Charakterníci-učíme sa pozorovať

08.07.2017

Charakterníci učíme sa pozorovať.
Kľúčovým momentom umenia charakterníkov sú tzv. Bačenia {pozeranie}-videnie, alebo umenie pozorovať javy, ktoré zvyčajne uklznu od ľudského vnímania. Niektoré štruktúry "polí" môže vidieť ktorýkoľvek normálny človek s normálnym zrakom, ba viac ľudia ich bežne vidia, ale myslia si že je to nejaká "vidina". Vidieť energetické štruktúry človeku nedovoľuje to, že nemá pohybový reflex očných svalov a on sa nevytvára zasa preto, že nie je socialny záujem o túto informáciu, skôr sa odmieta a neprijíma." Bačenia" je možné rozdeliť na dva typy, nazveme ich introspektívnymi a extraspektívnymi. Pri prvom z nich vnímame na základe vnútorného obrazu pripomínajúceho obrazy spomienok, alebo vizualizácie, no v špeciálnom kontexte nazývanom modelujúci priestor. Tento priestor dovoľuje získavať informáciu o skrytých vlastnostiach objektov reálneho sveta, ich transformáciu v čase premiestnenie v priestore. Okrem toho takýto spôsob vnímania dovoľuje vidieť ľubovolný objekt "ako je", alebo "ako by mal byť" a zodpovedajúc korigovať svoje správanie. Keď človek začína spať, jesť, obliekať sa robiť niečo v súlade s vnútornými videniami, jeho život sa mení a toto videnie sa stáva prirodzeným. Druhý spôsob videnia, videnie "štruktúr polí" obyčajným fyzickým zrakom, presne tak, ako vidíme ľubovoľné fyzické objekty. Pri tom sa používajú nezvyklé, pre oči zaostrenia ich optických osí a zakryvenia sietnice. Svaly používané v týchto pre oči nezvyklých pohyboch, sa tak pohybovali v týchto režimoch v detstve keď si oči navykali na videnie, čo potrebovali, aj keď v tom čase videli hodne viac. Zóny mozgu, zodpovedajúce týmto pohybom očí, ktoré do teraz "spali" sa dostávajú do činnosti prechádzajú cez nich vzruchy, ktoré sa ďalej odovzdávajú na susedné časti mozgovej kôry a vzniká unikátny a zriedkavý, ale v detsve dobre známy pocit -že všetko naokolo je niečo nové. Neštandartný vzruch sa rozširuje ďalej a vlna aktívnosti prechádza na čoraz väčšiu plochu, aktivizujú sa nepracujúce, alebo spiace asociatívne prepojenia, ktoré potrebujú viac kyslíka a glukózy vytvárajúc väčší príliv krvi, ešte viac sa aktivizujú neuróny a proces sa stáva lavínovitým.
Stav spasu
Stav spasu-rovná sa stresu generalizovanej reakcii organizmu na nedeterminovaný ohrozujúci stimul. V ľudskom jazyku predchádzajúca fráza znamená, že ak nejaká udalosť nemá predurčenú, skúsenosťou a výchovou podložený obraz činnosti, vtedy vzniká celková stimulácia organizmu nemajúca konkrétne smerovanie. Pri neprítomnosti reakcie stiahnutia(fyzického a psychického stiahnutia) na vzniknutý strach, človek prechádza do stavu adaptácie k tomu čo sa deje, pričom strach zmizne a silne sa zväčšia možnosti organizmu človeka, čo sa týka motoriky, emocionálnych reakcií, intelektuálnych schopností. Je zložité opísať všetky procesy a javy súčastne, alebo postupne sa dejúce vo fyziologií, vnímaní, psychike a energetike, ale celkovo privádzajú k stavu (stanu) ktorý voláme aj Spas, otvárajú sa možnosti a prístup k rezervám a zdrojom psychiky. Adaptácia vedomia k stavu spas, prenesenie stresového stavu zo zóny diskomfortu do zóny komfortu iniciuje komplexné a hlboké zmeny dajúce čo to pomeniť vo svojom živote. Pri tom nie je dôležité, či vás v živote prenasleduje smola, či ste dieťa štasteny. Vždy sa nájdu ciele, kde môžu byť potrebné nové spôsoby a cesty na ich dosiahnutie. Ciele môžu byť ľubovoľné. Spas je vhodný na čokoľvek, je to veda života vo všeobecnosti a prežitia v kritických situáciach v súčastnosti je to možnosť zmeniť princípy myslenia vyjsť za hrance bežného navyknutého, štandartného. Základom sa stáva objavenie sa, alebo zosilnenie vnútornej "osi"-základného pocitu "ja som" pocitu nepretržitosti a nezraniteľnosti svojej existencie.Okrem toho vzniká pocit podpory, ktorá prichádza "nevedno odkiaľ" nemajúc nijakého materialného nositeľa. Pocit, ktorý proste je, tým zmenšuje strachy, pochybnosti a tým zvyšujúc sebadôveru a pokojnosť. Zvýraznený pocit "vnútornej osi" privádza k zmene v rebríčku hodnôt, ktorými sa stanú skôr nejaké vnútorné orientácie, založené na vrodených predpokladoch nie na kým to vytvorených schémach reakcií a programoch správania. Zodpovedajúc tomuto sa menia aj pohybové stereotypy, schémy myšlienkových pochodov a schémy predpokladaných emočných reakcií, čo v jazyku ezoteriky sa volá aj prepracovanie karmy -psychických a energetických stôp po bývalých "činnostiach", udalostí ktoré priniesli nejaké zlé, prípadne negativne dôsledky, výsledkov výchovy a iných "stôp odovzdávaných cez rodovú líniu. Základný pocit "ja som" okrem iného sa stáva základom na rozvinutie zostrenej intuície tak, ako sa postupne zmenšuje vplyv a negatívne zásahy myšlienkového "hluku", tzv. vnútorného dialógu.
Praktické cvičenia:
Naučiť sa "vidieť" z knihy je prakticky nemožné. Predtým by som tomu neveril, ale napriek tomu poďte poracujeme trochu. Podstata vecí, ktoré budem ďalej písať je jednoduchá, nie je k nej potrebná nejaká predbežná príprava, alebo zvlášť koncentrácia.Je potrebné mať kúsok času, pozornosti a list bieleho papiera, alebo ľubovoľné biele pozadie. Zakvačte list na stenu a postavte sa tak aby svetlo dopadalo z boku a nedávalo tieň od svojej ruky vystretej k tomuto pozadiu.
Krok prvý
Natiahnite ruku dopredu zavretú v päsť, ale nechajte ukazovák vystrčený vertikálne a nechtom k sebe. Pozorne, ale nie veľmi dlho si pozrite kontúry prsta. Nič nového, články, vrásky, koža, necht. Teraz preveďte pozornosť vedľa prsta do vzuchu 1-1,5 mm od neho. Prejdite pohľadom pozdĺž prstu v určenej vzdialenosti. Ak sa vám zazdalo že vo vzduchu niečo vidno, lepšie sa tomu prizrite, čomu je to podobné? Možno je to podobné jemnej, ledva viditeľnej čiare presne kopírujúcej kontúru prstu. Možno sa objavila a zasa zmizla, znovu sa objavila a zmizla. Potom sa objavila a ostala? Preverte či ste niečo uvideli, odvráťte zrak, zamrkajte a potom sa znovu sústreďte. Ak ste neuvideli nič, alebo je vám ťažké sa koncetrovať vo vzduchu zoberte si pero, alebo ihlu a priložte konček na 2-2,5mm od prsta z bočnej strany, aby sa medzi nimi objavilo biele pozadie a prezerajte si priestor medzi prstom a ihlou kým sa neobjaví tá priezračná línia opísaná vyššie. Preverte uvidené, odvráťte pohľad a pozriete sa znova. Tretí spôsob je modifikácia druhého, priblížte k prstu jednej ruky vystretý prst druhej ruky ohraničiac priestor medzi nimi a všimame si tú medzeru, aby sme sa naučili zkoncentrovať videnie.Keď ste sa naučili vidieť tú priezračnú líniu pri prste prakticky hned´, znovu sa preskúšajte takýmto spôsobom, dajte prst pravej ruky horizontálne nechtom k sebe, skoncentrujte sa na priezračnej línií ďalej ju budeme volať jednoducho "prvá"(prvý obal), keď ju budete vidieť pozdĺž celého prsta viac menej presne, začnite pomaly zohýbať a vystierať prst nestrácajúc prvú. Pokiaľ pohyby prvej sú v súlade s pohybom prstu-to znamená že vidíte najpevnejšiu, k tele najbližšiu a najjednoduchšie vnímateľnú energetickú vrstvu toho čo volajú Aurou. Ďalej je treba poprosiť niekoho aby sa postavil tak, aby za ním bolo to svetlé pozadie, stáť od neho na 2=3 metre pozerať sa na 5-7 mm od jeho pleca na vzduch, keď sa naučíte vidieť prvú na pleci druhého pri ideálnom pozadí, prejdite na iné objekty a menej ideálne podmienky. Pozerajte na ľudí v transporte, na ulici , v obchode skúste zistiť či je u každého rovnaká prvá, ak je rozdiel v čom. Meňte pozadie na ktorom pozeráte a zisťujte aké pozadie a osvetlenie sú najvhodnejšie práve pre vás. Všímajte si zvieratá, rastliny, kamene, zistite či majú prvú aj oni toto je najľahší a prvý krok na zmene vnímania, zosilňuje dôveru k javom ,ktoré doteraz neboli súčasťou nášho vedomia.
Krok druhý
Pred vami na obrázku je sviečka trochu v nepresnom prevedení, mnohí z vás zrejme videli sférické vrstvy okolo ľubovoľného svietiaceho objektu v tme alebo na tmavom pozadí. Najprv potrénujte na tomto obrázku potom na reálnej sviečke. Na tejto úlohe nie je žiadna mystika prepojená so svätým zmyslom sviečok, len tréning očných svalov. Úloha vedie k tomu, aby sme sa naučili robiť dve veci naraz, očami pozerať na obrázok a časť pozornosti držať na kinestetike (taktilných pocitoch) presnejšie na ich zmene, alebo prípadne nezmenenom stave, toto je tá najdôležitejšia časť cvičenia. Aby sme si všimli zmien, je potrebné mať čo s čím porovnať. Kôli tomu sa robí "revízia"bežného stavu vedomia, keď sa vedomie rozpredeľuje rovnomerne po celom tele súčastne a registrujú sa v ňom všetky pocity na daný moment prebiehajúce, ďalej tieto pocity sa porovnávajú so zmenamy ak také vzniknú. A tak plameň je zložený z vrstiev( aj v živote je to približne tak) od takmer bielej( najvnútornejšej-nech bude prvou) potom druhá, tretia atď. Čo je potrebné urobiť? Naučte sa vidieť oddelene z obidoch strán začínajúc od bielej( prvej) každú nasledujúcu vrstvu, ostanúc na každej vrstve na minútku dve, zapamätajúc si položenie očí a potom prejdite k ďalšej. S použitím tejto metodiky možete dôjsť až k 7-mim polohám očí. Zapamätajte si čo sa deje v pocitoch s očami, v hlave, presnejšie okolo nej. Po tomto prechádzajte k reálnej sviečke, pozerajte jej vrstvy už v objeme. Vaša úloha je zapamätať si ako sa pohybujú oči na jeden krok t.j.na jednu vrstvu svietiacej gule okolo sviečky. Nasledujúci krok, prechádzame opäť na pozeranie prsta na bielom pozadí opakujúc manipuláciu s pozornosťou ,ako pri sviečke. Pozerajúc na skutočný prst z oboch strán súčastne, akoby na jenu vrstvu sviečky, aby sme uvideli "prvú" z dvoch strán okolo prstu a vrátime opäť pohľad na fyzický prst, opakujeme procedúru niekoľko krát, aby sme si zapamätali pohyb očí pri prechode na ďalšiu vrstvu. Po tomto sa skúsime rozpamätať na cvičenie so sviečkou robíme prechod od "prvej" na ďalšie položenie očí, pozerajúc na priestor okolo prsta vo vzdialenosti 0,5-1cm. Ak sa vám podarilo uvidieť takú hmlistú, alebo pohybujúcu sa hmotu, možno s čiastkami svetla, treba urobiť skúšku. Pomaly ohnite a vystrite prst, ak vami videné opakuje pohyb prstu tak sa vám podarilo uvidieť "druhú". Ďalej prejdite nestratiac druhú od prsta smerom k lakťu, mali by ste vidieť zväčšenie hrúbky videnej vrstvy. Teraz prejdite k pozeraniu na druhých ľudí, začínajúc z miesta-od boku pleca, snažte sa uvidieť druhú okolo celého tela. Ak ste sa naučili držať pozornosť vo svojom tele pri pozeraní "druhej" tak veľmi pravdepodobne že ste mohli spozorovať nejaké zmeny, ktoré vznikli v sebapociťovaní. Opíšte si ich v duchu a zapamätajte, s každým pozeraním druhej tieto pocity budú narastať, stanú sa jasnejšími a nakoniec sa môžete zoznámiť s tým čo sa volá stav "sily". Tento nový druh sebapociťovania dáva psychologické víťaztvo v komunikácií v stave horšej nálady, slabosti, nedostatku sebadôvery a v iných negatívnych prípadoch. V pozitívnych stavoch také sebapociťovanie dáva možnosť zísť z bežných koľají myslenia, nájsť nové tvorivé riešenia, proste mať viac fyzických aj morálnych síl na riešenie každodenných pracovných, či iných úloh. Úloha stavu sily-rozšírenie vedomia, úloha rozšírenia vedomia- dať silu. Pod silou sa tu rozumie sila a rýchlosť psychologických, fyziologických a fyzických reakcií človeka.
Ďalšie kroky
Ďalšími krokmi učenia po metode Spas je zoznámenie sa zo základnými pocitmi enegie, technikami na jej ovládanie, rozvynutie citlivosti rúk a celého tela. Tieto návyky sa používajú na reguláciu svalového tonusu, sily emocionálnych reakcií, jasnosti myslenia. Na odobratie psychickej aj fyzickej únavy, ako svojej tak aj druhej osobe. Cviky na rozvoj týchto návykov sú rôzne, sú veľmi jednoduché a tým aj účinné. Komplex cvikov je vyberaný individuálne, pre každého človeka, v závislosti od jeho počiatočnej citlivosti, jeho schopností a možností.
Rezumé
Jednou z hlavných výhod prípravy podľa metodiky Spas, je psychologická nezávislosť žiaka od učiteľa. Človek ovládajúci spas, aspoň do určitej miery sa správa nezávislejšie, rýchlejšie sa rozhoduje, rýchlejšie sa zorientuje v zložitých situáciach, rýchlejšie sa adaptuje na stres a rýchlejšie sa zotaví po opustení stresovej situácie. Má doplnkové vnútorné nástroje na orientáciu vo svojom okolí a možnosti účinkovať na ňu. Pri ľubovoľných vonkajších vplyvov s použitím Nlp, sugescie, cigánskej hypnózy, energoinformačných metód, metod bežnej mágie a druhých, taký človek má zvýšenú obranyschopnosť a psychologickú stabilitu. Podobný program prípravy sa odporúča všetkým, ktorí sa počas svojej práce dostáva do styku s priamym emočným a psychologickým tlakom na seba, emočným vydieraním(bežný vampirizmus) psycholockými a energo informačnýmimanipuláciami na vedomie.
Tarasenko V. A.

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!