Konfucius

18.11.2022

.,, Múdry človek hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom... Láskavosť neprejavovaná v medziach je unavujúca... Dôstojnosť neprejavovaná v medziach je stiesňujúca... Odvaha neprejavovaná v medziach je drzosť... A priamosť neprejavovaná v medziach je hrubosť... °°° Ach, ešte som nestretol človeka, ktorý by mal naozaj takú mravnú silu, ako sebavedome pôsobí navonok... Ušlachtilý človek je priamy, no nie zaslepene upriamený... Ušlachtilý človek má veľmi veľa požiadaviek na seba, malý človek - na iných... Ušlachtilý človek, aj keď o niečom nemá veľmi veľké vedomosti, je ochotný niesť za to zodpovednosť... Len malý človek nie je ochotný niesť zodpovednosť za nič, aj keby o tom mal akékoľvek veľké vedomosti... Nech by niekoho hoci všetci znenávideli, ty si ho pozorne obzri a prever a nech by niekoho hoci všetci obdivovali, ty si ho aj tak ešte starostlivo prever... Ľudskosť je pre ľudí omnoho dôležitejšia, než voda či oheň... Videl som už mnohých, čo zahynuli, len čo padli do vody alebo ohňa, ale nevidel som nikoho, kto by zahynul preto, že upadol do ľudskosti... Neporozprávať sa s tým, s kým sa porozprávať treba, znamená nenahraditeľne stratiť toho človeka... Rozprávať sa však s niekým, o kom viete, že nestojí ani za reč, je zasa zbytočnou stratou vášho slova... Múdry človek, preto zbytočne nestratí ani slovo, ale ani človeka... Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť, to je naozaj chyba... ~ Konfucius Rozhovory a výroky ( LUN JŮ )

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!