Cesty kozáka plastúna. č 1

20.12.2022

  Od očividného k neuveriteľnému všetko môže byť , podstata spasu! Histórka, ktorú Vám chcem rozpovedať sa stala asi pred 10 rokmi možno aj viacerými. Bol som sám svedkom tých udalostí a budem viesť svoju rozpravu naraz od niekoľkých osôb. Keďže budem odovzdávať to čo som sám videl a čo som počul od tých ľudí, ktorí boli prítomní na tomto obrade posvätenia a od prvej osoby, ktorým bol hrdina tohto rozprávania (on sa podelil so svojimi pocitmi so mnou a ešte s jedným kamarátom). Po ukončení obradu sme dlho posudzovali - až počas niekoľkých dní to, čo sa stalo v ten večer. Tak poďme začať. Raz mi zavolal starý kozák Vojan. (1) Povedal, že by som mal íst do Krásnodarského kraja a byť účastníkom medzi inými" vediacimi" kozákmi, spolu s nimi pomôcť v prejdení jedného starého obradu posvätenia, ktorý by mal absolvovať jeden z pripravených bojovníkov - kozákov. Vypočul som všetko čo mi povedal a dal som svoj súhlas tomu, aj tak sa mi dávno sa mi chcelo ísť na tie miesta, s ktorými ma spája nie jeden život. Tento rok bol osobitne horúci a malé riečky v tých miestach vyschli. Hoci bol október, keď sa udiala táto udalosť, bolo horúco a sucho ako v lete. Pricestoval som v potrebný deň na miesto zrazu a potešil som sa, že medzi pozvanými kozákmi bolo niekoľko tých, s ktorými sa dávno osobne poznám a s ktorými som svojho času prešiel oheň a vodu. Medzi nimi boli Dmitri Belij, Alexander Ognivec, starý skúsený Ataman z Kazachstanu Sergej Machov a ďalší. Pred nami stála úloha urobiť jeden z najzložitejšiu z 13tich etáp (deviata) z lykantropie (2). Každý z kozákov mal svoju úlohu v tomto obrade. Nebudem hovoriť podrobndrosti no v základe všetko sa spájalo k tomu, aby sme udržali ľudskú bytosť v tele bojovníka - kozáka. Ak to bude potrebné držať ju pod neustálou kontrolou, aby zviera nemohlo zvíťaziť nad rozumom a telom (vybojovať rozum a telo bojovníka). Bojovník mal kontrolovať sám tento proces, ktorý by mal stabilnú rovnováhu 60/40. 60% je ľudské a 40% zvieracie. Ak by sa tá rovnováha menila a zvieracia časť by sa priblížila k 50% to by to začalo byť nebezpečné pre človeka a keby začalo prevažovať to zvieracie to by sa bojovník mohol zblázniť - v lepšom prípade a v horšom prípade nastalo zostať zvieraťom - stať sa v priamom slova zmysle Mauglím a priniesť tak sebe, okolitým ľuďom a zvieratám veľké nebezpečie. Keď sa niečo takéto stalo Mauglího bolo treba okamžite zlikvidovať. Človek - zviera bol veľmi nebezpečný pretože súčastne mohol myslieť ako človek aj ako zviera. Počul, videl, cítil ako zviera a jeho ciele by boli zvieracie. V obrade sa mali zúčastniť 17 ľudia z čoho boli 3 ženy. Ženy zosobňovali materinstvo a lásku. Tieto sily mali rýchlejšie vracať naplno do ľudského stavu. Bojovník, ktorý prešiel tento typ obradu môže sám bez pomoci a bez toho, aby ho niekto zabezpečoval vchádzať do tohto stavu.

 Vysvetlivky 1. Vojan - staroslovanské meno doslovne znamenajúce bojovník. 2. Lykantropia - prechod človeka v zmenený stav vedomia a prerodenie sa na zvera (vlka, medveďa atď). Čiastočne alebo ako dakedy dávno úplne (prevteľovať sa v súčastnosti ľudia úplne neovládajú - tieto vedomosti sú stratené). Pokračovanie nasleduje Veleslav Vukan (autor)

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!