Ako chápali pohyb Mázikovia

11.01.2024

Je to jemnohmotné prostredie, ktoré je zrodené Silou. Jeho miesto je vymedzené v rebríčku zostupu Ducha do hmoty. 2. Pohyb plodí najhustejšie jemnohmotné médium - Život. Z ktorého sa prostredníctvom zhutňovania vytvára Tel(1). Z toho vyplýva taký pojem ako pohyb - základ Života. 3. Pohyb v živej bytosti je VŽDY prítomný, kým je bytosť živá. Všetko v nej sa pohybuje! Dokonca aj telo sa pohybuje a prúdi, aby obstálo alebo udržalo svoju formu. Všetky zložky človeka sa pohybujú... telo dýcha, a tak sa pohybuje))) Vedomie, duša, para, prúdy ohnivej sily sa neustále pohybujú. Metabolizmus a všetka životná činnosť tela sa stále pohybuje. Kosti a tkanivá sa neustále obnovujú, takže sa tiež stále pohybujú! To hovorí o absolútnosti pohybu v živom tele. A nie tak, ako sa vo fyzike uvažuje o relativite pohybu (tangenciálne vzhľadom na Zem). 4. Pohyb potrebuje zdroj. V prípade živých telies je ním Duša. Duša je samohybný zdroj. Duša má želanie niekde smerovať, impulzy, chvenie... v dôsledku ktorých sa rodí Pohyb. A čím viac sily má duša, tým silnejšie je jej snaženie. Čo však spôsobuje, že sa duša hýbe? Čo spôsobuje snahu samotnej duše? DUCH! Akým Duchom bude Duša naplnená, takým smerom sa sa bude usilovať. Ak je naplnená božským Duchom, potom bude ašpirovať Domov, do Neba. Keď je Duša vyčerpaná a nemá silu, začneme pociťovať apatiu, akoby nám svet nebol milý a my sme nič nechceli... Rovnaký pocit majú ľudia, keď ich vedie "cudzí" Duch a idú proti myšlienke Duše (jej Skume), v tomto prípade Duša cíti, že jej Skuma nebude naplnená, a začne "zaspávať", nemá tu už čo robiť, od tohto momentu sa začína návrat Duše do sveta duší, na nové vtelenie, na naplnenie Skumy, ktorá nebola naplnená. Duša žije v prostredí zvanom Para, ktoré sa naplnené obrazmi stáva Vedomím. Môžeme povedať, že práve v tomto prostredí sa rodí prostredie Pohybu z impulzov, túžob.... Duše. Samotný pohyb, ktorý sa rodí v Duši, je veľmi jemným prostredím a nemôže nijako ovplyvniť podstatu tela. Úlohou je preniesť tento jemný vplyv na naše fyzické telo! Na tento účel Stvoriteľ vytvoril pre všetky živé bytosti prechodné telo, ktoré je o niečo hustejšie ako naše jemné telo, ale menej husté ako fyzické telo - Prízrak. Prízrak je jemnohmotné telo, prostredníctvom ktorého sa ovláda akákoľvek časť nášho fyzického tela vrátane vnútorných orgánov. Je to možné, pretože má bioelektrickú povahu. Ak trochu zjednodušíme opis toho, čo sa deje, Ľudský pohyb vyzerá takto. Duša zrodí Pohyb, tento Pohyb naplní obraz činnosti a začne do tohto obrazu vťahovať náš Prízrak, prízrak sa začne pohybovať, vťahovaný pohybom, a jeho zmeny zrodia bioelektrické signály, ktoré ovplyvňujú naše fyzické telo, spôsobujú sťahovanie alebo uvoľňovanie svalov, čím sa rodí pohyb nášho tela. Ako malá poznámka: fyzický tréning sa môže vykonávať ako mechanický pohyb, ktorý vám umožní meniť svaly pod záťažou, ale môže sa vykonávať tak, že vytvoríte priestor pohybu, začnete byť v tomto priestore celí, naplníte sa médiom Pohybu, ktoré zasa v našom tele zrodí médium Života (Živu), ktoré sa zasa, zahusťujúc sa opakovaným prechodom telom, premení na Rovu(2) (odtiaľ pojem ZDRAVIE -Zdo-Rovie).

1-Tel pomenovanie tela medzi mázikmi

2-Rova-prostredie ,ktoré je zodpovedné za zdravie tela.

A.Gudkov

Rbu BB tč.0944118857-Ivan
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!