasnosti, to znamená k otvoreniu vedomia. Preto previerkou kvality osvojenia ľubiek je práca "na temnú" len potom ako sme ju prešli je možné prechádzať k učeniu práce so silou, ale videnie je dôležitejšie. V každom prípade tak hovorí tradícia. Najvážnejšia úloha ľubiek je naučiť sa jazyku tichej komunikácie so svetom, ako hovorili Oféni. Na začiatku by sme mali byť spolu a jediný až potom môžeme pokoriť silu a iné svety. Ljubki nie sú školou nejakého individuálneho majstrovstva. Oni sú dedičstvom ruského každodenného života v občinách a udržiavajú tento stav zjednotenia, na ktorom sa držali tieto "skomorošie vatagy". Je možné, že to pochádza ešte z čias "mládežníckych vatag", ktoré prechádzali do magickej iniciácie v prvobytných epochách, keď od spolupráce záviselo prežitie. Svet sa stal len nedávno takým ako ho poznáme. Pred tým bol náš svet maličký a okolo ležali zeme nepoznané a nevedomé. Len menšia časť bola osídlená ľuďmi. Bolo do nich treba vchádzať ako do svetov sily. V skutočnosti sa nám len zdá, že sa niečo zmenilo. Nie tak už veľa z okolitých svetov je obývané ľuďmi a videnie nám nebude prekážať ani v súčasnom svete

A.Andrejev 

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!