Jav, Nav a Prav

25.07.2021JAV, NAV A PRAV Rozdelenie sveta na Jav, Nav a Prav sa robilo podľa starej mystickej tradície. Jav je svet prejavený, materiálny, v ktorom sa nachádzame a ktorý vytvárame svojimi úsiliami, vrátane mentálnych. Nav je svet opačný k Javu. Neprejavený, súmračný svet, kam odchádzajú naše nerealizované myšlienky, želania a naše snahy. Nav nie je v každom prípade negatívny, nie je to nejaká čertovina, no keďže je opačný k prejavenému svetu, tendencia pohybu a rozvoja získavajú v ňom opačný význam. Keď sme v našom svete, máme dobro, ktoré sa prejavuje ako hlavná cennosť a odraz v krivom zrkadle Nav sa stane jeho vlastným protikladom. Nakoniec Prav, to je svet vrchný, vyšší, ktorý sa nachádza nad svetmi Jav a Nav. Riadi spodné svety a podľa nám obvyklej logiky môže byť Prav cárstvom nebeským. Dôležité je pochopiť, že svety Jav, Nav a Prav existujú nie niekde oddelené jeden od druhého, ale existujú v našej psychike a v závislosti od nastavenia človeka, od jeho hlbokého psychologického nastavenia vplývajú na naše činnosti, reakcie, myšlienky a naše konanie. Napríklad zlá nálada, silný hnev, nespokojnosť s okolitým svetom, snaha vo všetkom vidieť nie dobré veci zo začiatku pootvárajú dvere pred negatívnymi účinkami energií sveta Nav. Ale akonáhle tieto sily vtrhnú do priestorov psychiky, stáva sa psychika závislou na nich. Jej prvotné zlé nastavenie bolo vyprovokované vonkajšími faktormi a potom sa začína samovytvárať pod vplyvom Nav. Toto je vysvetliteľné, keďže človek, ktorý je zachytený svetom Nav nielen ju realizuje ale aj slúži ako zdroj energetického napájania, energetickej potravy temným svetom svojej psychiky. Väčšina ľudí žije v emóciách sveta Jav, kde ich kolísanie do pozitívnych a negatívnych strán sa strieda ale nie sú to až tak hlboké tie jamy, v ktorých by sila Nav zachytávala svoje obete. Obyčajný život obyčajných ľudí, ktorí žijú bežnými radosťami a žiaľmi, ich utrpenia nezachádzajú do takej hlbokej podstaty, keďže intuitívne cítia nebezpečie prehĺbenia utrpenia. Žijú v odrazenom svete Prav a myslia si, že ich život je dôstojný. Podľa materiálov knihy Н.И. Шерстенников"Волшебная палочка умельца". 

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!