Fakty o tele

23.04.2023

Zaujímavé fakty o ľudskom organizme, ktoré môžu pomôcť zvýšiť sebapoznanie a troška nájsť nový spôsob pohľadu sám na seba. Človek pozostáva približne zo 7 oktiliónov atómov, každý z nich má milardy rokov. Atómy, z ktorých sú zostavené naše telá sú z veľkej časti prázdnotou. Jadro, ktoré vytvára väčšiu časť matérie atómu je natoľko menšie z celej štruktúry, že ho môžeme porovnať s muchou v kostole. Atómy, z ktorých pozostáva matéria sa nikdy nedotýkajú jeden druhého. Čím sú bližšie jeden k druhému, tým je väčšia  odpudivá sila medzi elektrickými nábojmi ich zložiek. To je rovnaké akoby sme sa pokúšali priblížiť k sebe 2 silné magnety rovnakou stranou. Podobný jav sa robí aj vtedy, keď sa objekty akože dotýkajú jeden druhého. Keď sedíte na stoličke, nedotýkate sa stoličky. Akoby levitujete v maličkej výške nad ňou. Udržiava Vás tak sila odtláčania atómov. Vek ľubovoľného atómu Vášho tela má miliardy rokov. Všetko čo pociťujeme je vytvorené z molekúl. Najväčšia molekula v prírode sa nachádza v našom tele, je ňou prvá chromozóma. V súčasnosti najväčšia známa molekula je DNA 1. chromozómu človeka, obsahuje približne 10 miliárd atómov, pritom genóm človeka nie je najväčší. To jej dovoľuje obsiahnuť veľké množstvo génov. Každý človek strávil približne pol hodinu v stave jednobunkového organizmu. Váš život začal z vajíčka. Najväčšia bunka organizmu človeka je vaječná bunka dosahujúca v priemere 0,2 mm – 0,5 mm (je možné vidieť ju aj voľným okom). Najmenšia je spermatozoid. Bunka vajíčka, z ktorej ste sa vyvinuli bola vytvorená vo Vašej matke, keď ona bola ešte embryom. Vytvorenie vajíčka a polovičky Vašej DNA, ktorú ste získali od matky môžeme počítať ako prvý moment Vašej existencie, pričom toto sa stalo ešte do toho času kým sa narodila Vaša matka. Na rozdiel od ostatných buniek, ktoré obsahujú plnú zbierku DNA človeka, pohlavné bunky – vajíčko a spermatozoid obsahujú len polovicu DNA nutnú na vytvorenie nového organizmu. Človek má približne toľko vlasov na tele ako aj šimpanz ale tie vlásky sú do tej miery jemné, že sú skoro neviditeľné. Ženy sa rodia s lepšími receptormi ako muži. Výskumy ukázali, že ženy sú schopné správnejšie určiť chuť a vôňu. Naše oči sú stále rovnakej veľkosti od narodenia až do smrti, ale nos a uši nikdy neprestávajú rásť. Najsilnejší sval v organizme človeka je jazyk. Čeľustná kosť je jedna z najpevnejších v tele. Aby človek urobil aspoň jeden krok musí zapojiť aspoň 200 svalov. V čase kýchania sa všetky procesy v organizme človeka pozastavujú. Za 24 hodín môže telo človeka vyprodukovať toľko tepla, koľko by stačilo na zovretie 30 litrov chladnej vody. Viac ako 20 rokov každý z nás trávi v spánku. Ak to máme oceniť podľa množstva buniek, tak máme v sebe viac bakteriálneho života ako samých seba. Telo človeka pozostáva približne z 10 trioliónov buniek, no buniek baktérii v tele je 10x viacej. Väčšina baktérii prežívajúcich vonku nespôsobujú nejaké škody, niektoré sú dokonca užitočné. Experti určili, že ľudské oko môže rozlíšiť 10 miliónov rôznych farieb. Ak by oko človeka bolo kamerou malo by 576 Mpix. Oči počas čítania 300 strán prechádzajú vzdialenosť približne 1 kilometer. Ak uvidíte na nočnom jasnom nebe súhvezdie Andromédy (najbližšia galaxia k mliečnej ceste) znamená to, že vidíte natoľko ďaleko, nakoľko je možné bez použitia technológii, vzdialenosť k nej vytvára 2,5 milióna svetelných rokov. Fotóny, ktoré uvidíte začali svoju cestu pred 2,5 miliónmi rokov. Takto fakticky cestujete do minulosti. Ako záver smrť človeka fakticky neexistuje. Po pozemskom živote ona pokračuje v svete paralelnom nášmu a naše sny sú tomu dôkazom. 

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!