Jemnohmotné riadi hrubohmotné. Busanie reži.

14.05.2017

Jemnohmotne riadi hrubohmotne..Busanie Reži
Suvor Svatnaumovic
Sila je potrebná na všetko. V súčastnosti je v móde používať grécke slovo energia. Započalo to od Aristotela, ked pod "energiou" chápal schopnosť k činnosti. Energia-činnost, sila. Mnoho rusov nevie, že slovo energia je "záplatou" prekrývajucou jasnejšie a hlbšie spojenie "schopnosť niečo robiť, vykonávať. "Ľudia najprv videli, že človek má dušu a práve ona je zdrojom všetkých pohybov. Duša hýbe telom podobne tomu, ako ked vidíme, že ruka hýbe na nej odetú rukavicu. Telo bezpodmienečne potrebuje svoj zdroj "energie"(pohybovej sily)- to sú výživové látky, vitamíny, minerály. No niekedy cítime úpadok síl a nepomáhajú nijaké vitamíny ani doplnenie "rýchlych sacharidov" , keď sa s nami niečo deje, čo nás vykoľají z bežného rytmu, obyčajne obraciame pozornosť, len smerom k fyzickému telu a myslíme ,že chyba je v ňom.
Niektorí, pravda použijú módne a záhadné slovo "psychosomatika". Naši predkovia videli človeka zložitej stavby, každá časť mala svoje meno, Fyzická časť, Oporno perova časť ,Ohnivá časť plus duchovná časť (toto je iba základná stavba nie celková). Existujeme v jemnejších sférach bytia a každá z týchto sfér má svoje telo. Videli aj to, že stav jednej sféry môže vplývať na druhú. A videli, že od najjemnejších sfér bytia sa začína riadenie celého komplexu. Stavby
Samozrejme, že v tomto svete všetko potrebuje svoj zdroj odkiaľ čerpá silu. Ak dopustíme hoci na úrovni pracovnej hypotézy, že pre každú jemnejšiu časť (ako je fyzické telo) je potrebný svoj zdroj energie , v tom prípade má pre nás zmysel tie "časti" sa naučiť aj vidieť. Videnie ohnivej časti dáva možnosť poznať čo je horenie , aké býva horenie ,aké ohne vôbec sú. Napríklad pre boj je potrebné sa naučiť zapáliť"Dulič"a naučiť sa byť zúrivým zapaľovať Jarlo. Ked tancujeme so svojou Láskou musíme sa naučiť zapaľovať iný oheň, to je už skôr svetlo-srdcový oheň "Dreža" Pre tvorivosť existuje dalšie svetlo -dúhové. Z ohnivou stavbou vedeli v ruskej tradícií pracovať , či už pri boji , tanci, či speve. Hovorilo sa ,že všetko musí prebiehať formou hry. Pri hre sa oheň rozpáli prirodzeným spôsobom. Na juhu taký oheň volali "Smaga" a mohli v ňom prežiť aj celý život. Videnie duchovnej stavby dáva možnosť vidieť, svoje aj cudzie úmysly. Napríklad vidieť prázdne sľuby ako pri sebe tak aj pri niekom druhom. V samom slove úmysel (namerenie) je pomôcka pre rusky hovoriaceho človeka. Na- merjat. Na-merenie meria a smeruje silu na to čo robíme. Všetko robíme cez obrazy -inakšie naša činnosť bude Bez-obrazna(chaotická). Obrazy sú jemnohmotným javom, sú materiálneho charakteru a sú súčasťou vedomia- Prostredia, ktoré vyteká z duše. Svojou podstatou je každý obraz prázdnou nádobou, ktorá dovoľuje do seba vťahovať silu. Na toto sa môžeme pozrieť podrobnejšie.Vedomie:
Vedomie je prostredie. Vedomie vyteká z duše do okolitého sveta a toto prostredie je naplnené obrazmi. Ako sa formujú obrazy vo vedomi? Sprvoti si duša navyká na telo, potom dochádza k úplnej identifikácií, zrasteniu. Potom sa stáva možným plnocenné vnímanie sveta, ktorý je vôkol fyzického tela. K vnímaniu dochádza cez orgány fyzického tela. Z celého prúdu (potoka) si vyberáme len časť -ostatné sa usekne. Nemôžeme naraz vnímať celý svet, robíme si zlepenec len z časti okolitého sveta . V budúcnosti z takých zlepencov budeme ako z tehličiek si vytvárať obraz sveta vo svojom vedomí. Samotný zlepenec, alebo "ob-rez"sa uloží na povrchu duše a akoby sa na ňu "obtláčal".Tlačí, a akoby blokuje dušu, zraňuje ju a preto starí ľudia hovorili Ob-raz, Ob-rez, (po-ra-zaet, raz-it,ra-nit) aby duša odobrala zo seba tento tlak, začína vytvárať"hmotu" ktorá sa vola "Para". Tak duša odoberá zo seba odpečiatok. Odpečiatky ,ktoré sme nakopili odchádzajú s parou. Paru si môžeme predstaviť, ako niečo podobné teplu vychádzajúcemu nad ohňom (mihanie hustejšieho vzduchu nad ohňom). Možeme povedať, že je to prostredie, odpečiatok, alebo obraz odobratý parou sa okamžite stáva súčasťou tohoto prostredia a zostane sa vznášať blízko duše. Samotná para naplnená obrazmi sa nazýva vedomím. Odkiaľ sa vzalo slovo vedomie (soznanie). Všmnite si samotné slovo. Para naplnený obrazmi (odpečiatkami, zlepencami) sa stáva so-znaniem (znanie -vedomost) o okolitom svete. Počas života duša obrastá obrazmi, alebo vedomosťami o svete podobné tomu, ako kapustný hlúbik obrastá listami. Najstaršie odpečiatky sú najvzdialenejšie od duše. Duša je akoby zabalená do týchto obrazov, do týchto vedomostí o okolitom svete. Medzi dušou a svetom sa naslojí stale viac a viac obrazov. Duša postupne slepne za slojmi nakopených obrazov prestávame vidieť nové veci v okolitom svete cez vedomosť( už raz prijatým obrazom) prestavame vidieť skutočný svet. Vedomie je naplnené obrazmi, vďaka ktorým sme schopný pohybovať fyzickým telom. Každý obraz je v svojej podstate prázdny. Je ako riečište cez ktoré za sebou budú tiecť sila a pohyb, ťahajúc za sebou fyzické telo. Fyzické telo vteká do prázdnoty "vyrezanej obrazom", podobne ako ked voda zaplňa nádobu.
Sila a pohyb...Co smeruje samotnú silu? Umysel, alebo duch. Presnejšie Duch sa prejaví cez umysel, Duch sa prelína cez všetky prostredia. Duch má schopnosti, vlastnosti preniknúť všetkým. Duch môže vojsť do ľubovoľnej hmoty, naplniť ju silou, pohybom, životom. Duch môže byť svetlým, smerujúcim nahor, ale môže byť aj nízkym, padlým. Rozlíšiť Ducha je jednoduché, podľa vône, čím vyššie je duch, čím bližšie k otcu nebeskému, tým viac má "Anjelsku vôňu". Čím nižšie, čím je dalej od život vytvárajúceho zdroja (sveteho ducha) tým je silnejší smrad. Úmysel je hmotným prejavom Ducha. Úmysel je hodne jemnejší ako vedomie, úmysel púšťa silu a pohyb, púšťa ich do tých obrazov, ktoré vytvárame. Sila vteká prirodzene, ale občas sa "splašíme" a preskakujeme z jednej veci na druhú, alebo strácame silu na zbytočnosti na lživé ciele a "larvy"(to sú staré nezrušené ciele a želania) mnoho síl taktiež uchádza na schovavanie svojich skutočných cieľov. V podstate sa obľavuje ešte jeden cieľ, úloha schovávať ,zatajovať. Výsledkom je, že sa stavame O-bez-sil-enými , ľubovoľná zložitosť( teda zloženosť niekoľkých obrazov) nás robí pomalšími a slabšími, hoci si myslíme ,že sme sa lepšie ochránili. No raz sa môžeme stať jednoduchšími, rýchlejšími a silnejšími- jednoducho sa oslobodiac od bolesti, alebo slabiny a tak sa oslobodíme od potreby ich neustále skrývať pred ostatnými.
Zo všetkého čo sa s nami deje (tým skôr z naších pádov a prehier) sa oplatí poučiť. Poučiť sa možno, ak pochopíš, že všetko čo sa s tebou deje ma nejakú príčinu, aby sme pochopili túto príčinu, musíme sa naučiť naviesť svoju pozornosť do vnútra tejto príčiny a na to potrebujeme silu.Busanie reži
Ako rýchlo nabrať silu?
Ked ustaneme, prirodzene nás bude "brať" do spánku. Počas spánku si obnovujeme sily -živa láta ( dáva do poriadku po celodenom násilí) fyzické telo a duša sa naplňa- tak sa obnovuje to čo sme stratili cez deň. No silu môžeme načerpať nielen vo sne , ale aj v stave ked sme ešte nezaspali, ale už nie sme hore. Tento stav sa volal "Drjoma". Obyčajne unavený človek preletí cez drjomu veľmi rýchlo a zaspí, ak sme schopný sa pribrzdiť v drjome, tak sa odkrýva veľa zaujímavého. Napríklad zistíme , že môžeme jednoducho a prirodzene vťahovať do seba silu, ktorá je rozliata všade okolo nás . Túto silu starí ľudia volali "Reža" toto slovo môžeme stretnúť v slovníku Dalja, tak volali rozriedenú ( razrjazennuju, alebo raz- rez-ennuju) časť vzduchu. Takýmto spôsobom máme v ruštine veľa ,čo môžme vyčítať zo slov.
Tento sposob sa volal "Busanie Reži . Busat značí piť, vťahovať. Busoj -je opitý. Zabusica, zabusaj- je opilec. Slovo "Busat" môžeme stretnúť v slovníku Bondaletova, zostaveného podľa ofensko-ruskeho slovnika Dalja. Je potrebné si všimnúť, že je treba robiť "busanie reži" a nie "Piť silu", alebo vťahovať silu. Prečo je to tak ? Pretože za slovami "sila" a "piť" máme už značnú kultúrnu záťaž a slova "busat" a "reža" majú silu nových čistých slov, tak môžeme podísť k novej činnosti z "čistého listu" to znamená bez starej batožiny vedomostí v ktorej je mnoho "mútneho" o ktorom ani netušíme.Klúče:
Prvý a najhlavnejší klúč je takýto: Pokiaľ fyzické telo dýcha, duša spí. Preto je potrebné dosiahnuť, aby fyzické telo "prispalo" a udržať si pritom pociťovanie samého seba.
Druhý kľúč: Svoju pozornosť je potrebné zamerať do vnútra svojho dýchania a vtedy dýchanie začína "Tiecť". Tiecť ako pomalý prúd vody a potom sa začína utišovať a vnára sa do vnútra tela. Podľa skúsenosti tento cvik bude stačiť, pre vačšinu bude účinný.
Tretí klúč: Podľa toho, ako sa telesné dýchanie zatají, vy pocítite( uvidíte), ako niečo "chladné" vteká cez vaše telo. Telo sa stane akoby žiabramy, to čo vteká zaplňa nejaké pustoty vo vnútry Vás. Ono to vteká aj vyteká. Chyby
Pokiaľ je telo "zasklené"( miesta starých tráum) a choré, tak v miestach týchto zasklení pocítite jemný "chrapot". Taký istý chrapot pozorujú lekári, ked počúvajú pľúca človeka. Chrapoty ukazujú na miesta, kde sila nepreteká voľne cez telo. Čo robiť? Dajte ruky tak na seba , aby sa prostriedky dlaní prekrývali. Ruky dlaňami priložíme na miesto chrapotu. Potom dýchame tak , aby nádych išiel cez telo a miesto chrapotu do dlaní. Dýchanie s nádychom prejde cez miesto chrapotu, dôjde do rúk, tu sa odrazí od nich a ide nazad cez chrapot s výdychom. Počas nádychu a výdychu dych 2 x (a spolu s ním aj Živa ) prejde cez miesto chrapotu. Dalej robiť niečo speciálne nie je treba. Je potrebné si uvedomiť, že ruky majú prirodzenú schopnosť odoberať bolesť a napätie. Postupne chrapot začne miznúť a telo v tom mieste bude znova živím. Všetky chrapoty je potrebné odobrať.
Ked nepomôže tento cvik, je treba skúsiť iné spôsoby (pravky a ladky) napravenia a naladenia, alebo vyhľadať príčinu tohoto chrapotu vo vedomí ( urobiť Kresenie). A ked to nevieme odstrániť sami , treba sa obrátiť k "Znacharovi" ( ľudový lekár). Dôležité detaily.
Je potrebné byť v stave povolenia. To znamena v úsilí (riadiac svoje vedomie) no nebyť napätý.
Je možné, že na zažiatku pocítite , že sila vteká do Vás cez brány( Vorotca), cez stredy dlaní a chodidiel smerujúc k "Stredu", v tom prípade môžeme pozorovať, ako sa sila kopí v strede. Ked sa sila nakopí pocítite, akoby z hrude niečo vyšlo a sami seba pocítite v "druhom "tele, toto telo sa volaá"Sob". Je možné ho pociťovať približne na 2 palce od povrchu fyzického tela, za ním nasleduje "Žilo"- to je vzdialené približne na lakeť.
Je možne ,že sa vaše telo stane priezračným a budete ľahko cezeň "busat režu".
Je treba si všimnúť, že sila vteká sama-telo sa musí stať priezračným pre silu a vo vnútri musia byť pusté miesta, kde sila vtečie.
Kde sila vteká a kde sa hromadí pochopíte, ak to budete robiť správne.
Ak vas v čase "busania" obleje horúčava, to znamená, že sila išla do ohnivej zložky, ak vám to nevadí tak sa nemusíte s tým zaoberať.
Bezpečnostné techniky: Tento spôsob nie je nebezpečný a obsahuje už v sebe bezpečnostnú techniku. Ak zistíte že vám "zmizlo" dýchanie, alebo to vyzerá tak, že vám nebije srdce, neľakajte sa. Je to nepríjemne len v začiatkoch, zle vám môže spraviť len strach.Návyk: Pravidelný tréning Vám prinesie návyk a majstrovstvo. Tak sa môžete naučiť v momente zatajiť telesné dýchanie .Dá sa to robiť kdekoľvek-za volantom, pri zápase, pracujúc za počítačom-začneš, akoby neustále pobusivať (popíjať). Napríklad pri takých jemných veciach ,ako je nakat, alebo pustenie je nutné to ovládať na takej úrovni. Zložitosť je v tom, že v extrémnych situáciách naše telo sa skôr napína a zapevňuje a na busanie musí zmaknut, zacčať tiecť, stať sa priezračným(ako pri lubkach).
Pobočné efekty- Môže sa znížiť čas spánku, môže sa tak isto stať aj to, že sa zobudíte vo sne (do sna?). Môže sa spontánne otvoriť videnie rôznych jemnohmotných vecí-netreba týmto efektom prikladať význam. A nie je potrebné predčasne opúšťať veci pozemské. Další bočný efekt je opilosť v doslovnom zmysle slova. Stav, ktorý niečím pripomína stav opilosti, rozšírený a tekutý stav len bez toho "mútneho" a nepríjemného efektu a bez poškodení pečne a mozgu. Naopak busanie reži navracia a podporuje zdravie. Sila a milosrdie
Sila patri k "energiám" stvoreného sveta, môžeme ju získavať podľa svojho želania toľko koľko sa pomestí. Existuje aj nestvorená energia, ktorá je v základe všetkého, dokázať jej existenciu nie je možné, no môžeme aspoň na úrovni srdca dopustiť, že taká energia existuje. Prípadne mozgom, na úrovni pracovnej hypotézy.
V pravoslávnom náboženstve takúto energiu volajú "Blagodat" milosrdie (napríklad taoisti ju volajú energia predchadzajúceho neba). Súhlasne k učeniu svätých otcov"Milosrdie" nie je možné získať podľa svojho želania- je to milosť Božia.Vo veľkom objeme (tak, že je možné tvoriť zázraky) prichádza len pre tých, čo žijú v pravde aj to len toľko, koľko jej môžu vydržať (aby sa nezbláznili, alebo nepadli do pýchy).

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!