Cesta -krátky náčrt č.1

28.04.2024

Hovorili sme o tom že v človeku sú dve základné časti, zvieracia a božská. Ak si zoberieme rozvinuté zvieratá, tak čím sa líšia od človeka? Rozvinuté zvieratá majú rozum (v zmysle ako vnímala tradícia mázikov) aj človek má rozum. Človek je sociálny, žije v spoločnosti a má myslenie (ako aj pri rozume). Mnoho zvierat žije tiež v spoločnosti, žijú sociálny život vo svojom prostredí. A taktiež majú myslenie. Vytvárajú si stáda, skupiny a vytvárajú v nich nejaký poriadok, pravidlá bežného života. Čím sa teda líši zviera od človeka? Alebo sa neodlišuje? U človeka je sloboda vôle, akú cestu si vybrať, môže ísť svojou cestou, môže nasledovať cestu niekoho iného, v každom prípade má možnosť výberu. Môžme predpokladať, že aj ako u človeka je duša tak aj u zvieraťa je tak isto. Keďže je to oduševnelý tvor. A tým môžme predpokladať, že bude mať nejakú skumu (1).Druha vec je že u človeka je duša viac zrelá, ako u zvieraťa. Ona sa už zmenila natoľko, že môže v seba prijať duch tvorcu . A tým pádom, keď je tam ten duch, vzniká ťah (túžba) vrátiť sa nazad kde patrila. Toto priviedlo k vytvoreniu takých úloh pre rozum, ako vytvorenie nejakých podmienok na seba zdokonalenie. Kde sa to nasmerovalo, všetko toto, k objaveniu remesiel, kultúry, technológií umenia. V konečnom dôsledku k vzniku filozofie a ako dôsledok k vytvoreniu ciest na návrat duše domov. Ináč povedané rozum u človeka rieši viac úloh, ako u zvieraťa. Je iný. Ako výsledok je, že zviera žije životom tela. Stará sa o to telo, zabezpečuje preň všetko potrebné, na prežitie. A človek dostal možnosť žijúc v tomto tele, nielen sa starať o tieto potreby, ale aj žiť pre dušu. Možnosť vyčleniť uvedomenie svojho "ja". A toto dáva možnosť sa pohybovať ďalej vo svojom rozvoji. Ešte raz pri rozvinutejších zvieratách rozum pracuje dobre. Len je nasmerovaný na určité úlohy A u človeka keď zoberieme do úvahy tie jeho dve základné časti, závisí od toho aké rozhodnutie, aký výber urobí, čo je pre neho dôležitejšie.. Tak to funguje, urobím čo je pre mňa dôležitejšie, čo sa mi viac chce. Vzniká taký protiklad u ľudí čím sa zaoberať, duševným či telesnými cennosťami. Sú ešte cennosti ktoré patria k osobnosti. Ak dochádza k takémuto rozdeleniu u človeka je to už chyba. Skúste porovnať tieto cennosti ľudské s domom, zem základy, strecha je vrch, ktorý pozerá k nebesám, zoberieme steny a máme tri časti, ktorá z nich je najdôležitejšia? Nie je možné odpovedať. Všetky tri sú podstatné. Ak bude chýbať ktorákoľvek časť, dom nebude. Tak je aj u človeka, všetky tri časti sú dôležité aj tá prírodná, telesná, spoločenská, a aj duchovná. Len priority si musí rozostaviť sám človek. Čo má byť prvotné a čo má byť podporné, druhej základnej časti. Keď hovoríme o duši, o tej božskej časti musíme si povedať, že dostanú sa do tela, nemôže z neho odísť. Nepoznám žiadneho človeka, možno sú takí výnimočný ľudia, ktorí by nechceli v "poryve" duše odísť z tohto sveta. Odísť od týchto ťažkostí od utrpenia od nespravodlivosti. Myslím že u každého vzniklo takéto želanie. Ale toto aj želaním iba ostáva, ty nemôžeš odísť, dušou uletieť odtiaľto. Pre dušu je toto telo, ako pre vtáčika klietka. Predtým ako sa duša dostala do tohto tela, bola vo svojom svete slobodná od ohraničení rôznych. No keďže bola slobodná vo svojom svete je jej odobratá možnosť, prekonávajúc tieto obmedzenia sa zmeniť. Aby sa vytvorili podmienky, ktoré vytvárajú také ohraničenia, kvôli tomu sú aj vytvorené pozemské svety. Dostanúc sa do takého sveta duša nemôže z tých podmienok odísť, musí ostať v tomto tele. Ale predtým ako sa prevtelí do tohto sveta, duša si dáva úlohu do budúceho prevtelenia. Tieto úlohy jej pomáhajú splniť nejaký povedzme "Vedúci" Majster. To sú duše, ktoré už prešli obdobie svojej zmeny na zemi.

 1-skuma je hlavná úloha duše v tomto prevteleni.

A.Gudkov -úryvok z webinára

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!