Je možné premeniť slabosť na silu?

01.11.2023

Je možné premeniť slabosť na silu?
Je zrejmé, že všetci máme slabé stránky a aj ten najsilnejší človek môže nájsť slabiny. Hovoriť, že sa nám nepáči byť slabý, asi ani nemá cenu. To však neznamená, že nemáme radi svoje slabosti. Svoje slabosti máme radi, aj keď sa za ne trochu hanbíme. A milujeme ich tak veľmi, že pre ne žijeme.
Preto keď hovoríme o slabostiach, hovoríme o dvoch rôznych veciach alebo javoch. Pod týmto názvom máme dva pojmy. Niektoré slabosti by som nazval slabosti radosti, iné slabosti utrpenia. Keď sa oddávame jednej z nich, pociťujeme potešenie. Bojujúc s inými sa cítime ako slabosi, ktorí v živote prehrávajú.
Je zrejmé, že veľké množstvo ľudí žije a pracuje práve preto, aby si zabezpečili, že môžu mať slabosti a tešiť sa z nich. Tieto slabosti nielenže nezasahujú do života, ale naopak, tvoria skutočný obsah života bežného človeka. A ten netrpí tým, že ich má, ale tým, že si tieto slabosti nemôže dovoliť.
Medzi tieto slabosti môžu patriť rôzne veci: deti, jedlo, oblečenie, zábava, starostlivosť o telo, možnosť byť lenivý... Inými slovami, právo žiť podľa vlastného uváženia.
Prečo ich nazývame slabosťami, a nie napríklad radosťami života?
Zrejme je tu konflikt s kultúrou alebo morálkou, ktoré v mene spoločnosti hodnotia takéto veci negatívne. A na boj s takýmito slabosťami je zrejme potrebné mať svetonázor. Buď ich prijať ako zmysel života, alebo prehodnotiť, pre čo človek žije.
Všetko, čo prináša potešenie, pociťuje ako slabosť len človek, ktorý prišiel na zem kvôli veľkým a krásnym cieľom, ale vymenil ich za každodenné alebo telesné pohodlie a pociťuje to ako zradu seba samého, svojej duše.
V takom prípade, aby sa vaše slabosti stali silou, stačí umlčať tichý hlas vašej duše a život sa stane krásnym!
A. A. ŠEVCOV 

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!